งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ประกอบด้วย อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เหนือ และ เวลล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ประกอบด้วย อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เหนือ และ เวลล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ประกอบด้วย อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เหนือ และ เวลล์

3

4 สภาพภูมิอากาศของประเทศ อังกฤษ จัดอยู่ในประเภท ค่อนข้างหนาวตลอดทั้งปี มี ความความชื้นสูง เนื่องจากมี สภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ

5 โทรศัพท์สาธารณะมี 2 แบบ คือ แบบหยอดเหรียญ และแบบใช้บัตร โทรศัพท์ ซึ่งสามารถซื้อบัตรได้ที่ ทำการไปรษณีย์และร้านค้าที่มีป้าย Phonecard มีราคาตั้งแต่ 1-20 GBP สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นมีผู้ ให้บริการอยู่หลายบริษัท หาก ต้องการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ แนะนำให้ซื้อบัตรโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ มีจำหน่ายตามร้านขาย หนังสือพิมพ์ทั่วไป ( รหัสประเทศ : 44)

6 สโตนเฮนจ์ กลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ บนที่ราบ Salisbury บริเวณตอนใต้ของเกาะ อังกฤษ ประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน สโตนเฮนจ์ ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่ง มหัศจรรย์ของโลก

7 หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หรือ รู้จักกันดีในชื่อของ บิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และ กลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งอังกฤษ ทั้งยัง ปรากฏในภาพยนตร์หลายเรื่อง

8 พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นหนึ่งในที่ประทับ ของ Queen Elizabeth ที่สอง ในช่วงวันหยุด สุดสัปดาห์ และถือเป็นพระราชฐานที่ยังมีผู้อยู่ อาศัยที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก

9 วิหารยอร์ก เป็นคริสต์ศาสนสถานแบบกอธิค ที่ใหญ่ ที่สุดในยุโรปตอนเหนือ ( รองจากมหาวิหาร โคโลญ ประเทศเยอรมนี ) เป็นสิ่งก่อสร้างที่รวม ลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคไว้ทั้งหมด

10 มหาวิหารเดอรัม คริสตจักรมหาวิหารของพระ คริสต์ พระนางมารีย์พรหมจารี และเซนต์คัธเบิร์ ตแห่งเดอรัม

11 คอทส์โวลส์ แนวเนินเขาละมุนน่าสัมผัส เมืองที่มี ทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่ชวนหลงใหลที่สุด หมู่บ้านที่ สร้างจากหินสีน้ำผึ้ง ย่านเมืองเก่าแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอังกฤษ

12 หอคอยแห่งลอนดอน ตั้งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำ เทมส์ในกรุงลอนดอน เป็นพระราชวังหลวง และป้อมปราการ ที่แห่งนี้ถูกโจษจันว่าเป็น หนึ่งในสถานที่สุดหลอน

13 Lake District อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดใน อังกฤษ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ ประเทศ จุดดึงดูดใจอยู่ที่ทะเลสาบและเทือกเขา ซึ่งเกิดจากการระบิดของธารน้ำแข็งในยุคสมัยก่อน เกิดเป็นภาพน้ำ ภาพเขา สวยจับใจ

14 ปราสาทวอริค เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรม ทางการทหาร ถูกขนานนามว่าเป็น 1 ใน 10 ของอนุสรณ์สถานแห่งประวัติศาสตร์ชาติ

15 กำแพงเฮเดรียน สร้างขึ้นโดยชาวโรมัน จุดประสงค์เพื่อปกป้องอาณานิคมจากการรุกรานของ ชนเผ่าสก็อตแลนด์ ปัจจุบัน มีเพียงกำแพงส่วนกลาง ที่ยังคงปรากฏให้เห็น สามารถเดินได้ตลอดแนว กำแพง ด้วยความเก่าแก่และสวยงาม

16

17


ดาวน์โหลด ppt สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ประกอบด้วย อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เหนือ และ เวลล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google