งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุพรรณบุรี.... ข้อมูลทั่วไป ชื่อ : สุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด : นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ตราประจำจังหวัด : เป็น รูปยุทธหัตถี หมายถึง เป็นภาพยุทธหัตถี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุพรรณบุรี.... ข้อมูลทั่วไป ชื่อ : สุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด : นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ตราประจำจังหวัด : เป็น รูปยุทธหัตถี หมายถึง เป็นภาพยุทธหัตถี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุพรรณบุรี...

2 ข้อมูลทั่วไป ชื่อ : สุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด : นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ตราประจำจังหวัด : เป็น รูปยุทธหัตถี หมายถึง เป็นภาพยุทธหัตถี ระหว่าง สมเด็จ พระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราช และ บริเวณที่ ทำยุทธหัตถีย์อยู่ในท้องที่อำเภอดอน เจดีย์ ต้นไม้ประจำจังหวัด : มะเกลือ ดอกไม้ประจำจังหวัด : สุพรรณิการ์

3 การปกครองส่วนภูมิภาค - การปกครองแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล 977 หมู่บ้าน 1. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 2. อำเภอเดิม บางนางบวช 3. อำเภอด่านช้าง 4. อำเภอบาง ปลาม้า 5. อำเภอศรีประจันต์ 6. อำเภอดอน เจดีย์ 7. อำเภอสองพี่น้อง 8. อำเภอ สามชุก 9. อำเภออู่ทอง 10. อำเภอหนองหญ้า ไซ

4 สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัด สุพรรณบุรี

5 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี - หอคอยบรรหาร - แจ่มใส - สวนเฉลิมภัทร ราชินี หอคอยบรรหาร - แจ่มใส

6 - วัดป่าเลไลยก์ - อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

7 อำเภอเดิมบางนางบวช - บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

8 อำเภอด่านช้าง - เขื่อนกระเสียว - อุทยาน แห่งชาติพุเตย

9 อำเภอบางปลาม้า - ตลาดเก้าห้อง 100 ปี

10 อำเภอศรีประจันต์ - หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ( หมู่บ้านควาย )

11 อำเภอดอนเจดีย์ - พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

12 อำเภอสองพี่น้อง - วัดไผ่โรงวัว

13 - วัดทับกระดาน

14 อำเภอสามชุก - สามชุกตลาดร้อยปี

15 อำเภออู่ทอง - รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก

16 อำเภอหนองหญ้าไซ - แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร

17 คำขวัญประจำจังหวัด เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

18 แล้วเจอกันที่สุพรรณนะค๊าบบบ.. Bye Bye ^^ นางสาวณัฐรินทร์ เรือง นทีกิจ รหัสนิสิต 55520713 สาขา เศรษฐศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt สุพรรณบุรี.... ข้อมูลทั่วไป ชื่อ : สุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด : นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ตราประจำจังหวัด : เป็น รูปยุทธหัตถี หมายถึง เป็นภาพยุทธหัตถี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google