งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ โดยการจัดตั้งในครั้ง แรกมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและ ร่วมมือในเรื่องสันติภาพ, ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ โดยการจัดตั้งในครั้ง แรกมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและ ร่วมมือในเรื่องสันติภาพ, ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คือ สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ โดยการจัดตั้งในครั้ง แรกมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและ ร่วมมือในเรื่องสันติภาพ, ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคม วัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่า เทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกัน ของประเทศสมาชิก

3

4 เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาราชการ รองลงมา เป็นอังกฤษและจีน

5 เมืองหลวง : กรุง พนมเปญ ภาษา : ภาษาเขมร เป็น ภาษาราชการ รองลงมา เป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน

6 เมืองหลวง : จาการ์ตา ภาษา : ภาษา อินโดนีเซีย เป็นภาษา ราชการ

7 เมืองหลวง : นครหลวง เวียงจันทร์ ภาษา : ภาษาลาว เป็น ภาษาราชการ

8 เมืองหลวง : กรุง กัวลาลัมเปอร์ ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาราชการ รองลงมาเป็น อังกฤษและจีน

9 เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw) ภาษา : ภาษาพม่า เป็นภาษา ราชการ

10 เมืองหลวง : กรุงมะนิลา ภาษา : ภาษาฟิลิปิโน และ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีนแต้จิ๋ว ฟิลิปปินส์ มีภาษา ประจำชาติคือ ภาษาตากาล็อก

11 เมืองหลวง : สิงคโปร์ ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษา ราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริมให้พูดได้ 2 ภาษาคือ จีน กลาง และให้ใช้อังกฤษ เพื่อ ติดต่องานและชีวิตประจำวัน

12 เมืองหลวง : กรุงฮานอย ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็น ภาษาราชการ

13 เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร ภาษา : ภาษาไทย เป็น ภาษาราชการ

14 อาเซียน +3 คือมีประเทศเพิ่มมา 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และรวม 10 ประเทศอาเซียนด้วยโดยแรก มาเลเซียอยากได้สามประเทศนี้ มาร่วมกลุ่มด้านเศรษฐกิจเพื่อ ถ่วงดุลอิทธิพล ของอเมริกา แต่ถูก ญี่ปุ่นกับอเมริกาคัดค้าน แต่ก็ยังมี การประชุมอยู่

15 สำหรับ " อาเซียน +6" ก็คือ การรวมกลุ่มกัน ของ 16 ประเทศ ที่ประกอบไป ด้วยกลุ่มประเทศสมาชิก อาเซียน 10 ประเทศ รวม กับประเทศที่อยู่นอกอาเซียน อีก 6 ประเทศ คือ จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์

16


ดาวน์โหลด ppt คือ สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ โดยการจัดตั้งในครั้ง แรกมีจุดประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและ ร่วมมือในเรื่องสันติภาพ, ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google