งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขนมไทย รหัส 55440634 ศักราช เสือหิน ประวัติและความสำคัญ ขนมจัดเป็นอาหารที่คู่ สำรับกับข้าวไทยมาตั้งแต่ครั้ง โบราณ โดยใช้คำว่าสำรับกับข้าว คาว - หวาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขนมไทย รหัส 55440634 ศักราช เสือหิน ประวัติและความสำคัญ ขนมจัดเป็นอาหารที่คู่ สำรับกับข้าวไทยมาตั้งแต่ครั้ง โบราณ โดยใช้คำว่าสำรับกับข้าว คาว - หวาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขนมไทย รหัส 55440634 ศักราช เสือหิน

3 ประวัติและความสำคัญ ขนมจัดเป็นอาหารที่คู่ สำรับกับข้าวไทยมาตั้งแต่ครั้ง โบราณ โดยใช้คำว่าสำรับกับข้าว คาว - หวาน โดยทั่วไปประชาชนจะ ทำขนมเฉพาะในงานเลี้ยง นับตั้งแต่ การทำบุญเลี้ยงพระ งานมงคลและ งานพิธีการ อาหารหวานที่จัดเป็น สำรับจะต้องประกอบด้วย ของหวาน อย่างน้อย 5 สิ่ง ซึ่งต้องเลือกให้มี รสชาติ สีสัน ชนิด ตลอดจน ลักษณะที่กลมกลืนกัน แต่ละสำรับ จะต้องมีผลไม้ 10 ที่ และขนมเป็นน้ำ 1 ที่เสมอ

4 ขนมไทย เป็นเอกลักษณ์ด้าน วัฒนธรรมประจำชาติไทยอย่างหนึ่ง ที่เป็นที่รู้จักกันดี เพราะเป็นสิ่งที่ แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อน ประณีตในการทำ ตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการทำ ที่กลมกลืน พิถีพิถัน ใน เรื่องรสชาติ สีสัน ความสวยงาม กลิ่นหอมรูปลักษณะชวนรับประ ทาน ตลอดจนกรรมวิธีการ รับประทาน ขนมแต่ละชนิด ซึ่งยัง แตกต่างกันไปตามลักษณะของขนม ชนิดนั้น ๆ

5 ขนมไทยที่นิยมทำกันทุก ๆ ภาคของ ประเทศไทย ในพิธีการต่าง ๆ เนื่องในการ ทำบุญเลี้ยงพระ ก็คือขนมจากไข่ และมักถือ เคล็ดจากชื่อและลักษณะของขนมนั้น ๆ งานศิริมงคลต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส ทำบุญวันเกิด หรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ส่วน ใหญ่ก็จะมีการเลี้ยงพระกับแขกที่มาในงาน เพื่อเป็นศิริมงคลของงานขนมก็จะมีฝอยทอง เพื่อหวังให้อยู่ด้วยกัน ยืดยาวมีอายุยืน ขนม ชั้น ก็ให้ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ขนมถ้วยฟูก็ ขอให้เฟื่องฟู ขนมทองเอกก็ขอให้ได้เป็นเอก เป็นต้น

6 ขนมที่ใช้ในงานมงคล สมรส ถ้าเป็นงานมงคลสมรสมักจะทำขนม หวานให้ครบ 9 สิ่งขนมที่ใช้ในงานมงคล สมรสตามประเพณี ทางฝ่ายเจ้าสาว จะต้องเป็นผู้จัด และขนมที่นิยมจัด คือ

7 1. ฝอยทองหรือทองหยิบ 2. ขนมชั้น 3. ขนมถ้วยฟู 4. ขนมทองเอก 5. ขนมหม้อแกง 6. พุทราจีนเชื่อม 7. ข้าวเหนียวแก้ว หรือวุ้น หน้าสีต่าง ๆ 8. ขนมดอกลำดวน 9. ผลไม้ต่าง ๆ ลอยแก้ว

8 ขนมที่ใช้ในพิธีการตั้งศาล พระภูมิ ขนมที่ใช้เป็นเครื่องสังเวย พระภูมิ คือ 1. ขนมต้มแดง 2. ขนมต้มขาว 3. ขนมเล็บมือนาง ( ขนมคันหลาว ) 4. ขนมดอกจอก หรือ ขนมทองหยิบ 5. ขนมถั่วแปบ ( ขนมหู ช้าง ) 6. ขนมข้าวเหนียวแดง 7. ขนมประเภทบว ดต่าง ๆ

9 ขนมที่ใช้ในเทศกาลต่าง ๆ ประเพณีสงกรานต์ งานตรุษสงกรานต์ ตรง กับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี คน ไทยถือว่าเป็น วันขึ้นปีใหม่ของไทย ขนมที่ใช้ทำได้แก่ 1. กาละแม 2. ข้าวเหนียว แดง

10 วันสารทไทย วันสารทไทยตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ขนมที่ใช้ทำกัน ได้แก่ ขยา สารท

11 การทำบุญเดือนสาม เป็นเทศกาลทำบุญของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเรียกว่า งานบุญข้าวจี่ เป็นการจัดอาหารมาถวาย พระที่อยู่ ณ สถานที่ของวัด เพื่อปลงอาบัติครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบปี ขนมที่ใช้งานบุญ เดือนสาม ได้แก่ 1. ขนมเทียน 2. ข้าวต้มผัด 3. ข้าวจี่

12 การทำบุญเดือนสิบ การทำบุญเดือนสิบ การทำบุญเดือนสิบ ตรงกับ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เป็น เทศกาลของภาคใต้ เป็น การทำบุญแผ่ส่วนกุศลให้กับ ผู้ล่วงลับไปแล้ว ขนมที่ใช้ใน การทำทำบุญเดือนสิบ ได้แก่ 1. ขนมลา หมายถึง เสื้อผ้า แพรพัน 2. ขนมกง หมายถึง เครื่องประดับ 3. ขนมดีซัน หมายถึง เบี้ย หรือเงินใช้สอย 4. ขนมพอง หมายถึง แพร ล่องข้าม 5. ขนมสะบ้า หมายถึง สะบ้า

13

14 ผู้จัดทำ ศักราช เสือหิน 55440634 ศักราช เสือหิน 55440634


ดาวน์โหลด ppt ขนมไทย รหัส 55440634 ศักราช เสือหิน ประวัติและความสำคัญ ขนมจัดเป็นอาหารที่คู่ สำรับกับข้าวไทยมาตั้งแต่ครั้ง โบราณ โดยใช้คำว่าสำรับกับข้าว คาว - หวาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google