งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy

2 นำเสนอวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

4 พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ธันวาคม

5

6 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจ แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกันนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัว อันนี้ก็เคย ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใช้เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก

7 รูปธรรมสู่การปฏิบัติ
เศรษฐกิจพอเพียง นามธรรม รูปธรรมสู่การปฏิบัติ การจัดการความเสี่ยง Risk Management ความพอประมาณ การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพึ่งตนเอง ความมีเหตุผลหรือการใช้ปัญหาในการแก้ไขปัญหา

8 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainability)
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ครอบครัว องค์กร และชุมชน และมีรายได้ที่มีเสถียรภาพ (Income Stability) ความรู้ ภูมิคุ้มกัน ความพอดี ความพอประมาณ เป็นรากฐานสำคัญของ “เศรษฐกิจพอเพียง

9 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ทางสายกลาง -

10 ความพอเพียง พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล ในตัวที่ดี
เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ - มีคุณธรรม) มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี มีเหตุผล เงื่อนไขชีวิต (ขยัน-อดทน-สติ-ปัญญา) พอประมาณ เงื่อนไขหลักวิชา (ใช้หลักวิชาวางแผน  ปฏิบัติ) นำไปสู่ สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

11 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:ความพอเพียง
โครงสร้าง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:ความพอเพียง ความพอประมาณ ความพอดี ยืนบนชาของตนเอง ความพอประมาณ รอบคอบ มองระยะยาวคำนึง ความเสี่ยง การมีภูมิคุ้มกัน เตรียมรับ กับการเปลี่ยนแปลง สร้างภูมิคุ้มกัน

12 สามห่วงสองเงื่อนไข สรุปได้
สามห่วงสองเงื่อนไข สรุปได้  รอบรู้มีสติ  รอบคอบ มีเหตุมีผล  ซื่อสัตย์และพากเพียร  ป้องกันความเสี่ยง

13

14 ท่านมีข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะบ้างไหม

15 โดย นาย วินเซนท์ ฟานตีนี่ รหัส 54520161 กลุ่ม 202
โดย นาย วินเซนท์ ฟานตีนี่ รหัส กลุ่ม 202


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google