งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ธรรมชาติที่สดใสสวยงาม ประวัติเรื่องราวที่น่าสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ธรรมชาติที่สดใสสวยงาม ประวัติเรื่องราวที่น่าสนใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ธรรมชาติที่สดใสสวยงาม ประวัติเรื่องราวที่น่าสนใจ

2

3  ที่ตั้ง ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่าง จากตัวเมือง 6 กม. แยกจากถนน สายจันทบุรี - ตราด ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 338-339 ประมาณ 2 กม. จากนั้นเดินเท้า อีก 2 กม. จะถึงน้ำตก

4

5  สภาพภูมิศาสตร์ เป็นน้ำตกขนาดกลางมี ความสูง 25 เมตร สายน้ำ ไหลจากผาสูงชันลดหลั่น ลงมาผ่านโขดหิน น้ำใส สะอาดและมีน้ำมากตลอดปี บรรยากาศโดยรอบ ค่อนข้างเงียบสงบอยู่ ท่ามกลางป่าดงดิบชื้นที่ อุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้ หลากชนิด  ตัวอย่างพรรณไม้ พนอง กฤษณา สัตตบรรณ กล้วยไม้ป่า เป็นต้น

6  น้ำตกชื่อว่า คลองนารายณ์ ก็เพราะ ต้นธารน้ำไหลออกมาจากถ้ำซึ่งภายใน ถ้ำนั้น มีเทวรูปพระนารายณ์เป็นสำ ฤทธิ์สถิตอยู่ ชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันมานาน แล้ว ความจริงต้นของธารน้ำสายน้ำ คือ น้ำตกสระบาปที่สูงมาก และไหล พุ่งออกมาจากผาสูงประมาณ 20 เมตร ลงอ่าง จากนั้นจึงไหลผ่านลงมา ตามลาดเขาและมีอ่างขังน้ำที่อยู่ชั้น ล่าง ที่สำคัญ เรียกว่า “ อ่างหงส์ ”

7  พระบาทสมเดชพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งยังทรง ผนวชเคยเสด็จประพาส เมื่อ พ. ศ.2400 ( จ. ศ.1219) และลงสรงน้ำ ในอ่างนี้ กับโปรดให้สร้างเจดีย์และ ศาลาประทับร้อนไว้ด้วย พระราชทาน ชื่อเจดีย์ว่า “ จุลสีห์จุมพตเจดีย์ ” เมื่อ ครั้งพระบาทสมเดชพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาส จันทบุรี เมื่อ พ. ศ. 2419 ก็ได้เสด็จไปที่น้ำตก สระบาป และลงสรงน้ำใน อ่างหงส์ และยังถือว่าน้ำในลำธารนี้ใช้ เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

8  ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของปรำที่ ประทับและจุลสีห์จุมพต ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างไว้กลางลำธาร เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ปัจจุบันเหลือ เพียงร่อยรอยบริเวณที่เคยเป็นพระ เจดีย์ เพราะได้ถูกระแสน้ำพัดพังไป เมื่อปี 2517

9 จุลสีห์จุมพตเจดีย์

10  ถ้ำพระนารายณ์ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่มีลำธารน้ำใส บริสุทธิ์ไหลออกมา แหล่งน้ำแห่งนี้ถือ เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 18 แห่ง ของประเทศที่ใช้ในพิธีมูรธาภิเษกใน พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ปัจจุบันหินได้ถล่มลงมาปิดปากถ้ำแต่ ยังคงมีน้ำไหลออกมาอยู่ตลอดปี

11 น้ำตกคลองนารายณ์ยามสาย

12  น้ำตกคลองนารายณ์เป็นแหล่งน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 18 แห่งทั่วประเทศ ซึ่ง นำน้ำมาใช้ในพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก คือ พระราชพิธีในการ สถาปนาซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ และ สำนักพระราชวังจะมาทำพิธี ตักน้ำไปรวมเสกเป็นน้ำสรงในพิธีบรม ราชาภิเษกในพระบรมมหาราชวัง ที่นี่ เป็นแหล่งน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำแห่ง เดียวของประเทศไทย

13

14  ปัจจุบันนี้น้ำตกคลองนารายณ์ ซึ่ง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ” ของ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จันทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับ ชุมชนและท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการขนาดย่อย และก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว และศาลาชมวิว แบบ 8 เหลี่ยม เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และท้องถิ่น

15

16  http://tongthaagoon.multiply.com/phot os/album/115/115?&show_interstitial= 1&u=%2Fphotos%2Falbum http://tongthaagoon.multiply.com/phot os/album/115/115?&show_interstitial= 1&u=%2Fphotos%2Falbum  http://www.chanforchan.com/index.ph p?lay=show&ac=article&Id=538728368 &Ntype=9 http://www.chanforchan.com/index.ph p?lay=show&ac=article&Id=538728368 &Ntype=9  http://www.thai-tour.com/thai- tour/east/chanthaburi/data/place/pic_ waterfallklongnarai.htm http://www.thai-tour.com/thai- tour/east/chanthaburi/data/place/pic_ waterfallklongnarai.htm  http://www.bloggang.com/mainblog.ph p?id=mesaya&month=02-08- 2007&group=11&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.ph p?id=mesaya&month=02-08- 2007&group=11&gblog=7  http://www.ezytrip.com/Thailand/th/E ast/Chanthaburi/03616/03616.htm http://www.ezytrip.com/Thailand/th/E ast/Chanthaburi/03616/03616.htm

17 นำเสนอโดย นางสาวพิชชาพร เมฆกลาง กลุ่มที่ 33 นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี โทร. 0-3810-2222 โทรสาร 0-3839-0353, 0-3839-0351 http://www.buu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ธรรมชาติที่สดใสสวยงาม ประวัติเรื่องราวที่น่าสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google