งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รู้จักกับ PHP เสรี ชิโนดม PHP Programmingintroduction2 เนื้อหา ประวัติของ PHP PHP คืออะไร ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม โครงสร้างของ PHP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รู้จักกับ PHP เสรี ชิโนดม PHP Programmingintroduction2 เนื้อหา ประวัติของ PHP PHP คืออะไร ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม โครงสร้างของ PHP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รู้จักกับ PHP เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th

2 PHP Programmingintroduction2 เนื้อหา ประวัติของ PHP PHP คืออะไร ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม โครงสร้างของ PHP Language Reference ข้อแตกต่างของ PHP กับ ASP

3 PHP Programmingintroduction3 ประวัติ PHP PHP ย่อมาจาก Professional Home Page เริ่มสร้างขึ้นในกลางปี 1994 ผู้พัฒนาคือ นาย Rasmus Lerdorf ปัจจุบัน PHP มีการพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 4 Version แรกเป็นที่รู้จักในชื่อว่า Personal Homepage Tools ในปี 1994 ถึงกลางปี1995 Version ที่สองชื่อว่า PHP/FI ในกลางปี 1995 Version 3 เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า PHP3 เริ่มใช้กลางปี 1997 ปัจจุบัน Version 4 ถ้าเป็น commercial ใช้ชื่อว่า Zend (Zend ย่อมาจาก Ze(ev) + (A)nd(I Gutmans)

4 PHP Programmingintroduction4 รายชื่อของนักพัฒนาภาษา PHP  Zeev Suraski, Israel  Andi Gutmans, Israel  Shane Caraveo, Florida USA  Stig Bakken, Norway  Andrey Zmievski, Nebraska USA  Sascha Schumann, Dortmund, Germany  Thies C. Arntzen, Hamburg, Germany  Jim Winstead, Los Angeles, USA  Rasmus Lerdorf, North Carolina, USA

5 PHP Programmingintroduction5 PHP คืออะไร เป็นภาษา Script สำหรับแสดงเว็บเพจอย่างหนึ่ง จัดอยู่ใน กลุ่ม Server Side Script เช่นเดียวกับ ASP การทำงานจะแทรกอยู่ในเอกสาร HTML สามารถ Compile ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ UNIX, Windows NT/2000/XP, Windows 9x ความสามารถในการทำงานสูง โดยเฉพาะกับการติดต่อกับ Database เช่น MySQL, msSQL, Sybase และ PostgreSQL เป็นต้น

6 PHP Programmingintroduction6 สิ่งที่ PHP สามารถทำได้้ CGI Database-enable web page Database Adabas D InterBase Solid DBase mSQLSybase Empress MySQLVelocis FilePro OracleUnix dbm Informix PostgreSQL

7 PHP Programmingintroduction7 ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม Open source No cost implementation – PHP เป็นของฟรี Server side Crossable Platform HTML embedded Simple language Efficiency XML parsing Server side Database module File I/O Text processing Image processing

8 PHP Programmingintroduction8 การทำงานของ PHP ทำงานบน Server ทำงานร่วมกับเอกสาร HTML สามารถแทรกคำสั่ง PHP ได้ตามที่ต้องการลงในเอกสาร HTML ทำงานในส่วนที่เป็นคำสั่งของ PHP ก่อน เมื่อมีการเรียกใช้ เอกสารนั้น ๆ แสดงผลออกทาง Web Browsers

9 PHP Programmingintroduction9 โครงสร้างภาษา PHP แบบที่ 1 XML style ตัวอย่าง

10 PHP Programmingintroduction10 โครงสร้างภาษา PHP (ต่อ) แบบที่ 2 SGML style ตัวอย่าง

11 PHP Programmingintroduction11 โครงสร้างภาษา PHP (ต่อ) แบบที่ 3 Java Language style คำสั่งภาษา PHP ตัวอย่าง echo “Hello World”;

12 PHP Programmingintroduction12 โครงสร้างภาษา PHP (ต่อ) แบบที่ 4 ASP Style ตัวอย่าง <% echo “Hello World ! ”; echo “I am PHP”; %>

13 PHP Programmingintroduction13 โครงสร้างของภาษา PHP (ต่อ) แบบที่เป็นที่นิยม คือ แบบที่ 1 ผลที่ได้เมื่อผ่านการทำงานแล้วจะได้ผลดังนี้ Hello World ! I am PHP ข้อสังเกต - รูปแบบคล้ายกับภาษา C และ Perl - ใช้เครื่องหมาย ( ; ) คั่นระหว่างคำสั่งแต่ละคำสั่ง File ที่ได้ต้อง save เป็นนามสกุล php (หรือ php3)

14 PHP Programmingintroduction14 Language Reference Comments - เหมือนกับการ Comment ของภาษา C, C++ และ Unix ตัวอย่าง

15 PHP Programmingintroduction15 คำสั่ง echo เป็นคำสั่งสำหรับแสดงผลลัพธ์ไปที่โปรแกรม browser รูปแบบ echo ข้อความ1 หรือตัวแปร1, ข้อความ2 หรือตัวแปร2, ข้อความ 3 หรือตัวแปร3, … ข้อความ เขียนภายใต้เครื่องหมาย double quote (“ “) หรือ single quote (‘ ‘) ตัวแปรของภาษา PHP จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ เสมอ คล้ายกับ ภาษา Perl

16 PHP Programmingintroduction16 ตัวอย่างที่ 1 intro.php Example –1

17 PHP Programmingintroduction17 การเรียกใช้งาน เปิดโปรแกรม browser พิมพ์ url http://localhost/demo/intro.php

18 PHP Programmingintroduction18 ตัวอย่างที่ 2 (date.php) Example –2 Today’s Date: Today's Date: Thursday March 10, 2003


ดาวน์โหลด ppt 1 รู้จักกับ PHP เสรี ชิโนดม PHP Programmingintroduction2 เนื้อหา ประวัติของ PHP PHP คืออะไร ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม โครงสร้างของ PHP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google