งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วนิดา โพธิ์ทอง 54xxxx กลุ่ม xx

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วนิดา โพธิ์ทอง 54xxxx กลุ่ม xx"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วนิดา โพธิ์ทอง 54xxxx กลุ่ม xx
บางแสน จ.ชลบุรี วนิดา โพธิ์ทอง 54xxxx กลุ่ม xx

2 หัวข้อนำเสนอ ประวัติ สถานที่ท่องเที่ยว ของที่ระลึก การเดินทาง ที่พัก
แผนที่จังหวัด

3 ประวัติ

4 ประวัติ เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับการยอมรับจาก สุขาภิบาลแสนสุข ขึ้นเป็น เทศบาลตำบลแสนสุข เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2531 พร้อมกันนี้ได้ ขยาย พื้นที่ความรับผิดชอบจาก 12.5 ตารางกิโลเมตร (15 หมู่บ้าน) เป็น ตารางกิโลเมตร (20 หมู่บ้าน) ด้วยศักยภาพของท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สร้างความ เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และในปีพ.ศ เทศบาลฯ จึงได้รับ การยกฐานะ เป็นเมืองลักษณะพิเศษ (เมืองท่องเที่ยว) 

5 ประวัติ (ต่อ) ตราเทศบาลเมืองแสนสุข
เป็นตรารูปพวงมาลัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซ็นติเมตร ตรงกลางมีรูปทรง กลมประกอบด้วยเรือใบหาปลาสมัยดั่งเดิมกำลังแล่นในทะเล โดยมีรูปเขาสาม มุขและภาพนกประกอบด้านหลัง ด้านบนของรูปมีข้อความ " เทศบาลเมืองแสนสุข " ด้านล่างมีข้อความ " จังหวัดชลบุรี "

6 สถานที่ท่องเที่ยว

7 สถานที่ท่องเที่ยว หาดบางแสน หาดวอนนภา แหลมแท่น เขาสามมุก

8 สถานที่ท่องเที่ยว (ต่อ)
หาดบางแสน

9 สถานที่ท่องเที่ยว (ต่อ)
หาดบางแสน (ต่อ)

10 สถานที่ท่องเที่ยว (ต่อ)
หาดวอนนภา

11 สถานที่ท่องเที่ยว (ต่อ)
แหลมแท่น

12 สถานที่ท่องเที่ยว (ต่อ)
เขาสามมุก

13 ของที่ระลึก

14 การเดินทาง

15 ที่พัก

16 แผนที่

17 แผนที่


ดาวน์โหลด ppt วนิดา โพธิ์ทอง 54xxxx กลุ่ม xx

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google