งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บางแสน จ. ชลบุรี วนิดา โพธิ์ทอง 54xxxx กลุ่ม xx. หัวข้อนำเสนอ ประวัติ สถานที่ท่องเที่ยว ของที่ระลึก การเดินทาง ที่พัก แผนที่จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บางแสน จ. ชลบุรี วนิดา โพธิ์ทอง 54xxxx กลุ่ม xx. หัวข้อนำเสนอ ประวัติ สถานที่ท่องเที่ยว ของที่ระลึก การเดินทาง ที่พัก แผนที่จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บางแสน จ. ชลบุรี วนิดา โพธิ์ทอง 54xxxx กลุ่ม xx

2 หัวข้อนำเสนอ ประวัติ สถานที่ท่องเที่ยว ของที่ระลึก การเดินทาง ที่พัก แผนที่จังหวัด

3 ประวัติ

4 ประวัติ เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับการยอมรับจาก สุขาภิบาลแสนสุข ขึ้นเป็นเทศบาลตำบล แสนสุข เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2531 พร้อมกันนี้ได้ขยาย พื้นที่ความรับผิดชอบ จาก 12.5 ตารางกิโลเมตร (15 หมู่บ้าน ) เป็น 20.268 ตารางกิโลเมตร (20 หมู่บ้าน ) ด้วยศักยภาพของท้องถิ่น และ ผู้บริหาร ท้องถิ่น ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สร้างความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และในปีพ. ศ. 2536 เทศบาลฯ จึงได้รับการ ยกฐานะ เป็นเมืองลักษณะพิเศษ ( เมือง ท่องเที่ยว )

5 ประวัติ ( ต่อ ) ตราเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นตรารูปพวงมาลัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซ็นติเมตร ตรงกลางมีรูปทรง กลมประกอบด้วยเรือใบหาปลาสมัยดั่ง เดิมกำลังแล่นในทะเล โดยมีรูปเขาสาม มุขและภาพนก ประกอบด้านหลัง ด้านบนของรูปมีข้อความ " เทศบาล เมืองแสนสุข " ด้านล่างมีข้อความ " จังหวัดชลบุรี "

6 สถานที่ท่องเที่ยว

7 สถานที่ท่องเที่ยว หาดบางแสน หาดวอนนภา แหลมแท่น เขาสามมุก

8 สถานที่ท่องเที่ยว ( ต่อ ) หาดบางแสน

9 สถานที่ท่องเที่ยว ( ต่อ ) หาดบางแสน ( ต่อ )

10 สถานที่ท่องเที่ยว ( ต่อ ) หาดวอนนภา

11 สถานที่ท่องเที่ยว ( ต่อ ) แหลมแท่น

12 สถานที่ท่องเที่ยว ( ต่อ ) เขาสามมุก

13 ของที่ระลึก

14 การเดินทาง

15 ที่พัก

16 แผนที่

17 แผนที่


ดาวน์โหลด ppt บางแสน จ. ชลบุรี วนิดา โพธิ์ทอง 54xxxx กลุ่ม xx. หัวข้อนำเสนอ ประวัติ สถานที่ท่องเที่ยว ของที่ระลึก การเดินทาง ที่พัก แผนที่จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google