งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวอภิสรา แพงมา.  เทคนิคการอ่านอย่างรวดเร็วจะช่วยให้ไม่เครียด เกินไป  ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ช่วยให้ประหยัดเวลาในการอ่านได้ถึงครึ่งหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวอภิสรา แพงมา.  เทคนิคการอ่านอย่างรวดเร็วจะช่วยให้ไม่เครียด เกินไป  ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ช่วยให้ประหยัดเวลาในการอ่านได้ถึงครึ่งหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวอภิสรา แพงมา

2  เทคนิคการอ่านอย่างรวดเร็วจะช่วยให้ไม่เครียด เกินไป  ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ช่วยให้ประหยัดเวลาในการอ่านได้ถึงครึ่งหนึ่ง โดยไม่ทำความเข้า ใจผิดพลาด  เทคนิคอ่านไวมี 5 ข้อดังนี้

3  ลองทดสอบตัวเองดูโดยการอ่านบทความหนึ่ง 1 นาทีโดยใช้ความเร็วธรรมดา  แล้วนับคำที่คุณอ่านได้  จำนวนคำที่คุณอ่านบอกได้ถึงความเร็วในการ อ่านของคุณ

4  เพื่อการทำความเข้าใจกับบทความ ก็ให้คุณ เขียนสิ่งที่คุณเข้าใจในการอ่านออกมา  ถ้าคุณเขียนได้มากขึ้นก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ  ลองฝึกฝนบ่อยๆ แล้วคุณจะเห็นความ เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

5  การใช้ดินสอลากตัวหนังสือที่กำลังอ่านไป เรื่อยๆ  ไล่ไปทีละคำด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอจากซ้าย ไปขวา  และเมื่อจบบรรทัดก็ให้รีบเร่งบรรทัดใหม่ต่อไป

6  หากฝึกอ่านหนังสือด้วยความเร็วสูงจะช่วยฝึก ความสามารถในการอ่านได้ดี  เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสมองจะชินกับ ความเร็วที่อ่าน  ผลที่ได้ก็คือ การอ่านในระดับความเร็วธรรมดา ที่อ่านแล้วจะทำให้เข้าใจเร็วขึ้น

7  ให้คุณลองฝึกอ่านบทความภายในเวลา 3 นาที  ต่อมาก็ใช้เวลาให้น้อยลงเป็น 2 นาที กับ บทความเดิม  และลดลงเหลือ 1 นาที  และให้ฝึกบ่อยๆ จนกระทั่งใช้เวลาสั้นๆ โดยไม่ จำเป็นต้องเข้าใจบทความอย่างลึกซึ้ง

8  การอ่านหนังสือเพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมด  เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องฝึกฝนด้วยการมองหนังสือ ปราดเดียวก็เข้าใจ  ให้อ่านบทความในหนังสือพิมพ์ปิดหนังสือหนึ่ง บรรทัดแล้วเปิดมือขึ้น

9  เพื่อมองปราดเดียวแล้วพยายามเขียนถึงสิ่งที่ คุณอ่านออกมา  ให้ฝึกจนกระทั่งสายตาของคุณเข้าใจกับ ข้อความนั้นๆจากนั้นก็เริ่มบรรทัดต่อไป

10  ให้อ่านบทความโดยไม่มีผู้ช่วยด้วยการมองอ่าน ปราดเดียว  ในการฝึกก็ให้ใช้ดินสอสีขีดบรรทัดในแนวดิ่ง  ให้อ่านทั้งกลุ่มคำโดยไม่ต้องอ่านคำต่อคำ

11  อ่านด้วยสายตาที่ตวัดบรรทัดต่อบรรทัด  และให้ฝึกต่อโดยไม่ต้องใช้ดินสอสีขีดเส้น บรรทัดที่อ่านอีก  แต่ให้ใช้ความจำ

12


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวอภิสรา แพงมา.  เทคนิคการอ่านอย่างรวดเร็วจะช่วยให้ไม่เครียด เกินไป  ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ช่วยให้ประหยัดเวลาในการอ่านได้ถึงครึ่งหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google