งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อโครงงาน 310491.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อโครงงาน 310491."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อโครงงาน 310491

2 ลักษณะการจัดทำโครงงาน
การพัฒนาระบบงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ Structure Analysis and Design Object Oriented Analysis and Design เกมส์คอมพิวเตอร์ เป็นงานที่ออกแบบใหม่ เขียนขึ้นใหม่ ใช้ Java Technology (Java Servlet,JSP) โปรแกรม 3DMax, FLASH ส่วนใหญ่เป็น Animation

3 ลักษณะการจัดทำโครงงาน
โปรแกรม CAI เป็นงานที่ออกแบบใหม่ เขียนขึ้นใหม่ ห้ามใช้ โปรแกรม Authorware หรือ ToolBook ใช้ Java Technology, 3DMax, FLASH ทำเป็น Animation ใช้ SMIL เทคโนโลยีของ Streamming window media player Real player

4 ลักษณะการจัดทำโครงงาน
โปรแกรมในลักษณะของ GIS เป็นงานที่ออกแบบใหม่ เขียนขึ้นใหม่ ใช้ Java Technology ทำเป็น Drill Down สร้าง Tool สำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้งาน

5 ลักษณะการจัดทำโครงงาน
โครงการใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ โครงงานต่อเนื่อง ทำให้สมบูรณ์ ทำเพิ่มเติม

6 ลักษณะการจัดทำโครงงาน
โครงงานเก่าที่ทำไว้แล้ว ทำใหม่ได้ โดยการเปลี่ยนการวิเคราะห์และการออกแบบ จาก Structure Analysis and Design เป็น Object Oriented Analysis and Design (OOAD) ใช้ UML

7 องค์ความรู้ที่นำมาใช้
ความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ แบบเก่า SA/SD แบบใหม่ OOA/OOD เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ แบบเก่า Visible Analyst, Power Designer แบบใหม่ Rational Rose ระบบฐานข้อมูล Oracle, MySQL, MS SQL, PostgreSQL

8 องค์ความรู้ที่นำมาใช้
ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแต่ PHP เท่านั้น มีฟังก์ชันมาก สะดวกดี ใช้ได้ทั้ง Windows และ Unix ปัญหาคือเขียนฟังก์ชันไม่เป็น ไม่รู้จะทำอย่างไร ใช้หลากหลายภาษาในการบูรณาการในหนึ่งโครงงาน เช่น ใช้ทั้ง ASP, PHP , Visual Basic ผสมกันในโครงงานหนึ่ง ๆ

9 องค์ความรู้ที่นำมาใช้
การพัฒนาApplicationบนระบบปฏิบัติการ Linux บน X windows เช่นภาษา TCL/TK, GTK, QT เทคโนโลยีเก่าแต่ยังทันสมัย Java Technology Servlet , JSP,JINI, JDBC RMI, Tomcat Jboss ถ้าใช้งานเป็น ทำโครงงานอะไรก็ได้

10 องค์ความรู้ที่นำมาใช้
เทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่สนใจ การพัฒนา Application บนเครื่องปาล์ม WAP Technology J2ME & Palm Programming Java Bean & Java Bean Enterprise CORBA HOT สุดๆของจาวา ใช้ Java Technology ในการพัฒนา wireless Application Wireless Java Programming

11 องค์ความรู้ที่นำมาใช้
เทคโนโลยีของ Web Service เทคโนโลยีของ MS Windowที่กำลังเป็นที่สนใจที่สนับสนุน Web Service COM, DCOM Microsoft.NET, ASP.NET ภาษา C# (เทียบได้กับจาวา)

12 องค์ความรู้ที่นำมาใช้
เครื่องมือสำคัญในปัจจุบัน XML (eXtensible Markup Language) XML + ASP XML + Java XML + PHP XML + Perl ใช้กับเทคโนโลยี Webservice

13 องค์ความรู้ที่นำมาใช้
เครื่องมือเก่าแก่ ภาษา C, C++ ความรู้จาก Discrete Structure

14 องค์ความรู้ที่นำมาใช้
ของเก่าที่เราลืม Borland Delphi เป็นภาษาแบบ Visual บางครั้งเรียก Visual Pascal คล้ายภาษาปาสคาล แต่ใช้งานเหมือน Visual Basic มี Components สนับสนุนมากมาย มีภาษาที่สนับสนุนการเขียน application บนเว็บ เรียกว่า DelphiWebScript (http://www.dwscript.com)

15 ยุทธศาสตร์ของประเทศ E- Government E - Commerce E - Industry
E - Education E – Society ทำซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น

16 ตัวอย่างโครงงาน

17 โครงงานต่อเนื่อง Burapha XML editor E-Office
จัดทำให้สนับสนุนภาษาไทย แบบสมบูรณ์ ใช้ ภาษาจาวา E-Office ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ทำเรียนแบบ Microsoft Outlook ของเดิมทำไว้แล้ว เขียนด้วย PHP ส่งเมล์ได้, organizer, schedule ทำเพิ่มอีก เช่น workflow ระบบการรับ-ส่งเอกสาร,ใบลา, ระบบแสดงข่าวสารภายในองค์กร ฯลฯ

18 โครงงานต่อเนื่อง ระบบงานสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระบบโรงเรียน
เขียนด้วย ASP Fix bugs maintenance ของเดิมให้สมบูรณ์ ระบบโรงเรียน พัฒนาเพิ่มเติม อีก 2-3 ระบบ ใช้ PHP ทำงานบนลีนุกซ์

19 โครงงานต่อเนื่อง การพัฒนาโปรแกรม Thai Latex อื่นๆ อีกมากมาย
Application บนลีนุกซ์ อื่นๆ อีกมากมาย ดูข้อมูลจากโครงงานในห้องสมุด

20 ระบบงานทางด้าน E-Commerc
ต้นแบบเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ ใช้ภาษา PHP, ASP หรือ Java Servlet, JSP ออนไลน์ Catalog ต้นแบบเว็บต์ไซต์หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ใช้ภาษา PHP, ASP , Perl หรือ Java Servlet, JSP หรือ ASP.NET การสร้างร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต ของเก่าทำไว้แล้วใช้ Coldfusion ทำใหม่ได้โดยออกแบบใหม่โดยใช้ UML

21 ระบบงานทางด้าน E-Commerc
B2B Commerce ใช้ภาษา PHP, ASP หรือ Java Servlet, JSP Microsoft.NET

22 ระบบงานบนเครื่องปาล์ม
ระบบงานลงทะเบียนนิสิตบนเครื่องปาล์ม ระบบงานตรวจเช็คครุภัณฑ์ผ่านเครื่องปาล์ม

23 โปรแกรม CAI โปรแกรมช่วยสอนเรื่องภาคตัดกรวยผ่านเว็บ
โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนวิชา Computer and The Internet ผ่านเว็บ โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนวิชา…….

24 โปรแกรมสนับสนุน GIS โปรแกรมหาเส้นทางในเมืองพัทยาผ่านเว็บ
โปรแกรมแสดงแผนที่และค้นหาสถานที่สำคัญในจังหวัดชลบุรี

25 การประยุกต์ใช้ภาษา XML
ระบบการตรวจสอบข้อมูลนิสิตผ่านเว็บไซต์ โปรแกรมแปลงแบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

26 โปรแกรมเกมส์ เกมส์กำจัดจุดอ่อน เกมส์ธุรกิจ เกมส์สามมิติ

27 การพัฒนาบนบูรพาลีนุกซ์
การติดตั้งบูรพาลีนุกซ์แบบกราฟิก ติดต่อที่ อ. ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ การพัฒนา Application บนบูรพาลีนุกซ์ ต้องทำให้บูรพาลีนุกซ์แตกต่างจากลีนุกซ์ค่ายอื่น ๆ ทำให้เหมือนวินโดว์ส Linux exploler ที่ทำงานผ่านวินโดว์ส

28 การพัฒนาซอฟต์แวร์รหัสเปิด
ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source) การพัฒนา Application บนลีนุกซ์ พัฒนาเครื่องมือต่างๆที่มีบนวินโดว์สให้ใช้ได้บนลีนุกซ์ concept: ทำให้ลีนุกซ์ใช้งานง่ายเหมือนวินโดว์ส ใช้ภาษา Perl, PHP หรือ Java ศึกษาจาก อินเทอร์เน็ต

29 การพัฒนาซอฟต์แวร์รหัสเปิด
จะนำซอฟต์แวร์รหัสเปิดที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อจะทำอย่างไร ? เขียนรายละเอียดและความสามารถของระบบทั้งหมด เขียนรายละเอียดของการแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์เดิม เขียนรายละเอียดของ Module ที่จะทำเพิ่ม ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา

30 การพัฒนาระบบงานบนเครือข่าย
ระบบงานการเข้าใช้เครือข่าย BUUNet ระบบการให้บริการพิมพ์ผลผ่านเครือข่าย BUUNet

31 การพัฒนาระบบงาน ระบบงานบริหาร อบต.ผ่านเว็บ การเงิน การจัดเก็บรายได้
ระบบเงินเดือน ระบบการจัดเก็บภาษี ระบบการให้บริการข้อมูล อื่นๆ

32 การพัฒนาระบบงาน ระบบงานสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี
ระบบฐานข้อมูลนักเรียน ระบบฐานข้อมูลครูและข้าราชการ ระบบเงินเดือน ระบบงานสารบรรณ อื่นๆ

33 การพัฒนาระบบงาน ระบบงานสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี
ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร ระบบการแต่งตั้งผู้บริหาร แฟ้มสะสมงาน (Port folio) ของผู้บริหาร , นักเรียน อื่นๆ

34 การพัฒนาระบบงาน E- Chonburi Website
พัฒนาเว็บไซ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีแบบ Multimedia และ Dynamic สามารถบริหารและจัดการได้ง่ายสำหรับผู้ดูแล

35 การพัฒนาระบบงาน (ม.บู)
ระบบงานกิจการนิสิต ผ่านเว็บไซต์ อีก 2-4 ระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยบูรพา ระบบงานให้บริการของกองบริการการศึกษา ระบบงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสต์

36 การพัฒนาระบบงาน (ม.บู)
ระบบงานการงานประชุม ระบบงานสภาอาจารย์ ระบบสารสนเทศสโมสรข้าราชการ ระบบงานให้บริการของสำนักบริการวิชาการ(ส่วนโรงแรม) ระบบงานให้บริการของสำนักบริการวิชาการ(ส่วนการจัดฝึกอบรมและโครงการบริการวิชาการ) ระบบงานให้บริการสถานที่(สนามกีฬา)

37 การพัฒนาระบบงาน(ม.บู)
โปรแกรมระบบการประชุมผู้บริหารผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต (E-Meeting) ระบบสารสนเทศสำหรับงานกองกลาง ระบบบัญชีรับจ่ายแบบ 3 มิติของ ม.บู ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ ทำไว้แล้วปรับปรุงให้สมบูรณ์ Fix bugs

38 การพัฒนาระบบงาน(ม.บู)
ระบบสารสนเทศสมาคมศิษย์เก่า

39 การพัฒนาระบบงาน ระบบสารสนเทศสำหรับอู่ซ่อมรถ
ระบบฐานข้อมูลเช่า-ขายวิดิโอ วีซีดีและดีวีดีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบงานการจัดการฟาร์มสุกร ระบบร้านขายวัสดุก่อสร้าง ระบบร้านวัสดุก่อสร้าง ระบบสารสนเทศสำหรับร้านซ่อม รถจักรยานยนต์

40 การพัฒนาระบบงาน ระบบสารสนเทศร้านคาราโอเกะ
โปรแกรมการเลือกตั้งสสและสมาชิกวุฒิสภา ผ่านเครือข่าย โปรแกรมจัดการแข่งขันกีฬาและรายงานผล

41 พัฒนา Courseware เป็นการผสมผสาน Technology แบบ Interactive Multimedia

42 พัฒนาซอฟต์แวร์ Simulation
Model ทางคณิตศาสตร์ Model ทางสถิติ Model แบบเรียน

43 พัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน image processing
เป็นกึ่งงานวิจัย ถ้าเข้าใจทำได้ทันที เป็นโปรเจ็คยอดนิยม ความรู้คณิตศาสตร์ต้องดี(มาก มาก ๆๆๆ) เช่น OCR

44 พัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน AI
ทำได้หลากหลาย ไม่ค่อยมีคนทำ ? ประยุกต์ได้หลายสาขา ปัจจุบันใช้มากด้าน E-business ระบบภาษาธรรมชาติ โปรแกรมแปลภาษา การตัดคำ Search Engine ที่ใช้ AI โปรแกรม CAI ที่ใช้ AI ระบบผู้ชำนาญการ

45 พัฒนาซอฟต์แวร์CASE Tool
เครื่องมือสร้าง Class Diagram ของ UML แล้ว Generate เป็น Source code


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อโครงงาน 310491.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google