งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รายชื่อโครงงาน 310491. 2 ลักษณะการจัดทำโครงงาน u การพัฒนาระบบงาน l การวิเคราะห์และออกแบบระบบ l Structure Analysis and Design l Object Oriented Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รายชื่อโครงงาน 310491. 2 ลักษณะการจัดทำโครงงาน u การพัฒนาระบบงาน l การวิเคราะห์และออกแบบระบบ l Structure Analysis and Design l Object Oriented Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รายชื่อโครงงาน 310491

2 2 ลักษณะการจัดทำโครงงาน u การพัฒนาระบบงาน l การวิเคราะห์และออกแบบระบบ l Structure Analysis and Design l Object Oriented Analysis and Design u เกมส์คอมพิวเตอร์ l เป็นงานที่ออกแบบใหม่ l เขียนขึ้นใหม่ l ใช้ Java Technology (Java Servlet,JSP) l โปรแกรม 3DMax, FLASH l ส่วนใหญ่เป็น Animation

3 3 ลักษณะการจัดทำโครงงาน u โปรแกรม CAI l เป็นงานที่ออกแบบใหม่ l เขียนขึ้นใหม่ l ห้ามใช้ โปรแกรม Authorware หรือ ToolBook l ใช้ Java Technology, 3DMax, FLASH l ทำเป็น Animation l ใช้ SMIL l เทคโนโลยีของ Streamming u window media player u Real player

4 4 ลักษณะการจัดทำโครงงาน u โปรแกรมในลักษณะของ GIS l เป็นงานที่ออกแบบใหม่ l เขียนขึ้นใหม่ l ใช้ Java Technology l ทำเป็น Drill Down u สร้าง Tool สำหรับอำนวยความสะดวกในการ ใช้งาน

5 5 ลักษณะการจัดทำโครงงาน u โครงการใหม่ l คิดใหม่ ทำใหม่ u โครงงานต่อเนื่อง l ทำให้สมบูรณ์ l ทำเพิ่มเติม

6 6 ลักษณะการจัดทำโครงงาน u โครงงานเก่าที่ทำไว้แล้ว l ทำใหม่ได้ โดยการเปลี่ยนการวิเคราะห์และการ ออกแบบ จาก Structure Analysis and Design เป็น Object Oriented Analysis and Design (OOAD) l ใช้ UML

7 7 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ u ความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์และการ ออกแบบระบบ l แบบเก่า SA/SD l แบบใหม่ OOA/OOD u เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ l แบบเก่า Visible Analyst, Power Designer l แบบใหม่ Rational Rose u ระบบฐานข้อมูล l Oracle, MySQL, MS SQL, PostgreSQL

8 8 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ u ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแต่ PHP เท่านั้น l มีฟังก์ชันมาก สะดวกดี l ใช้ได้ทั้ง Windows และ Unix l ปัญหาคือเขียนฟังก์ชันไม่เป็น ไม่รู้จะทำอย่างไร u ใช้หลากหลายภาษาในการบูรณาการในหนึ่ง โครงงาน l เช่น ใช้ทั้ง ASP, PHP, Visual Basic ผสมกัน ในโครงงานหนึ่ง ๆ

9 9 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ u การพัฒนาApplicationบนระบบปฏิบัติการ Linux l บน X windows เช่นภาษา TCL/TK, GTK, QT u เทคโนโลยีเก่าแต่ยังทันสมัย l Java Technology u Servlet, JSP,JINI, JDBC u RMI, Tomcat u Jboss l ถ้าใช้งานเป็น ทำโครงงานอะไรก็ได้

10 10 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ u เทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่สนใจ l การพัฒนา Application บนเครื่องปาล์ม l WAP Technology l J2ME & Palm Programming l Java Bean & Java Bean Enterprise l CORBA u HOT สุดๆของจาวา l ใช้ Java Technology ในการพัฒนา wireless Application u Wireless Java Programming

11 11 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ u เทคโนโลยีของ Web Service u เทคโนโลยีของ MS Windowที่กำลังเป็นที่ สนใจที่สนับสนุน Web Service l COM, DCOM l Microsoft.NET, ASP.NET l ภาษา C# (เทียบได้กับจาวา)

12 12 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ เครื่องมือสำคัญในปัจจุบัน u XML (eXtensible Markup Language) u XML + ASP u XML + Java u XML + PHP u XML + Perl u ใช้กับเทคโนโลยี Webservice

13 13 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ เครื่องมือเก่าแก่ u ภาษา C, C++ u ความรู้จาก Discrete Structure

14 14 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ ของเก่าที่เราลืม u Borland Delphi u เป็นภาษาแบบ Visual u บางครั้งเรียก Visual Pascal คล้ายภาษา ปาสคาล แต่ใช้งานเหมือน Visual Basic u มี Components สนับสนุนมากมาย u มีภาษาที่สนับสนุนการเขียน application บน เว็บ เรียกว่า DelphiWebScript (http://www.dwscript.com)

15 15 ยุทธศาสตร์ของประเทศ u E- Government u E - Commerce u E - Industry u E - Education u E – Society u ทำซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ข้างต้น

16 16 ตัวอย่างโครงงาน

17 17 โครงงานต่อเนื่อง u Burapha XML editor l จัดทำให้สนับสนุนภาษาไทย แบบสมบูรณ์ l ใช้ ภาษาจาวา u E-Office l ระบบสำนักงานอัตโนมัติ l ทำเรียนแบบ Microsoft Outlook l ของเดิมทำไว้แล้ว เขียนด้วย PHP u ส่งเมล์ได้, organizer, schedule u ทำเพิ่มอีก เช่น workflow ระบบการรับ-ส่งเอกสาร, ใบลา, ระบบแสดงข่าวสารภายในองค์กร ฯลฯ

18 18 โครงงานต่อเนื่อง u ระบบงานสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล l เขียนด้วย ASP l Fix bugs l maintenance ของเดิมให้สมบูรณ์ u ระบบโรงเรียน l พัฒนาเพิ่มเติม อีก 2-3 ระบบ l ใช้ PHP ทำงานบนลีนุกซ์

19 19 โครงงานต่อเนื่อง u การพัฒนาโปรแกรม Thai Latex l Application บนลีนุกซ์ u อื่นๆ อีกมากมาย l ดูข้อมูลจากโครงงานในห้องสมุด

20 20 ระบบงานทางด้าน E-Commerc u ต้นแบบเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ l ใช้ภาษา PHP, ASP หรือ Java Servlet, JSP u ออนไลน์ Catalog l ใช้ภาษา PHP, ASP หรือ Java Servlet, JSP u ต้นแบบเว็บต์ไซต์หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล l ใช้ภาษา PHP, ASP, Perl หรือ Java Servlet, JSP หรือ ASP.NET u การสร้างร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต l ของเก่าทำไว้แล้วใช้ Coldfusion ทำใหม่ได้โดย ออกแบบใหม่โดยใช้ UML

21 21 ระบบงานทางด้าน E-Commerc u B2B Commerce l ใช้ภาษา PHP, ASP หรือ Java Servlet, JSP l Microsoft.NET

22 22 ระบบงานบนเครื่องปาล์ม u ระบบงานลงทะเบียนนิสิตบนเครื่องปาล์ม u ระบบงานตรวจเช็คครุภัณฑ์ผ่านเครื่องปาล์ม

23 23 โปรแกรม CAI u โปรแกรมช่วยสอนเรื่องภาคตัดกรวยผ่านเว็บ u โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนวิชา 310101 Computer and The Internet ผ่านเว็บ u โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนวิชา …….

24 24 โปรแกรมสนับสนุน GIS u โปรแกรมหาเส้นทางในเมืองพัทยาผ่านเว็บ u โปรแกรมแสดงแผนที่และค้นหาสถานที่ สำคัญในจังหวัดชลบุรี

25 25 การประยุกต์ใช้ภาษา XML u ระบบการตรวจสอบข้อมูลนิสิตผ่านเว็บไซต์ u โปรแกรมแปลงแบบฟอร์มเอกสารทาง ราชการ

26 26 โปรแกรมเกมส์ u เกมส์กำจัดจุดอ่อน u เกมส์ธุรกิจ u เกมส์สามมิติ

27 27 การพัฒนาบนบูรพาลีนุกซ์ u การติดตั้งบูรพาลีนุกซ์แบบกราฟิก l ติดต่อที่ อ. ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ u การพัฒนา Application บนบูรพาลีนุกซ์ l ต้องทำให้บูรพาลีนุกซ์แตกต่างจากลีนุกซ์ค่าย อื่น ๆ l ทำให้เหมือนวินโดว์ส u Linux exploler ที่ทำงานผ่านวินโดว์ส

28 28 การพัฒนาซอฟต์แวร์รหัสเปิด u ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source) u การพัฒนา Application บนลีนุกซ์ l พัฒนาเครื่องมือต่างๆที่มีบนวินโดว์สให้ใช้ได้บน ลีนุกซ์ l concept: ทำให้ลีนุกซ์ใช้งานง่ายเหมือน วินโดว์ส u ใช้ภาษา Perl, PHP หรือ Java u ศึกษาจาก อินเทอร์เน็ต l http://sourceforge.net/projects/ l http://www.dwscript.com/

29 29 การพัฒนาซอฟต์แวร์รหัสเปิด u จะนำซอฟต์แวร์รหัสเปิดที่มีอยู่แล้วมาพัฒนา ต่อจะทำอย่างไร ? l เขียนรายละเอียดและความสามารถของระบบ ทั้งหมด l เขียนรายละเอียดของการแก้ไขข้อบกพร่องของ ซอฟต์แวร์เดิม l เขียนรายละเอียดของ Module ที่จะทำเพิ่ม l ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา

30 30 การพัฒนาระบบงานบนเครือข่าย u ระบบงานการเข้าใช้เครือข่าย BUUNet u ระบบการให้บริการพิมพ์ผลผ่านเครือข่าย BUUNet

31 31 การพัฒนาระบบงาน u ระบบงานบริหาร อบต.ผ่านเว็บ l การเงิน l การจัดเก็บรายได้ l ระบบเงินเดือน l ระบบการจัดเก็บภาษี l ระบบการให้บริการข้อมูล l อื่นๆ

32 32 การพัฒนาระบบงาน u ระบบงานสำนักงานประถมศึกษาจังหวัด ชลบุรี l ระบบฐานข้อมูลนักเรียน l ระบบฐานข้อมูลครูและข้าราชการ l ระบบเงินเดือน l ระบบงานสารบรรณ l อื่นๆ

33 33 การพัฒนาระบบงาน u ระบบงานสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด ชลบุรี l ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ ใช้ในการบริหาร l ระบบการแต่งตั้งผู้บริหาร l แฟ้มสะสมงาน (Port folio) ของผู้บริหาร, นักเรียน l อื่นๆ

34 34 การพัฒนาระบบงาน u E- Chonburi Website l พัฒนาเว็บไซ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี แบบ Multimedia และ Dynamic สามารถ บริหารและจัดการได้ง่ายสำหรับผู้ดูแล

35 35 การพัฒนาระบบงาน (ม.บู) u ระบบงานกิจการนิสิต ผ่านเว็บไซต์ อีก 2-4 ระบบ u ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยบูรพา u ระบบงานให้บริการของกองบริการการศึกษา u ระบบงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพา u ระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะวิทยาศาสต์

36 36 การพัฒนาระบบงาน (ม.บู) u ระบบงานการงานประชุม u ระบบงานสภาอาจารย์ u ระบบสารสนเทศสโมสรข้าราชการ u ระบบงานให้บริการของสำนักบริการวิชาการ (ส่วนโรงแรม) u ระบบงานให้บริการของสำนักบริการวิชาการ (ส่วนการจัดฝึกอบรมและโครงการบริการ วิชาการ) u ระบบงานให้บริการสถานที่(สนามกีฬา)

37 37 การพัฒนาระบบงาน(ม.บู) u โปรแกรมระบบการประชุมผู้บริหารผ่าน เครือข่ายอินทราเน็ต (E-Meeting) u ระบบสารสนเทศสำหรับงานกองกลาง u ระบบบัญชีรับจ่ายแบบ 3 มิติของ ม.บู u ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ภาษา คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ u ระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ l ทำไว้แล้วปรับปรุงให้สมบูรณ์ l Fix bugs

38 38 การพัฒนาระบบงาน(ม.บู) u ระบบสารสนเทศสมาคมศิษย์เก่า

39 39 การพัฒนาระบบงาน u ระบบสารสนเทศสำหรับอู่ซ่อมรถ u ระบบฐานข้อมูลเช่า-ขายวิดิโอ วีซีดีและดีวีดี ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต u ระบบงานการจัดการฟาร์มสุกร u ระบบร้านขายวัสดุก่อสร้าง u ระบบร้านวัสดุก่อสร้าง u ระบบสารสนเทศสำหรับร้านซ่อม รถจักรยานยนต์

40 40 การพัฒนาระบบงาน u ระบบสารสนเทศร้านคาราโอเกะ u โปรแกรมการเลือกตั้งสสและสมาชิกวุฒิสภา ผ่านเครือข่าย u โปรแกรมจัดการแข่งขันกีฬาและรายงานผล

41 41 พัฒนา Courseware u เป็นการผสมผสาน Technology u แบบ Interactive Multimedia

42 42 พัฒนาซอฟต์แวร์ Simulation u Model ทางคณิตศาสตร์ u Model ทางสถิติ u Model แบบเรียน

43 43 พัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน image processing u เป็นกึ่งงานวิจัย u ถ้าเข้าใจทำได้ทันที u เป็นโปรเจ็คยอดนิยม u ความรู้คณิตศาสตร์ต้องดี(มาก มาก ๆๆๆ) u เช่น OCR

44 44 พัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน AI u ทำได้หลากหลาย u ไม่ค่อยมีคนทำ ? u ประยุกต์ได้หลายสาขา u ปัจจุบันใช้มากด้าน E-business l ระบบภาษาธรรมชาติ l โปรแกรมแปลภาษา l การตัดคำ l Search Engine ที่ใช้ AI l โปรแกรม CAI ที่ใช้ AI l ระบบผู้ชำนาญการ

45 45 พัฒนาซอฟต์แวร์CASE Tool u เครื่องมือสร้าง Class Diagram ของ UML แล้ว Generate เป็น Source code


ดาวน์โหลด ppt 1 รายชื่อโครงงาน 310491. 2 ลักษณะการจัดทำโครงงาน u การพัฒนาระบบงาน l การวิเคราะห์และออกแบบระบบ l Structure Analysis and Design l Object Oriented Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google