งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธี ประสบ ความ สำเร็จ ในทุก เรื่อง โดย นางสาวสุพัตรา อัศวไมตรี รหัสนิสิต 54070149 คณะ สาธารณสุขศาสตร์สาขา การ จัดการสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธี ประสบ ความ สำเร็จ ในทุก เรื่อง โดย นางสาวสุพัตรา อัศวไมตรี รหัสนิสิต 54070149 คณะ สาธารณสุขศาสตร์สาขา การ จัดการสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิธี ประสบ ความ สำเร็จ ในทุก เรื่อง โดย นางสาวสุพัตรา อัศวไมตรี รหัสนิสิต 54070149 คณะ สาธารณสุขศาสตร์สาขา การ จัดการสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา

3 เริ่มจากพื้นฐาน ง่ายๆ ก่อน ถาม ตนเองให้แน่ใจก่อน ว่า จะทำอะไร ตั้งเป้าหมาย และ ความตั้งใจแน่วแน่ กับสิ่งนั้นเพื่อให้ ประสบความสำเร็จ เป็นอันดับแรก

4 ความสำเร็จอาจ ไม่ได้มาในครั้ง เดียวที่ทำ อาจต้อง ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า ล้มบ้าง ก็ไม่เป็นไร ให้ใช้ความล้มเหลว มาเรียนรู้เป็น ประสบการณ์ เพื่อ ป้องกันความ ผิดพลาดซ้ำสอง ในครั้งต่อๆ ไป

5 ไม่มีใครสามารถอยู่ คนเดียวได้ การขอ ความช่วยเหลือหรือ คำแนะนำจากคนอื่นๆ บ้างก็ไม่เป็นไร ถ้ามัน จะทำให้เราพัฒนาขึ้น

6 ทำให้ดีที่สุด อย่า ยอมแพ้ก่อนเป็นอันขาด เพราะทุกครั้งที่เรายอม แพ้ นั่นหมายถึงว่าเรา ต้องนับหนึ่งใหม่ในครั้ง ต่อไป

7 รอบตัวเรามี คนที่ทำอะไรที่ ประสบ ความสำเร็จ มากมาย เมื่อเรา อยู่ใกล้คนที่มี พลังหรือความ ตั้งใจสูงอย่าง นั้น หรือใช้คน เหล่านั้นเป็น ต้นแบบ มันช่วย เป็นแรงผลักดัน ตัวเราเองและ เป็นกำลังใจให้ เราได้

8 วางแผน เพราะ ความสำเร็จที่ แท้จริงไม่ได้เกิด ขึ้นกับทุกคน แต่ ขึ้นอยู่กับการใช้ ชีวิตของตัวเอง อย่างเป็นระบบ และทำตาม เป้าหมายของ ตัวเอง ใช้ตัวเอง เป็นมาตรฐาน อย่าไป เปรียบเทียบกับ คนอื่น เพราะคำ ว่า ความสำเร็จ ของแต่ละคนนั่น ไม่เหมือนกัน

9 รับรู้ รับฟัง เรียนรู้ และเข้าใจสิ่งต่างๆ เพราะความรู้คือ พลังที่จะทำให้คุณ ประสบความสำเร็จ

10 กำหนดวันเวลาที่ ชัดเจน เมื่อไหร่ก็ตามที่ คุณคิดจะวางแผนอะไร คุณควรกำหนดวันที่ต้อง ไปถึงให้ได้ คิดกับตัวเอง เสมอว่านี่แหละ คือสิ่งที่ฉัน อยากทำ และต้องทำให้ได้ แล้วก็เขียนถึงสิ่งต่อไปไว้ ว่า เมื่อทำสิ่งนี้เสร็จแล้ว คิดจะทำสิ่งไหนต่อไป การ จัดระเบียบชีวิตจะทำให้ คุณทำอะไรได้อย่างเป็น ระบบมากขึ้น

11 ยอมรับความผิดพลาด และ ก้าวต่อไป มันเป็นไปได้อยู่แล้ว ที่เราจะผิดพลาดหรือล้มเหลว ยอมรับมันเสีย และพยายาม หาทางแก้ไข ซึ่งถ้าหากว่าเรา ล้มเหลวอีก คิดให้รอบคอบ มองหาเหตุผลว่าทำไม และ ก้าวต่อไป โดยระลึกไว้เสมอว่า อย่างน้อยเราก็ได้ลองทำแล้ว มีคน บอกไว้ว่า “ ความล้มเหลวจริงๆ แล้ว ก็คือการที่เรามองข้ามสิ่งที่เรา พลาด และไม่ยอม หาประโยชน์ จากมัน ” นั่นเอง

12 เปิดเผยมันด้วย ลอง บอกเป้าหมาย และ วันเวลาที่คุณคิดว่า มันจะสำเร็จกับคน อื่นๆ ด้วย เพราะการ บอกคนอื่น จะทำให้ ข้อผูกมัดดูจริงจังมาก ขึ้น และการบอกคน อื่นนี่แหละจะกลายมา เป็นสิ่งบังคับให้คุณ ทำมันให้สำเร็จ

13 เปลี่ยนตัว เอง ไม่ใช่ เปลี่ยนทุก สิ่งรอบตัว

14 ขอบคุณข้อมูล จาก http://www.dek- d.com/ http://www2.eduzones.c om/kmitl/3161

15 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt วิธี ประสบ ความ สำเร็จ ในทุก เรื่อง โดย นางสาวสุพัตรา อัศวไมตรี รหัสนิสิต 54070149 คณะ สาธารณสุขศาสตร์สาขา การ จัดการสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google