งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการสูจิบัตรนิทรรศการ สูจิบัตร นิทรรศการ อาจารย์ นักศึกษาคณะ วิจิตรศิลป์ สูจิบัตร นิทรรศการ ภายในประเทศ ไทย สูจิบัตร นิทรรศการต่าง ประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการสูจิบัตรนิทรรศการ สูจิบัตร นิทรรศการ อาจารย์ นักศึกษาคณะ วิจิตรศิลป์ สูจิบัตร นิทรรศการ ภายในประเทศ ไทย สูจิบัตร นิทรรศการต่าง ประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บริการสูจิบัตรนิทรรศการ สูจิบัตร นิทรรศการ อาจารย์ นักศึกษาคณะ วิจิตรศิลป์ สูจิบัตร นิทรรศการ ภายในประเทศ ไทย สูจิบัตร นิทรรศการต่าง ประเทศ

3 บริการศิลปนิพนธ์และการศึกษา เฉพาะเรื่อง

4 แฟ้มข้อมูลศิลปิน - ศิลปะ ศิลปินวิจิตร ศิลป์ ศิลปิน ภาคเหนือ ศิลปินทั่วไป ศิลปะ - วัฒนธรรม

5 บริการยืมระหว่างปิด ภาคการศึกษา กรอกแบบฟอร์มที่ผ่านการรับรอง จากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวันสุดท้าย ของการสอบ 3 วัน

6 โครงการกระจายโอกาสสร้าง แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบ (mini TCDC) คณะวิจิตรศิลป์ร่วมกับศูนย์ สร้างสรรค์งานออกแบบ เปิดบริการตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 บริการ mini TCDC

7 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://mail.cm.edu/jumbo บริการเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Wireless Network Chiang Mai University ) ณ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ เชื่อมต่อกับระบบ เครือข่ายของ มหาวิทยาลัย ด้วยคอมพิวเตอร์ แบบพกพาและ อุปกรณ์ไร้สาย ณ บริเวณที่มี สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์แสดง พื้นที่ให้บริการ


ดาวน์โหลด ppt บริการสูจิบัตรนิทรรศการ สูจิบัตร นิทรรศการ อาจารย์ นักศึกษาคณะ วิจิตรศิลป์ สูจิบัตร นิทรรศการ ภายในประเทศ ไทย สูจิบัตร นิทรรศการต่าง ประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google