งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการการ อ่าน บริการต่อ อายุบัตร บริการยืมคืน บริการจองบริการคืนตู้ ล่วงเวลา บริการตอบ คำถาม และช่วย การค้นคว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการการ อ่าน บริการต่อ อายุบัตร บริการยืมคืน บริการจองบริการคืนตู้ ล่วงเวลา บริการตอบ คำถาม และช่วย การค้นคว้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการการ อ่าน บริการต่อ อายุบัตร บริการยืมคืน บริการจองบริการคืนตู้ ล่วงเวลา บริการตอบ คำถาม และช่วย การค้นคว้า

2 บัตรสมาชิกชนิด บาร์โค้ด ใช้สำหรับ บริการยืม - คืน หนังสือระบบ อัตโนมัติ ชำระหนี้สินก่อน จึงสามารถต่อ อายุการเป็น สมาชิกทุกภาค การศึกษา บริการต่ออายุบัตร

3 เชิญชวนน้องใหม่ทำบัตร สมาชิกห้องสมุด รูป 1 นิ้ว 1 รูป พร้อม บัตร นักศึกษา ทำบัตรที่ สำนักหอสมุด ห้องสมุด วิจิตรศิลป์ บัตรสมาชิก ชนิด บัตรกระดาษ ยืม - คืน หนังสือ / วารสาร / โสตทัศนวัสดุ ที่ยัง ไม่ได้ใช้ระบบ ยืม - คืน อัตโนมัติ

4 อัตโน มัติ

5 ระบบ มือ CD/ DVD/ วารสาร

6 บริการ จอง DUE 28-07-09 ( เชิญที่เคาน์เตอร์ ) หนังสือถูกยืม มีกำหนดส่งคืน 28 กรกฎาคม 2552

7 บริการหนังสือ สำรอง ( ติดต่อเคาน์เตอร์ )

8

9 บริการตอบคำถามและ ช่วยการค้นคว้า ต้องการค้นหาคำศัพท์หรือ เรื่องราวอย่างง่าย ใช้บริการ หนังสืออ้างอิงที่พร้อมสำหรับ การค้นคว้าด้วยตนเอง ( บริการ Ready Reference) Beuys, Joseph กาแล Dictionary

10 บริการคืนตู้ ล่วงเวลา ส่งหลังวันกำหนดส่ง ก่อนเวลา 8.00 น. ของวันถัดไปไม่ถูกปรับ !!!!


ดาวน์โหลด ppt บริการการ อ่าน บริการต่อ อายุบัตร บริการยืมคืน บริการจองบริการคืนตู้ ล่วงเวลา บริการตอบ คำถาม และช่วย การค้นคว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google