งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการคืนตู้ล่วงเวลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการคืนตู้ล่วงเวลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการคืนตู้ล่วงเวลา
บริการพื้นฐาน บริการการอ่าน บริการต่ออายุบัตร บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืมคืน บริการจอง บริการคืนตู้ล่วงเวลา

2 บริการต่ออายุบัตร บัตรสมาชิกชนิดบาร์โค้ด
ใช้สำหรับบริการยืม-คืน หนังสือระบบอัตโนมัติ ชำระหนี้สินก่อนจึงสามารถ ต่ออายุการเป็นสมาชิกทุก ภาคการศึกษา

3 สำนักหอสมุด ห้องสมุดวิจิตรศิลป์
เชิญชวนน้องใหม่ทำบัตรสมาชิกห้องสมุด บัตรสมาชิกชนิด บัตรกระดาษ ยืม-คืน หนังสือ/วารสาร/ โสตทัศนวัสดุที่ยัง ไม่ได้ใช้ระบบ ยืม-คืนอัตโนมัติ รูป 1 นิ้ว 1 รูป พร้อม บัตรนักศึกษา ทำบัตรที่ สำนักหอสมุด ห้องสมุดวิจิตรศิลป์

4 บริการยืม-คืน อัตโนมัติ

5 ระบบมือ บริการยืม-คืน CD/ DVD/ วารสาร

6 บริการจอง (เชิญที่เคาน์เตอร์)
DUE หนังสือถูกยืม มีกำหนดส่งคืน 28 กรกฎาคม 2552

7 บริการหนังสือสำรอง (ติดต่อเคาน์เตอร์)

8 บริการการอ่าน

9 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
Dictionary Beuys, Joseph ต้องการค้นหาคำศัพท์หรือเรื่องราวอย่างง่าย ใช้บริการหนังสืออ้างอิงที่พร้อมสำหรับการค้นคว้าด้วยตนเอง (บริการReady Reference) กาแล

10 บริการคืนตู้ล่วงเวลา
ส่งหลังวันกำหนดส่ง ก่อนเวลา 8.00 น.ของวันถัดไปไม่ถูกปรับ!!!!


ดาวน์โหลด ppt บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการคืนตู้ล่วงเวลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google