งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเงินและบัญชี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเท คโนลียี มช. Work Breakdown Structure [WBS] จัดทำโดย นส. จงลักษณ์ สมร่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเงินและบัญชี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเท คโนลียี มช. Work Breakdown Structure [WBS] จัดทำโดย นส. จงลักษณ์ สมร่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเงินและบัญชี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเท คโนลียี มช. Work Breakdown Structure [WBS] จัดทำโดย นส. จงลักษณ์ สมร่าง

2 Work Breakdown Structure หน่วย การเงิน และบัญชี การเงินรับออกใบเสร็จ - เงินสด - เอกสาร ประกอบ นำเงินฝาก ธนาคาร / นำส่งกอง คลัง บันทึกรับ - ใบเสร็จ - ใบนำฝาก ธนาคาร - ใบนำส่งกอง คลัง เก็บเข้า แฟ้มรับราย เดือน การเงินจ่ายจัดทำเช็ค - เอกสาร - เขียนเช็ค ตามเอกสาร เสนอ ผู้บริหารลง นามในเช็ค เ เรียกซัพ พลายเออร์ รับเช็ค บันทึกจ่าย ใบสำคัญ จ่าย เก็บเข้า แฟ้มจ่าย รายเดือน บัญชี ปรับปรุง ปิด บัญชี และ จัดทำ รายงาน รายงาน การเงิน เสนอ ผู้บริหารลง นาม ส่ง สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน

3 Work Breakdown Structure การเงินรับ Resourcestimecost ออกใบเสร็จรับเงิน ตรวจเอกสารเอกสาร 10 นาทีไม่มี รับเอกสารพร้อมเงิน สด เอกสาร / เงินสด 2 นาทีไม่มี เขียนใบนำฝาก หรือ จัดทำหนังสือนำส่ง กองคลัง ใบนำฝากธนาคาร / เงิน 1 นาทีไม่มี บันทึกบัญชี ลงบันทึกบัญชีรับใน ระบบ 3 มิติ ใบเสร็จรับเงิน / เอกสาร / ระบบบัญชี 3 มิติ 10 นาทีไม่มี เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รับ ใบเสร็จรับเงิน / เอกสาร / แฟ้ม 1 นาที 65 บาท / เดือน

4 การเงินจ่าย Resourcestimecost งานจัดทำเช็ค รับเอกสารจากพัสดุเอกสาร 1 นาทีไม่มี ตรวจสอบเอกสารเอกสาร 5 นาทีไม่มี จัดทำเช็คและใบสำคัญ จ่ายตามเอกสาร เช็ค และเอกสาร 1 นาทีไม่มี เสนอผู้บริหารลงนามเช็ค และเอกสาร 1 วันไม่มี เรียกซัพพลายเออร์รับ เช็ค เช็ค และเอกสาร 1 วันไม่มี บันทึกบัญชี ลงบันทึกบัญชีจ่ายใน ระบบ 3 มิติ เอกสารและใบสำคัญ จ่าย / ระบบบัญชี 3 มิติ 10 นาทีไม่มี เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม จ่าย เอกสารและใบสำคัญ จ่าย / แฟ้ม 1 นาที 65 บาท / เดือน Work Breakdown Structure

5


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเงินและบัญชี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเท คโนลียี มช. Work Breakdown Structure [WBS] จัดทำโดย นส. จงลักษณ์ สมร่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google