งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Search Engine Watjanaporn T. and Chanya F..  ทำการค้นหาเว็บไซท์โดยใช้คำค้นดังนี้  Data  Information  Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Search Engine Watjanaporn T. and Chanya F..  ทำการค้นหาเว็บไซท์โดยใช้คำค้นดังนี้  Data  Information  Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Search Engine Watjanaporn T. and Chanya F.

2  ทำการค้นหาเว็บไซท์โดยใช้คำค้นดังนี้  Data  Information  Technology

3  เสิชเอนจิ้นที่ทำการค้นหา  Google  Yahoo  MSN (Bing)  Lycos

4 การใช้งาน การใช้งานเริ่มต้นมีความคล้ายคลึงกันในทุกเว็บเสิชเอนจิ้น คุณสามารถพิมพ์คำค้นลงใน Text Box แล้วกดปุ่มเพื่อค้นหาได้ทันที เว็บไซท์ MSN จะถูกลิ้งค์มายังเว็บเสิชเอนจิ้นที่ชื่อว่า ‘Bing’

5 ฟีเจอร์พิเศษของเว็บเสิชเอนจิ้น มีผลการค้นหาภายในประเทศ

6 ฟีเจอร์พิเศษของเว็บเสิชเอนจิ้น มี Filter กรองคำค้น

7 ฟีเจอร์พิเศษของเว็บเสิชเอนจิ้น มีภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซท์ที่ค้นหา

8 ฟีเจอร์พิเศษของเว็บเสิชเอนจิ้น การเดาคำศัพท์เมื่อพิมพ์ใน Textbox

9 ฟีเจอร์พิเศษของเว็บเสิชเอนจิ้น แสดงคำค้นที่ใกล้เคียง Relate Website

10 DATA Google 6,160,000,000MSN 2,870,000,000 Yahoo 2,900,000,000Lycos 2,830,000,000 1 en.wikipedia.org/wiki /Data http://en.wikipedia.or g/wiki/Data 2data.worldbank.org/www.data.gov ictionary.reference. com/browse/data http://dictionary.referenc e.com/browse/data 3www.data.gov/ dictionary.reference.c om/browse/datawww.data.govhttp://www.data.gov/ 4www.data.com/ www.merriam- webster.com/dictiona ry/data http://www.merriam- webster.com/dictionary/ data 5www.one.org/data/www.one.org/data www.thefreediction ary.com/data http://www.thefreediction ary.com/data 6www.nber.org/data en.wikipedia.org/wiki/ Data_(Star_Trek) http://en.wikipedia.org/wi ki/Data_(Star_Trek) 7 www.myspace.com/ 0data0data.worldbank.org http://data.worldbank.or g/ 8 portal.bopp- obec.info/obec54/ind exwww.data.org.uk en.wiktionary.org/wi ki/data http://en.wiktionary.org/ wiki/data 9api.jquery.com/data www.thefreedictionar y.com/datawww.one.org/datahttp://www.one.org/data/ 1010 210.1.20.11/dataonw eb/www.bls.gov/data www.mathsisfun.co m/data/index.html http://www.mathsisfun.c om/data/index.html

11 Information Google 9670000000MSN 71200000Yahoo 41100000Lycos 45100000 1 en.wikipedia.org/wiki /Information http://en.wikipedia.org/w iki/Information 2 en.wikipedia.org/wiki /Information_retrieva lwww.infoplease.com http://www.infoplease.co m/ 3 en.wikipedia.org/wiki /Information_scienc e dictionary.reference.c om/browse/informati on http://dictionary.referenc e.com/browse/informati on 4 www.businessdictio nary.com/.../informat ion.html www.thefreedictionar y.com/information http://www.thefreedictio nary.com/information 5 www.infoplease.com /information.tv www.merriam- webster.com/dictio nary/information http://www.merriam- webster.com/dictionary/i nformation 6 www.merriam- webster.com/diction ary/informationpublications.usa.gov en.wikipedia.org/wi ki/Information_tech nology http://en.wikipedia.org/w iki/Information_technolo gy 7www.ico.gov.uk/ www.merriam- webster.com/dictiona ry/information thesaurus.com/bro wse/information http://thesaurus.com/bro wse/information 8 www.informationisbe autiful.net/ en.wikipedia.org/wiki/ Information_technolo gy www.informationcle aringhouse.info http://www.informationcl earinghouse.info/ 9 publications.usa.gov / www.dailynews.com/i nfo www.osu.edu/infor mation.php http://www.osu.edu/infor mation.php 1010 dictionary.reference. com/browse/informa tion thesaurus.com/brow se/information publications.usa.go v http://publications.usa.g ov/USAPubs.php

12 Technology Google 2720000000MSN 1280000000Yahoo 1260000000Lycos 1270000000 1 en.wikipedia.org/wiki /Technology http://en.wikipedia.org/wi ki/Technology 2 www.technologyrevi ew.comwww.cnn.com/TECH http://edition.cnn.com/T ECH/index.html 3 www.cnn.com/TECH /index.html www.technologyrevie w.com www.nytimes.com/p ages/technology http://www.nytimes.com/ pages/technology/index. html 4 www.nytimes.com/p ages/technology/ind ex.htmlbing.com/news www.technologyrevi ew.com http://www.technologyre view.com/ 5 www.bbc.co.uk/news /technology www.nytimes.com/pa ges/technology www.popsci.com/te chnology http://www.popsci.com/t echnology 6 www.popsci.com/tec hnology/ www.popsci.com/tech nology www.businessweek.com/technology http://www.businesswee k.com/technology 7 www.guardian.co.uk/ technology www.businessweek.c om/technologynews.cnet.comhttp://news.cnet.com/ 8 dictionary.reference. com/browse/technol ogy www.forbes.com/tech nology www.latimes.com/b usiness/technology http://www.latimes.com/ business/technology/ 9 www.wikinvest.com/i ndustry/Technology www.latimes.com/bus iness/technology dictionary.reference.com/browse/Techn ology http://dictionary.referenc e.com/browse/Technolo gy 1010 www.npr.org/section s/technology/news.cnet.com www.articlesbase.c om/technology- articles http://www.articlesbase. com/technology-articles/

13 กราฟแสดงผลการค้นหาคำศัพท์จากเสิชเอนจิ้น GoogleMSNYahooLycos data6160000000287000000029000000002830000000 information9670000000712000004110000045100000 technology2720000000128000000012600000001270000000

14 ผลการเปรียบเทียบเว็บไซท์ หลักการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบเว็บไซท์ ฟีเจอร์พิเศษในการเว็บไซท์ที่มีฟีเจอร์พิเศษใน การค้นหามากที่สุด 1.Google 2.Yahoo ผลการค้นหามีผลการค้นหาแตกต่างจาก เว็บไซท์อื่นๆ 1.Google 2.MSN จำนวนผลการค้นหามาก ที่สุด 1.Google

15 ข้อจำกัดของการเปรียบเทียบ  ผลการค้นหา อาจมีความแตกต่างในแต่ละวันที่ทำการค้นหา เนื่องจากเว็บไซท์เสิชเอนจิ้นจะปล่อยเครื่องมือค้นหาที่ เรียกว่า บอท (Bot) เพื่อเข้าเก็บข้อมูลเว็บไซท์ที่มีอยู่ทุก 1- 2 วัน  กลุ่มนี้ทำการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555  การเปรียบเทียบลักษณะการใช้งาน ความยาก ง่ายในการใช้ งาน เป็นการเปรียบเทียบโดยความคิดเห็นของสมาชิกใน กลุ่มเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt Search Engine Watjanaporn T. and Chanya F..  ทำการค้นหาเว็บไซท์โดยใช้คำค้นดังนี้  Data  Information  Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google