งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุนทางปัญญา Intellectual Capital KM743 Session 3 ผศ. ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล Asst.Prof. Dr.PitipongYodmongkol วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุนทางปัญญา Intellectual Capital KM743 Session 3 ผศ. ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล Asst.Prof. Dr.PitipongYodmongkol วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุนทางปัญญา Intellectual Capital KM743 Session 3 ผศ. ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล Asst.Prof. Dr.PitipongYodmongkol วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ College of Arts Media and Technology, Chiang Mai University

2 3 general types of strategies that are commonly used by businesses to achieve and maintain competitive advantage

3 3General Strategies แผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 3 แบบ 1.Differentiation strategy 2.Cost leadership strategy 3.Focus strategy

4 Differentiation Strategy ราดหน้าจานละ 2,000 บาท Radna noodle 2,000 Bath ราดหน้าจานละ 2,000 บาท Radna noodle 2,000 Bath

5 Cost leadership strategy

6 Focus Strategy Gig Girl fashion By Surivipa


ดาวน์โหลด ppt ทุนทางปัญญา Intellectual Capital KM743 Session 3 ผศ. ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล Asst.Prof. Dr.PitipongYodmongkol วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google