งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อให้ต้นทุนรวมลดลง ณ บริษัทคุณ หมิงเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อให้ต้นทุนรวมลดลง ณ บริษัทคุณ หมิงเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อให้ต้นทุนรวมลดลง ณ บริษัทคุณ หมิงเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์

2 สถานการณ์ที่มาและความสำคัญ : การ ทำธุรกิจมุ่งเน้นกำไรเป็นหลัก ! กำ ไร.............. มันอยู่ ที่ไหน ??

3 ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างๆได้ให้ ความสำคัญกับองค์ความรู้มากขึ้น โดย มุ่งเน้นที่จะพัฒนา ประสิทธิผล ( Productivity ) ขององค์กร ของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของ ตนเองภายในธุรกิจ

4

5 บริษัทคุนหมิงเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัส ตรีย์จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 11-12 บล็อก 73 ตลาด ค้าส่งต้าซางฮุ่ย ถนนซินเคอ คุนหมิง ยูนนาน ประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทค้าขายระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศจีนนานเป็น 4 ปี มี คนงานทั้งหมด 49 คน เป็นธุรกิจนำเข้า ศิลปหัตถกรรมไม้แก่สลักเป็นหลัก เน็นงาน การจัดซื้อจัดหาสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลัก

6

7 Problem Tree

8 แนวทาง แก้ปัญหา

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18  1. การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)  2. แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ องค์ความรู้ (Knowledge Management  Approach)  3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  4. ระบบโครงข่าย (Computer Network)  5. การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)  6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  7. กรอบแนวคิดในการศึกษา

19

20

21  ใช้ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ. ศ. 2554 ถึง วันที่ 30 กุมภาพัน พ. ศ. 2555

22


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อให้ต้นทุนรวมลดลง ณ บริษัทคุณ หมิงเซียนยี่เทรดแอนด์อินดัสตรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google