งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โมดูล 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โมดูล 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โมดูล 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
โมดูล 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ คณะกรรมการวิชาการ (บรรณารักษ์)

2 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
เป็นการจัดการให้ทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ ต้องมีการบำรุงรักษาให้มีอายุการใช้งานให้ได้นานที่สุด วิธีการป้องกันหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี แข็งแรง ทนทาน ต่อการใช้งาน

3 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ ที่มีคุณค่า ต่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และเพื่อการพักผ่อน ที่สะสมภูมิปัญญา ภูมิความรู้ ที่ส่งทอดรุ่นต่อไปอย่างไม่รู้จบ

4 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
ความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ การควบคุมดูแลและจัดการให้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยวิธีการป้องกันและ/หรือการซ่อมแซม ทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพดีอยู่ตลอดเวลาการให้บริการ

5 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ การป้องกันก่อนใช้ เช่น การแนะนำการใช้อย่างถูกวิธี หรือ การดำเนินการปรับรูปลักษณ์ ให้มีความแข็งแรงทนทานก่อนนำไปให้บริการ การซ่อมบำรุง หลังจากใช้งานแล้ว พบว่าชำรุดเสียหาย ไม่อยู่ในสภาพที่จะให้บริการ จำเป็นต้องซ่อมบำรุงให้แข็งแรงก่อน

6 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
การซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ การดำเนินงานก่อนซ่อม การจำแนกประเภทการซ่อม การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์การซ่อม การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนซ่อม การดำเนินการหลังซ่อม

7 ขั้นตอนการซ่อมบำรุงหนังสือโดยใช้ผ้าเต็มเล่ม
วัสดุซ่อมหนังสือ

8 สว่านไฟฟ้า

9 เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า

10 เหล็กหนีบและเจาะรูหนังสือ

11 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมหนังสือก่อนการซ่อม

12 ขั้นตอนที่ 2 การเย็บเล่ม
การเย็บหนังสือแบบ 3 รู

13 การเย็บหนังสือแบบ 4 รู

14 ขั้นตอนที่ 3 การเข้ารองปก
ขั้นตอนที่ 3 การเข้ารองปก

15 ขั้นตอนที่ 4 การติดผ้ามุ้ง
ขั้นตอนที่ 4 การติดผ้ามุ้ง

16 ขั้นตอนที่ 5 การตัดปกและสันหนังสือ
ขั้นตอนที่ 5 การตัดปกและสันหนังสือ

17 ขั้นตอนที่ 6 การตัดผ้าแร็กซีน และการเข้าปก
ขั้นตอนที่ 6 การตัดผ้าแร็กซีน และการเข้าปก

18 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

19 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

20 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

21 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

22 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

23 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

24 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

25 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

26 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

27 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt โมดูล 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google