งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โมดูล 3 การอนุรักษ์ทรัพยากร สารสนเทศ คณะกรรมการวิชาการ ( บรรณารักษ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โมดูล 3 การอนุรักษ์ทรัพยากร สารสนเทศ คณะกรรมการวิชาการ ( บรรณารักษ์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โมดูล 3 การอนุรักษ์ทรัพยากร สารสนเทศ คณะกรรมการวิชาการ ( บรรณารักษ์ )

2 การอนุรักษ์ทรัพยากร สารสนเทศ เป็นการจัดการให้ทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ ต้องมีการบำรุงรักษาให้มีอายุการใช้งานให้ ได้นานที่สุด วิธีการป้องกันหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี แข็งแรง ทนทาน ต่อการใช้งาน

3 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ ที่มี คุณค่า ต่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และเพื่อการพักผ่อน ที่สะสมภูมิปัญญา ภูมิความรู้ ที่ส่งทอดรุ่น ต่อไปอย่างไม่รู้จบ

4 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ ความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากร สารสนเทศ การควบคุมดูแลและจัดการให้ทรัพยากร สารสนเทศของห้องสมุดอยู่ในสภาพ เรียบร้อย สมบูรณ์ มีอายุการใช้งาน ยาวนานด้วยวิธีการป้องกันและ / หรือการ ซ่อมแซม ทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพดี อยู่ตลอดเวลาการให้บริการ

5 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ 1. การป้องกันก่อนใช้ เช่น การแนะนำการใช้ อย่างถูกวิธี หรือ การดำเนินการปรับ รูปลักษณ์ ให้มีความแข็งแรงทนทานก่อน นำไปให้บริการ 2. การซ่อมบำรุง หลังจากใช้งานแล้ว พบว่า ชำรุดเสียหาย ไม่อยู่ในสภาพที่จะ ให้บริการ จำเป็นต้องซ่อมบำรุงให้แข็งแรง ก่อน

6 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ การซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ 1. การดำเนินงานก่อนซ่อม 2. การจำแนกประเภทการซ่อม 3. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์การซ่อม 4. การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อน ซ่อม 5. การดำเนินการหลังซ่อม

7 ขั้นตอนการซ่อมบำรุงหนังสือ โดยใช้ผ้าเต็มเล่ม วัสดุซ่อมหนังสือ

8 สว่านไฟฟ้า

9 เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า

10 เหล็กหนีบและเจาะรูหนังสือ

11 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมหนังสือ ก่อนการซ่อม

12 ขั้นตอนที่ 2 การเย็บเล่ม การเย็บหนังสือ แบบ 3 รู

13 การเย็บหนังสือ แบบ 4 รู

14 ขั้นตอนที่ 3 การเข้ารองปก

15 ขั้นตอนที่ 4 การติดผ้ามุ้ง

16 ขั้นตอนที่ 5 การตัดปกและสัน หนังสือ

17 ขั้นตอนที่ 6 การตัดผ้าแร็กซีน และการเข้าปก

18 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

19

20

21

22

23

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt โมดูล 3 การอนุรักษ์ทรัพยากร สารสนเทศ คณะกรรมการวิชาการ ( บรรณารักษ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google