งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Actuator 8 2 12. Actuator เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าไปควบคุมการทำงาน เชิงกล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หลายชนิด เช่น – Solenoid – Motor – Relay – SCR – TRIAC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Actuator 8 2 12. Actuator เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าไปควบคุมการทำงาน เชิงกล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หลายชนิด เช่น – Solenoid – Motor – Relay – SCR – TRIAC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Actuator 8 2 12

2 Actuator เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าไปควบคุมการทำงาน เชิงกล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หลายชนิด เช่น – Solenoid – Motor – Relay – SCR – TRIAC – Heating coil – Etc.

3 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับควบคุม actuator สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ actuator ได้หลายวิธี เช่น – การควบคุมด้วยสวิทซ์ – การควบคุมด้วยรีเลย์ – การควบคุมด้วยทรานซิสเตอร์ – การควบคุมด้วยไอซีเฉพาะ – ใช้หลายวิธีร่วมกัน

4 การควบคุมด้วยสวิทซ์ เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ตรงไปตรงมา ส่วนใหญ่เป็นแบบ manual control มีสวิทซ์ให้เลือกหลายแบบ เช่น 2 ทาง 3 ทาง หลายทาง (selector sw)

5

6 การควบคุมด้วยรีเลย์ ใช้ควบคุมกรณีใช้ไฟฟ้าศักย์ / กระแสต่ำ ไป ควบคุมศักย์สูง / กระแสสูง

7

8

9

10 การควบคุมด้วยทรานซิสเตอร์ การต่อทรานซิสเตอร์แบบดาร์ ลิงตันจะทำให้จ่ายกระแสได้ สูงขึ้น จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ ควบคุม

11 การควบคุมความเร็วมอเตอร์

12

13 การควบคุมมอเตอร์

14 Linear actuator ควบคุมด้วยมอเตอร์

15 Stepper motor

16 Stepper motor จะมี ขดลวดอยู่ 4 ขด ซึ่ง สามารถควบคุมให้ผลัด กันทำงานตามเวลาที่ เหมาะสม ทำให้สามารถ ควบคุมความเร็วและทิศ ทางการหมุนได้ง่าย

17 วงจรควบคุม stepper motor

18 การควบคุมด้วยไอซีเฉพาะ มีการออกแบบไอซีมาใช้ในการ ควบคุมการปิดเปิดสวิทซ์ โดยเฉพาะซึ่งสามารถจ่าย กระแสได้สูงและมีวงจรไม่ ยุ่งยาก รวมทั้งมีสวิทซ์หลาย ช่องสัญญาณ จึงสะดวกในการ ใช้งานกว่าการใช้ทรานซิสเตอร์

19 การควบคุมด้วยไอซีเฉพาะ

20 การใช้ TRIAC เป็นสวิทซ์ควบคุม สามารถใช้กับไฟ 220 โวลต์ได้

21 การใช้ TRIAC เป็นควบคุมปริมาณ กระแส

22 วงจรหรี่ไฟ


ดาวน์โหลด ppt Actuator 8 2 12. Actuator เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าไปควบคุมการทำงาน เชิงกล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หลายชนิด เช่น – Solenoid – Motor – Relay – SCR – TRIAC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google