งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Actuator 8 2 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Actuator 8 2 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Actuator 8 2 12

2 Actuator เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าไปควบคุมการทำงานเชิงกล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หลายชนิด เช่น Solenoid Motor Relay SCR TRIAC Heating coil Etc.

3 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับควบคุม actuator
การควบคุมด้วยสวิทซ์ การควบคุมด้วยรีเลย์ การควบคุมด้วยทรานซิสเตอร์ การควบคุมด้วยไอซีเฉพาะ ใช้หลายวิธีร่วมกัน

4 การควบคุมด้วยสวิทซ์ เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ตรงไปตรงมา
ส่วนใหญ่เป็นแบบ manual control มีสวิทซ์ให้เลือกหลายแบบ เช่น 2 ทาง 3 ทาง หลายทาง (selector sw)

5

6 การควบคุมด้วยรีเลย์ ใช้ควบคุมกรณีใช้ไฟฟ้าศักย์/กระแสต่ำ ไปควบคุมศักย์สูง/กระแสสูง

7

8

9

10 การควบคุมด้วยทรานซิสเตอร์
การต่อทรานซิสเตอร์แบบดาร์ลิงตันจะทำให้จ่ายกระแสได้สูงขึ้น จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ควบคุม

11 การควบคุมความเร็วมอเตอร์

12 การควบคุมความเร็วมอเตอร์

13 การควบคุมมอเตอร์

14 Linear actuator ควบคุมด้วยมอเตอร์

15 Stepper motor

16 Stepper motor Stepper motor จะมีขดลวดอยู่ 4 ขด ซึ่งสามารถควบคุมให้ผลัดกันทำงานตามเวลาที่เหมาะสม ทำให้สามารถควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนได้ง่าย

17 วงจรควบคุม stepper motor

18 การควบคุมด้วยไอซีเฉพาะ
มีการออกแบบไอซีมาใช้ในการควบคุมการปิดเปิดสวิทซ์โดยเฉพาะซึ่งสามารถจ่ายกระแสได้สูงและมีวงจรไม่ยุ่งยาก รวมทั้งมีสวิทซ์หลายช่องสัญญาณ จึงสะดวกในการใช้งานกว่าการใช้ทรานซิสเตอร์

19 การควบคุมด้วยไอซีเฉพาะ

20 การใช้ TRIAC เป็นสวิทซ์ควบคุม
สามารถใช้กับไฟ 220 โวลต์ได้

21 การใช้ TRIAC เป็นควบคุมปริมาณกระแส

22 วงจรหรี่ไฟ


ดาวน์โหลด ppt Actuator 8 2 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google