งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ

2 หน้าที่ Unintellectual Intellectual

3 ปัญหาที่มักพบ นักศึกษาหายไปเลย นักศึกษาเริ่มต้นไม่ถูก
นักศึกษามี Activities มากเกินไป (ในกิจกรรมอื่น) นักศึกษาเข้ากับคนอื่นไม่ได้ นักศึกษามีปัญหาอื่น นอกจากงานวิจัย (ส่วนตัว, ครอบครัว)

4 ปัญหาที่มักพบ นักศึกษาขาดวินัยในตนเอง นักศึกษาไม่กล้าเข้าหา
นักศึกษาไม่สู้ปัญหา นักศึกษาไม่สนใจเงื่อนไขของขั้นตอนการจบ ทุนให้นักศึกษาไม่เพียงพอ

5 อาจารย์ที่ปรึกษา เรียนรู้ไปด้วยกัน เลือกงานวิจัยที่เหมาะสม
จบในเวลา Facilities พร้อมพอสมควร (หาแหล่งอื่นด้วย) ความสามารถของนักศึกษา คุ้มค่ากับการลงทุน กำหนดเวลาพบนักศึกษาเป็นช่วงๆ (ประชุมกลุ่ม) ผลักดันให้เห็นความสำคัญของงานที่ทำ

6 อาจารย์ที่ปรึกษา ผลักดันให้มีการเสนอผลงาน (ภายนอก)
Supply ข้อมูล / วิเคราะห์ข้อมูล เป็น Trouble Shooter (อย่าเป็น Trouble maker) ขอทุนให้นักศึกษา Deal กับผู้บริหาร หรือ Technicians ร่วมมือกับกลุ่มวิจัยอื่น

7 อาจารย์ที่ปรึกษา Safety ในงานวิจัย ศึกษากฎเกณฑ์เงื่อนไขของ การจบ
มีเมตตา (เป็นตัวอย่าง) มีคุณธรรม (เป็นตัวอย่าง)

8 การดำเนินการ ขั้นตอน กิจกรรม มีโครงร่างอยู่แล้ว พิจารณาปัญหาวิจัย
เลือกหัวข้องาน แก้ไขอุปสรรค พบนักศึกษาเป็นช่วงๆ (1 สัปดาห์/ 1 ครั้ง) ซักถามผลงาน + ประเมินผล พบส่วนตัว จัดประชุมกลุ่ม เสนอผลงานภายนอก พิจารณาการสอบ พิจารณาเลือกกรรมการที่เหมาะสมกับงาน

9


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google