งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์ของการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์ของการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์ของการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ

2 หน้าที่ U nintellectual I ntellectual

3 ปัญหาที่มักพบ  นักศึกษาหายไปเลย  นักศึกษาเริ่มต้นไม่ถูก  นักศึกษามี Activities มากเกินไป ( ในกิจกรรมอื่น )  นักศึกษาเข้ากับคนอื่นไม่ได้  นักศึกษามีปัญหาอื่น นอกจาก งานวิจัย ( ส่วนตัว, ครอบครัว )

4 ปัญหาที่มัก พบ  นักศึกษาขาดวินัยใน ตนเอง  นักศึกษาไม่กล้าเข้าหา  นักศึกษาไม่สู้ปัญหา  นักศึกษาไม่สนใจ เงื่อนไขของขั้นตอนการ จบ  ทุนให้นักศึกษาไม่ เพียงพอ

5 อาจารย์ที่ ปรึกษา  เรียนรู้ไปด้วยกัน  เลือกงานวิจัยที่เหมาะสม – จบในเวลา –Facilities พร้อมพอสมควร ( หาแหล่งอื่น ด้วย ) – ความสามารถของนักศึกษา – คุ้มค่ากับการลงทุน  กำหนดเวลาพบนักศึกษาเป็นช่วงๆ ( ประชุมกลุ่ม )  ผลักดันให้เห็นความสำคัญของงานที่ ทำ

6 อาจารย์ที่ปรึกษา  ผลักดันให้มีการเสนอผลงาน ( ภายนอก )  Supply ข้อมูล / วิเคราะห์ข้อมูล  เป็น Trouble Shooter ( อย่าเป็น Trouble maker)  ขอทุนให้นักศึกษา  Deal กับผู้บริหาร หรือ Technicians  ร่วมมือกับกลุ่มวิจัยอื่น

7 อาจารย์ที่ปรึกษา  Safety ในงานวิจัย  ศึกษากฎเกณฑ์ เงื่อนไขของ การจบ การจบ  มีเมตตา ( เป็น ตัวอย่าง )  มีคุณธรรม ( เป็น ตัวอย่าง )

8 ขั้นตอนกิจกรรม มีโครงร่างอยู่แล้วพิจารณาปัญหาวิจัย เลือกหัวข้องาน แก้ไขอุปสรรคพบนักศึกษาเป็นช่วงๆ (1 สัปดาห์ / 1 ครั้ง ) ซักถามผลงาน + ประเมินผล  พบส่วนตัว  จัดประชุมกลุ่ม  เสนอผลงานภายนอก พิจารณาการสอบพิจารณาเลือกกรรมการที่ เหมาะสมกับงาน การดำเนินการ

9


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์ของการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google