งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ ปรับปรุงพันธุ์พืช ใน Holland.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ ปรับปรุงพันธุ์พืช ใน Holland."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ ปรับปรุงพันธุ์พืช ใน Holland

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 เบญจม าศ คัดเลือกได้พันธุ์ที่ดี ทดสอบ การปนเปื้อนของไวรัสและ แบคทีเรีย ในกรณีที่มีเชื้อโรค ทำ meristem culture คัดเลือก รอบที่ 2 Nuclear stock (super extra elite) Propagation stock (extra elite)

13 ลูกผสมที่ได้จากการ ผสมพันธุ์

14 ผ่านการ คัดเลือก

15 การบันทึก ลักษณะดอกไว้ ตัดดอกทิ้ง ทำ การติดป้ายให้ หมายเลข นำไป ชำในแปลง คัดเลือกต่อไป

16 ต้นที่ผ่านการคัดเลือกนำมาปลูก เพื่อให้เกิดยอดใหม่ เด็ดยอดไป ปักชำ

17

18 รอบที่ 1 นำยอดมา ทดสอบ 24 ยอด / หมายเลข

19

20 สอบผ่าน เพิ่มจำนวน

21

22

23

24

25

26

27 Kalan choe

28

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ ปรับปรุงพันธุ์พืช ใน Holland.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google