งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปรับปรุงพันธุ์พืชใน Holland

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปรับปรุงพันธุ์พืชใน Holland"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปรับปรุงพันธุ์พืชใน Holland

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 เบญจมาศ Nuclear stock (super extra elite)
คัดเลือกได้พันธุ์ที่ดี ทดสอบ การปนเปื้อนของไวรัสและแบคทีเรีย ในกรณีที่มีเชื้อโรค ทำ meristem culture คัดเลือกรอบที่ 2 Nuclear stock (super extra elite) Propagation stock (extra elite)

13 ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์

14 ผ่านการคัดเลือก

15 การบันทึกลักษณะดอกไว้ ตัดดอกทิ้ง ทำการติดป้ายให้หมายเลข นำไปชำในแปลงคัดเลือกต่อไป

16 ต้นที่ผ่านการคัดเลือกนำมาปลูก เพื่อให้เกิดยอดใหม่ เด็ดยอดไปปักชำ

17

18 รอบที่ 1 นำยอดมาทดสอบ 24 ยอด/หมายเลข

19

20 สอบผ่านเพิ่มจำนวน

21

22

23

24

25

26

27 Kalanchoe

28

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปรับปรุงพันธุ์พืชใน Holland

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google