งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตราปี 56 อะไรเป็นมรดก ทายาทโดยธรรม (ผู้สืบสันดาน ,บิดามารดา) และส่วนแบ่ง การรับมรดกแทนที่ การกำจัด ,ตัด ,สละมรดก และผลต่อผู้สืบสันดาน แบบพินัยกรรม ,พยานในพินัยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตราปี 56 อะไรเป็นมรดก ทายาทโดยธรรม (ผู้สืบสันดาน ,บิดามารดา) และส่วนแบ่ง การรับมรดกแทนที่ การกำจัด ,ตัด ,สละมรดก และผลต่อผู้สืบสันดาน แบบพินัยกรรม ,พยานในพินัยกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตราปี 56 อะไรเป็นมรดก ทายาทโดยธรรม (ผู้สืบสันดาน ,บิดามารดา) และส่วนแบ่ง การรับมรดกแทนที่ การกำจัด ,ตัด ,สละมรดก และผลต่อผู้สืบสันดาน แบบพินัยกรรม ,พยานในพินัยกรรม ,คุณสมบัติผู้รับพินัยกรรม การเพิกถอนพินัยกรรม ผลของพินัยกรรมกรณีทรัพย์สินตามพินัยกรรม สูญหาย หรือบุบสลาย

2 ความผูกพันระหว่างทายาทในกองมรดก ก่อนแบ่งมรดก
การแบ่งมรดก ความผูกพันระหว่างทายาทในกองมรดก ก่อนแบ่งมรดก ความผูกพันระหว่างทายาทในกองมรดก หลังแบ่งมรดก สิทธิของเจ้าหนี้ในการเรียกให้ชำระหนี้ ก่อนแบ่งมรดก สิทธิของเจ้าหนี้ในการเรียกให้ชำระหนี้ หลังแบ่งมรดก การร่วมกันออกส่วนเฉลี่ยใช้หนี้ของทายาท (เฉพาะ Major) อายุความมรดก ข้อยกเว้นสำหรับทายาท ข้อยกเว้นสำหรับเจ้าหนี้กองมรดก

3 897 ,1606 (4)-(5), , ,1615,1617, , , ,1670,1681, 1704,1705,1707, ,1736,1738 1745,1748,1751,1754,1755


ดาวน์โหลด ppt มาตราปี 56 อะไรเป็นมรดก ทายาทโดยธรรม (ผู้สืบสันดาน ,บิดามารดา) และส่วนแบ่ง การรับมรดกแทนที่ การกำจัด ,ตัด ,สละมรดก และผลต่อผู้สืบสันดาน แบบพินัยกรรม ,พยานในพินัยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google