งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตราปี 56 อะไรเป็นมรดก ทายาทโดยธรรม ( ผู้สืบสันดาน, บิดามารดา ) และส่วนแบ่ง การรับมรดกแทนที่ การกำจัด, ตัด, สละมรดก และผลต่อ ผู้สืบสันดาน แบบพินัยกรรม,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตราปี 56 อะไรเป็นมรดก ทายาทโดยธรรม ( ผู้สืบสันดาน, บิดามารดา ) และส่วนแบ่ง การรับมรดกแทนที่ การกำจัด, ตัด, สละมรดก และผลต่อ ผู้สืบสันดาน แบบพินัยกรรม,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตราปี 56 อะไรเป็นมรดก ทายาทโดยธรรม ( ผู้สืบสันดาน, บิดามารดา ) และส่วนแบ่ง การรับมรดกแทนที่ การกำจัด, ตัด, สละมรดก และผลต่อ ผู้สืบสันดาน แบบพินัยกรรม, พยานในพินัยกรรม, คุณสมบัติ ผู้รับพินัยกรรม การเพิกถอนพินัยกรรม ผลของพินัยกรรมกรณีทรัพย์สินตามพินัยกรรม สูญหาย หรือบุบสลาย

2 การแบ่งมรดก ความผูกพันระหว่างทายาทในกองมรดก ก่อนแบ่ง มรดก ความผูกพันระหว่างทายาทในกองมรดก หลังแบ่ง มรดก สิทธิของเจ้าหนี้ในการเรียกให้ชำระหนี้ ก่อนแบ่ง มรดก สิทธิของเจ้าหนี้ในการเรียกให้ชำระหนี้ หลังแบ่ง มรดก การร่วมกันออกส่วนเฉลี่ยใช้หนี้ของทายาท ( เฉพาะ Major) อายุความมรดก – ข้อยกเว้นสำหรับทายาท – ข้อยกเว้นสำหรับเจ้าหนี้กองมรดก

3 897 1599-1605,1606 (4)-(5),1607-1609,1611- 1613,1615,1617,1618-1620,1622-1624 1629-1631,1633-1635 1652-1666,1670,1681,1693-1699 1704,1705,1707,1733-1734,1736,1738 1745,1748,1751,1754,1755


ดาวน์โหลด ppt มาตราปี 56 อะไรเป็นมรดก ทายาทโดยธรรม ( ผู้สืบสันดาน, บิดามารดา ) และส่วนแบ่ง การรับมรดกแทนที่ การกำจัด, ตัด, สละมรดก และผลต่อ ผู้สืบสันดาน แบบพินัยกรรม,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google