งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Implementation of Environmental Law มาตราการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา มาตรการทางปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม 16 Implementation of Environmental.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Implementation of Environmental Law มาตราการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา มาตรการทางปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม 16 Implementation of Environmental."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Implementation of Environmental Law มาตราการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา มาตรการทางปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม 16 Implementation of Environmental Law

2 ศาลรัฐธรรมนูญ 1. คำวินิจฉัย 59/2545 พรบ.แร่ 2. คำวินิจฉัย 33/2554 พรบ.อุทยาน 26 Implementation of Environmental Law

3 ศาลปกครอง 3. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 13/2547 คดี คลองด่าน 4. คดีดำหมายเลข 908/2552 กรณีมาบตาพุด 5. คำสั่งศาลปกครองสูงสุด 630/ คำพิพากษาศาลปกครองกลาง 6. คำพิพากษาศาลปกครองกลาง 637/ Implementation of Environmental Law

4 ศาลยุติธรรม 7. ศาลจังหวัดอุดร 2227/2550 เหมืองแร่โปแตซ 8. ศาลจังหวัดล่มสัก 789/2552 คดีโลกร้อน 9. ศาลฎีกา 5818/2549 คดีหาดมาหยา 10. ศาลอุทธรณ์ภาค 6 195/2555 คดีแม่อมกิ 46 Implementation of Environmental Law

5 งานชิ้นที่ 2 ให้นักศึกษาทำความเห็นในคดีที่ รับผิดชอบ (ดูจากระหัสนักศึกษาตัวสุดท้าย งานชิ้นที่ 2 ให้นักศึกษาทำความเห็นในคดีที่ รับผิดชอบ (ดูจากระหัสนักศึกษาตัวสุดท้าย 1 – Case 1 1 – Case 1 2 – Case 2 2 – Case – Case 9 9 – Case 9 0 – Case 10 0 – Case 10 ทำความเห็นจากการอ่านคดี ว่า ทำความเห็นจากการอ่านคดี ว่า 1. หลักกฎหมายที่ศาลใช้ อยู่บนหลักเกณฑ์อย่างไร? 2. ผลของคำพิพากษาทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิใน สิ่งแวดล้อมของใคร อย่างไร? ส่งอาทิตย์หน้า จันทร์ที่ 10/อังคารที่ 11 (มีการเก็บคะแนนในการเรียนครั้งสุดท้ายในห้องด้วย) 56 Implementation of Environmental Law

6 งานชิ้นที่ 3 ให้นักศึกษาทำความเห็นในวีดีโอที่รับผิดชอบจากสารคดี ข้าวปลาอาหาร (ดูจากระหัสนักศึกษาตัวสุดท้าย) งานชิ้นที่ 3 ให้นักศึกษาทำความเห็นในวีดีโอที่รับผิดชอบจากสารคดี ข้าวปลาอาหาร (ดูจากระหัสนักศึกษาตัวสุดท้าย) 1 – ชุด 1 1 – ชุด 1 2 – ชุด 2 2 – ชุด – ชุด 9 9 – ชุด 9 0 – ชุด 10 0 – ชุด 10 ทำความเห็นว่าจากดูสารคดีตอนนั้น นักศึกษามีความเห็นว่าระบบการ จัดการในสังคม (เชื่อมโยงกับ Story of Stuff)และระบบกฎหมายมี อิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างไร และนักศึกษาเห็นว่าเป็น ปัญหาอย่างไร พร้อมทั้งเสนอแนะทางแก้ไข ทำความเห็นว่าจากดูสารคดีตอนนั้น นักศึกษามีความเห็นว่าระบบการ จัดการในสังคม (เชื่อมโยงกับ Story of Stuff)และระบบกฎหมายมี อิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างไร และนักศึกษาเห็นว่าเป็น ปัญหาอย่างไร พร้อมทั้งเสนอแนะทางแก้ไข ให้เขียนใน Microsoft Word (1000 คำ) ให้เขียนใน Microsoft Word (1000 คำ) ส่งวันที่ 5 มีนา ส่งวันที่ 5 มีนา วันที่ 7 มีนาให้เช็คใน e-document for student ว่ามีรายชื่อของ ตัวเองหรือไม่ วันที่ 7 มีนาให้เช็คใน e-document for student ว่ามีรายชื่อของ ตัวเองหรือไม่ หากไม่มีรายชื่อ ขอให้ส่งเมล์ โดยforward เมล์เก่าที่เคยส่งมาให้พี่ แล้วมาด้วย หากไม่มีรายชื่อ ขอให้ส่งเมล์ โดยforward เมล์เก่าที่เคยส่งมาให้พี่ แล้วมาด้วย 66 Implementation of Environmental Law

7 งานชิ้นแรก (เก็บคะแนน) ใครที่ยังไม่ได้ส่ง ให้ทำส่ง มาได้ (1 หน้ากระดาษ) ส่งได้ที่boxของพี่ที่ชั้น 2 Story of stuff  ดูแล้วได้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและนำมาปรับใช้กับ การศึกษาวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม 76 Implementation of Environmental Law

8 การบังคับใช้ กฎหมายสิ่งแวดล้อม กรณีโคบอลต์ 60 กรณีโคบอลต์ 60 กรณีการจัดการน้ำ – แก่งเสือเต้น เขื่อนในแม่น้ำโขง กรณีการจัดการน้ำ – แก่งเสือเต้น เขื่อนในแม่น้ำโขง กรณีการจัดการป่าชุมชน กรณีการจัดการป่าชุมชน กรณีการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรม กรณีการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรม คาร์บอนเครดิต คาร์บอนเครดิต A 100 Mile Diet A 100 Mile Diet ความมั่นคงทางอาหาร การบริโภค โลกาภิวัฒน์ ความมั่นคงทางอาหาร การบริโภค โลกาภิวัฒน์ กรณีจากคดีกุ้งกับเต่าใน WTO สู่คดีล่าปลาวาฬ กรณีจากคดีกุ้งกับเต่าใน WTO สู่คดีล่าปลาวาฬ japan.html?_r=0 japan.html?_r=0 and-the-whale-hunt-continues and-the-whale-hunt-continues จบ ☃ 86 Implementation of Environmental Law

9 ขอให้โชคดีในการสอบ The End ☃ 96 Implementation of Environmental Law


ดาวน์โหลด ppt Implementation of Environmental Law มาตราการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา มาตรการทางปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม 16 Implementation of Environmental.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google