งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Implementation of Environmental Law

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Implementation of Environmental Law"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Implementation of Environmental Law
มาตราการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา มาตรการทางปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม 6 Implementation of Environmental Law

2 6 Implementation of Environmental Law
ศาลรัฐธรรมนูญ 1. คำวินิจฉัย 59/2545 พรบ.แร่ 2. คำวินิจฉัย 33/2554 พรบ.อุทยาน 6 Implementation of Environmental Law

3 6 Implementation of Environmental Law
ศาลปกครอง 3. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 13/2547 คดีคลองด่าน 4. คดีดำหมายเลข 908/2552 กรณีมาบตาพุด 5. คำสั่งศาลปกครองสูงสุด 630/ คำพิพากษาศาลปกครองกลาง 637/2551 6 Implementation of Environmental Law

4 6 Implementation of Environmental Law
ศาลยุติธรรม 7. ศาลจังหวัดอุดร 2227/2550 เหมืองแร่โปแตซ 8. ศาลจังหวัดล่มสัก 789/2552 คดีโลกร้อน 9. ศาลฎีกา 5818/2549 คดีหาดมาหยา 10. ศาลอุทธรณ์ภาค 6 195/2555 คดีแม่อมกิ 6 Implementation of Environmental Law

5 6 Implementation of Environmental Law
งานชิ้นที่ 2 ให้นักศึกษาทำความเห็นในคดีที่รับผิดชอบ (ดูจากระหัสนักศึกษาตัวสุดท้าย 1 – Case 1 2 – Case 2 ... 9 – Case 9 0 – Case 10 ทำความเห็นจากการอ่านคดี ว่า 1. หลักกฎหมายที่ศาลใช้ อยู่บนหลักเกณฑ์อย่างไร? 2. ผลของคำพิพากษาทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิในสิ่งแวดล้อมของใคร อย่างไร? ส่งอาทิตย์หน้า จันทร์ที่ 10/อังคารที่ 11 (มีการเก็บคะแนนในการเรียนครั้งสุดท้ายในห้องด้วย) 6 Implementation of Environmental Law

6 6 Implementation of Environmental Law
งานชิ้นที่ 3 ให้นักศึกษาทำความเห็นในวีดีโอที่รับผิดชอบจากสารคดีข้าวปลาอาหาร (ดูจากระหัสนักศึกษาตัวสุดท้าย) 1 – ชุด 1 2 – ชุด 2 ... 9 – ชุด 9 0 – ชุด 10 ทำความเห็นว่าจากดูสารคดีตอนนั้น นักศึกษามีความเห็นว่าระบบการจัดการในสังคม (เชื่อมโยงกับ Story of Stuff)และระบบกฎหมายมีอิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างไร และนักศึกษาเห็นว่าเป็นปัญหาอย่างไร พร้อมทั้งเสนอแนะทางแก้ไข ให้เขียนใน Microsoft Word (1000 คำ) ส่งวันที่ 5 มีนา วันที่ 7 มีนาให้เช็คใน e-document for student ว่ามีรายชื่อของตัวเองหรือไม่ หากไม่มีรายชื่อ ขอให้ส่งเมล์ โดยforward เมล์เก่าที่เคยส่งมาให้พี่แล้วมาด้วย 6 Implementation of Environmental Law

7 6 Implementation of Environmental Law
งานชิ้นแรก (เก็บคะแนน) ใครที่ยังไม่ได้ส่ง ให้ทำส่งมาได้ (1 หน้ากระดาษ) ส่งได้ที่boxของพี่ที่ชั้น 2 Story of stuff  ดูแล้วได้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและนำมาปรับใช้กับการศึกษาวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม 6 Implementation of Environmental Law

8 การบังคับใช้ กฎหมายสิ่งแวดล้อม
กรณีโคบอลต์ 60 กรณีการจัดการน้ำ – แก่งเสือเต้น เขื่อนในแม่น้ำโขง กรณีการจัดการป่าชุมชน กรณีการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรม คาร์บอนเครดิต A 100 Mile Diet ความมั่นคงทางอาหาร การบริโภค โลกาภิวัฒน์ กรณีจากคดีกุ้งกับเต่าใน WTO สู่คดีล่าปลาวาฬ จบ ☃ 6 Implementation of Environmental Law

9 6 Implementation of Environmental Law
ขอให้โชคดีในการสอบ The End 6 Implementation of Environmental Law


ดาวน์โหลด ppt Implementation of Environmental Law

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google