งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Implementation of Environmental Law มาตราการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา มาตรการทางปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม 16 Implementation of Environmental.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Implementation of Environmental Law มาตราการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา มาตรการทางปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม 16 Implementation of Environmental."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Implementation of Environmental Law มาตราการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา มาตรการทางปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม 16 Implementation of Environmental Law

2 ศาลรัฐธรรมนูญ 1. คำวินิจฉัย 59/2545 พรบ.แร่ 2. คำวินิจฉัย 33/2554 พรบ.อุทยาน 26 Implementation of Environmental Law

3 ศาลปกครอง 3. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 13/2547 คดี คลองด่าน 4. คดีดำหมายเลข 908/2552 กรณีมาบตาพุด 5. คำสั่งศาลปกครองสูงสุด 630/2551 6. คำพิพากษาศาลปกครองกลาง 6. คำพิพากษาศาลปกครองกลาง 637/2551 36 Implementation of Environmental Law

4 ศาลยุติธรรม 7. ศาลจังหวัดอุดร 2227/2550 เหมืองแร่โปแตซ 8. ศาลจังหวัดล่มสัก 789/2552 คดีโลกร้อน 9. ศาลฎีกา 5818/2549 คดีหาดมาหยา 10. ศาลอุทธรณ์ภาค 6 195/2555 คดีแม่อมกิ 46 Implementation of Environmental Law

5 งานชิ้นที่ 2 ให้นักศึกษาทำความเห็นในคดีที่ รับผิดชอบ (ดูจากระหัสนักศึกษาตัวสุดท้าย งานชิ้นที่ 2 ให้นักศึกษาทำความเห็นในคดีที่ รับผิดชอบ (ดูจากระหัสนักศึกษาตัวสุดท้าย 1 – Case 1 1 – Case 1 2 – Case 2 2 – Case 2...... 9 – Case 9 9 – Case 9 0 – Case 10 0 – Case 10 ทำความเห็นจากการอ่านคดี ว่า ทำความเห็นจากการอ่านคดี ว่า 1. หลักกฎหมายที่ศาลใช้ อยู่บนหลักเกณฑ์อย่างไร? 2. ผลของคำพิพากษาทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิใน สิ่งแวดล้อมของใคร อย่างไร? ส่งอาทิตย์หน้า จันทร์ที่ 10/อังคารที่ 11 (มีการเก็บคะแนนในการเรียนครั้งสุดท้ายในห้องด้วย) 56 Implementation of Environmental Law

6 งานชิ้นที่ 3 ให้นักศึกษาทำความเห็นในวีดีโอที่รับผิดชอบจากสารคดี ข้าวปลาอาหาร (ดูจากระหัสนักศึกษาตัวสุดท้าย) งานชิ้นที่ 3 ให้นักศึกษาทำความเห็นในวีดีโอที่รับผิดชอบจากสารคดี ข้าวปลาอาหาร (ดูจากระหัสนักศึกษาตัวสุดท้าย) 1 – ชุด 1 1 – ชุด 1 2 – ชุด 2 2 – ชุด 2...... 9 – ชุด 9 9 – ชุด 9 0 – ชุด 10 0 – ชุด 10 ทำความเห็นว่าจากดูสารคดีตอนนั้น นักศึกษามีความเห็นว่าระบบการ จัดการในสังคม (เชื่อมโยงกับ Story of Stuff)และระบบกฎหมายมี อิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างไร และนักศึกษาเห็นว่าเป็น ปัญหาอย่างไร พร้อมทั้งเสนอแนะทางแก้ไข ทำความเห็นว่าจากดูสารคดีตอนนั้น นักศึกษามีความเห็นว่าระบบการ จัดการในสังคม (เชื่อมโยงกับ Story of Stuff)และระบบกฎหมายมี อิทธิพลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างไร และนักศึกษาเห็นว่าเป็น ปัญหาอย่างไร พร้อมทั้งเสนอแนะทางแก้ไข ให้เขียนใน Microsoft Word (1000 คำ) nuthamonk@yahoo.com ให้เขียนใน Microsoft Word (1000 คำ) nuthamonk@yahoo.com nuthamonk@yahoo.com ส่งวันที่ 5 มีนา ส่งวันที่ 5 มีนา วันที่ 7 มีนาให้เช็คใน e-document for student ว่ามีรายชื่อของ ตัวเองหรือไม่ วันที่ 7 มีนาให้เช็คใน e-document for student ว่ามีรายชื่อของ ตัวเองหรือไม่ หากไม่มีรายชื่อ ขอให้ส่งเมล์ โดยforward เมล์เก่าที่เคยส่งมาให้พี่ แล้วมาด้วย หากไม่มีรายชื่อ ขอให้ส่งเมล์ โดยforward เมล์เก่าที่เคยส่งมาให้พี่ แล้วมาด้วย 66 Implementation of Environmental Law

7 งานชิ้นแรก (เก็บคะแนน) ใครที่ยังไม่ได้ส่ง ให้ทำส่ง มาได้ (1 หน้ากระดาษ) ส่งได้ที่boxของพี่ที่ชั้น 2 Story of stuff http://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM  ดูแล้วได้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและนำมาปรับใช้กับ การศึกษาวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม 76 Implementation of Environmental Law

8 การบังคับใช้ กฎหมายสิ่งแวดล้อม กรณีโคบอลต์ 60 กรณีโคบอลต์ 60 http://www.thairath.co.th/content/region/45126 กรณีการจัดการน้ำ – แก่งเสือเต้น เขื่อนในแม่น้ำโขง กรณีการจัดการน้ำ – แก่งเสือเต้น เขื่อนในแม่น้ำโขง กรณีการจัดการป่าชุมชน กรณีการจัดการป่าชุมชน กรณีการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรม กรณีการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรม http://www.youtube.com/watch?v=k5kHACjrdEY&list=PLA4519FD6E8A93088 คาร์บอนเครดิต คาร์บอนเครดิต http://www.youtube.com/watch?v=znFX7GGOxtA&list=PLA4519FD6E8A93088 http://www.fin.gov.bc.ca/tbs/tp/climate/A1.htm http://www.tgo.or.th/index.php A 100 Mile Diet http://www.youtube.com/watch?v=p44gSVHynOI A 100 Mile Diet http://www.youtube.com/watch?v=p44gSVHynOI http://www.youtube.com/watch?v=p44gSVHynOI http://en.wikipedia.org/wiki/The_100-Mile_Diet ความมั่นคงทางอาหาร การบริโภค โลกาภิวัฒน์ ความมั่นคงทางอาหาร การบริโภค โลกาภิวัฒน์ กรณีจากคดีกุ้งกับเต่าใน WTO สู่คดีล่าปลาวาฬ กรณีจากคดีกุ้งกับเต่าใน WTO สู่คดีล่าปลาวาฬ http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis08_e.htm http://www.nytimes.com/2013/06/27/world/asia/court-hears-arguments-on-whaling-by- japan.html?_r=0 http://www.nytimes.com/2013/06/27/world/asia/court-hears-arguments-on-whaling-by- japan.html?_r=0 http://www.businessweek.com/articles/2014-01-22/japans-dolphin-hunt-ends-for-the-year- and-the-whale-hunt-continues http://www.businessweek.com/articles/2014-01-22/japans-dolphin-hunt-ends-for-the-year- and-the-whale-hunt-continues จบ ☃ 86 Implementation of Environmental Law

9 ขอให้โชคดีในการสอบ The End ☃ 96 Implementation of Environmental Law


ดาวน์โหลด ppt Implementation of Environmental Law มาตราการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา มาตรการทางปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม 16 Implementation of Environmental.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google