งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 24 มิถุนายน 2554 กลยุทธ์ กระบวนการผลิต กระบวนการแปลงสภาพ – ธุรกิจ บริการและการผลิต –Process technology –Process strategy –Product-Process matrix.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 24 มิถุนายน 2554 กลยุทธ์ กระบวนการผลิต กระบวนการแปลงสภาพ – ธุรกิจ บริการและการผลิต –Process technology –Process strategy –Product-Process matrix."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 24 มิถุนายน 2554 กลยุทธ์ กระบวนการผลิต กระบวนการแปลงสภาพ – ธุรกิจ บริการและการผลิต –Process technology –Process strategy –Product-Process matrix

2 The Operations Management System Outputs Goods Services External environment Customer or client participation Operations and processes Information on performance 5 1 2 3 4 Inputs Workers Managers Equipment Facilities Materials Services Land Energy

3 OperationsExamples Goods Producing,Farming, mining, construction manufacturing, power generation Storage/TransportationWarehousing, trucking, mail service, moving, taxis, buses, hotels, airlines ExchangeRetailing, wholesaling, banking, renting, leasing, library, loans EntertainmentFilms, radio and television, concerts, recording CommunicationNewspapers, radio and television newscasts, telephone, satellites

4 InputsProcessingOutputs Raw Vegetables Cleaning Canned vegetables Metal SheetsMaking cans WaterCutting Energy Cooking Labour Packing Building Labeling Equipment

5 InputsProcessingOutputs Doctors, nursesExamination Healthy patients HospitalSurgery Medical SuppliesMonitoring EquipmentMedication LaboratoriesTherapy

6 Characteristic Output Customer contact Uniformity of input Labour content Uniformity of output Measurement of productivity Manufacturing Tangible Low High Low High Easy High Service Intangible High Low High Low Difficult Low Opportunity to correct quality problems High

7 Pure goods Pure services Crude oil production Motor vehicle Machine tool manufacture Laying or installing a carpet Fast food restaurant Restaurant meal Motor vehicle repair Computer support services Hospital care Management consultancy Counselling

8 Tangible Hi-tech Act Hi-touch

9 Process Technology and Process Design Process Technology (CIM) CADCAMNC Robot FMS Process ( Flow ) Design Process Analysis

10 Standard sandwich process Raw Materials Assembly Stored Sandwiches Move to Outlets Stored Sandwiches Sell Take Payment Customer Request Raw Materials Assembly Take Payment Customer Request Customized sandwich process

11 Flow Diagrams * = Points critical to the success of the service † = Points at which failure is most often experienced Service visible to customer Service not visible to customer Customer drops off car Mechanic makes diagnosis* Discuss needed work with customer* Customer departs with car Collect payment Notify customer Check parts availability † Perform work † Parts available Order parts Inspect/ test and repair Perform corrected work Corrective work necessary Repair not authorized Repair complete Parts not available Repair authorized

12 Process Planning Make-or-buy decisions Process selection Specific equipment selection Process plans Process analysis

13 Make-Or-Buy Decisions 1. Cost 2. Capacity 3. Quality 4. Speed 5. Reliability 6. Expertise

14 Types of Processes Projects Batch production Mass production Continuous production

15 Processes & Technology Project –one-time production of product to customer order Batch production –process many jobs at same time in batch Mass production –produce large volumes of standard product for mass market Continuous processes –very high volume commodity product

16 Project BatchMass Continuous Product Unique Made to order Made to stock Commodity CustomerSinglyFew individualsMass marketMass market DemandInfrequentFluctuatesStableVery stable VolumeVery lowLow to medHighVery high VarietyInfiniteMany, highLowVery low SystemLong-termIntermittentFlow linesProcess industry EquipmentVariedGeneral-purp.Special-purp.Highly automated Type of workContractsFabricationAssemblyMix, treat, refine SkillsExpertsWide rangeLimited rangeEquipment craftspeople monitors AdvantagesCustom workFlexibilityEfficiencyHighly efficient qualitysped, low costlarge capacity Disadv.NonrepeatingCostly, slowCapital invest.Difficult to change ExampleConstructionPrinting, bakeryAutos, TV’sPaint, oil, food

17 Products & Services Make-to-order –made to customer specifications after order received Make-to-stock –made in anticipation of demand Assemble-to-order –add options according to customer specification

18 Product-Process Matrix Volume Low High Projects Batch production Mass production Continuous production Standardization

19 Product-Process Matrix Labor Intensity Low High Professional Service Shop Mass Service Factory Customization

20 Revenues IntroductionGrowthDeclineMaturity R&D ขยายกำลังผลิต ควบคุมต้นทุน ลดกำลังผลิต / เลิก Innovation Product development Market expansion Me-too Project Job shop Batch mass Assembly continuous Make to OrderMake to stock Assembly to order Assembly to stock

21 มอบหมายงาน ให้ไปเขียนกระบวนการผลิตในสินค้าที่เลือกมา ส่งภายในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน ก่อนเวลา 12.00 น. ที่ช่องส่งงานที่ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

22 เรียนจบวันนี้แล้วต้องรู้ว่า – กระบวนการแปลงสภาพ คืออะไร – ธุรกิจ บริการและการผลิตต่างกันอย่างไร –Process technology มีอะไรบ้าง –Process strategy มีกลยุทธ์อะไร เกณฑ์ ที่ใช้กำหนดคืออะไร –Product-Process matrix คืออะไร


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 24 มิถุนายน 2554 กลยุทธ์ กระบวนการผลิต กระบวนการแปลงสภาพ – ธุรกิจ บริการและการผลิต –Process technology –Process strategy –Product-Process matrix.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google