งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3-1 Porter’s Value Chain Analysis Model Primary activities Support activities.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3-1 Porter’s Value Chain Analysis Model Primary activities Support activities."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3-1 Porter’s Value Chain Analysis Model Primary activities Support activities

2 Figure 03.06

3 3-3 Porter’s Value Chain Analysis Model - Primary Activities Inbound logistics Operations Outbound logistics Marketing / sales Service

4 3-4 Porter’s Value Chain Analysis Model - Support Activities Firm infrastructure Human resource management Technology department Procurement

5 Figure 03.07

6 3-6 Value Chain Analysis Support Activities Primary Activities Value added- Cost = Margin Administration and Infrastructure Human Resource Management ทักษะ Product / Technology Management ออกแบบ Procurement Inbound Logistic คุณภาพดิน Operation QC Outbound Logistics Sales and Marketing Services

7 3-7

8 3-8

9 3-9 Vertical and Horizontal complementary Strategic Alliances Supplier Buyer Vertical Alliance Horizontal Alliance Potential Competitors

10 3-10 The Value System Demand information Supply information จังหวัดพื้นที่พิเศษ จังหวัดชายแดน จังหวัดหลัก Consu mer ประเทศ เพื่อนบ้าน


ดาวน์โหลด ppt 3-1 Porter’s Value Chain Analysis Model Primary activities Support activities.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google