งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Porter’s Value Chain Analysis Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Porter’s Value Chain Analysis Model"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Porter’s Value Chain Analysis Model
Primary activities Support activities

2 Figure 03.06

3 Porter’s Value Chain Analysis Model - Primary Activities
Inbound logistics Operations Outbound logistics Marketing / sales Service

4 Porter’s Value Chain Analysis Model - Support Activities
Firm infrastructure Human resource management Technology department Procurement

5 Figure 03.07

6 Value Chain Analysis Support Activities Primary Activities
Administration and Infrastructure Human Resource Management ทักษะ Product / Technology Management ออกแบบ Procurement Value added- Cost = Margin Logistic คุณภาพดิน Inbound Outbound Logistics Sales and Marketing Operation QC Services Primary Activities

7

8

9 Vertical and Horizontal complementary Strategic Alliances
Horizontal Alliance Buyer Buyer Potential Competitors Vertical Alliance Supplier

10 The Value System Consumer
จังหวัดพื้นที่พิเศษ จังหวัดชายแดน จังหวัดหลัก ประเทศเพื่อนบ้าน Demand information Supply information


ดาวน์โหลด ppt Porter’s Value Chain Analysis Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google