งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOEFL TOEIC ทำแบบทดสอบและหาที่เรียน ในต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOEFL TOEIC ทำแบบทดสอบและหาที่เรียน ในต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOEFL TOEIC ทำแบบทดสอบและหาที่เรียน ในต่างประเทศ

2 ฐานข้อมูล Testing & Education Reference Center เหมาะสำหรับผู้สนใจหาข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อ ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ให้ข้อมูลสถานศึกษาระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับมัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีพ วิทยาลัยการ พยาบาล และหลักสูตรบริหาร MBA ให้แบบทดสอบที่ใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อ ต่างประเทศทุกระดับ เช่น SAT GMAT GRE TOEFL TOEIC ให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา

3 ช่องทางการเข้าใช้งาน http://library.cmu.ac.th

4 ชื่อฐานข้อมูล คำอธิบายขอบเขต ฐานข้อมูล

5 หน้าแรกของฐานข้อมูล Testing & Education และ แถบเครื่องมือ

6 หัวข้อที่แนะนำในวันนี้

7 International Tools ประกอบด้วย แบบทดสอบ หนังสือเตรียมสอบ และ ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ชุดข้อสอบ TOEFL ใน ฐานข้อมูล Reading Vocabulary Writing

8 TOEFL Information TOEFL Version iBT PBT

9 Reading Test

10 ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

11 กรอกข้อมูลและกำหนดรหัส ส่วนตัว

12

13 มีข้อสอบ Reading 3 ชุดให้เลือก

14

15 ลักษณะแบบทดสอบ Reading เลือกข้อสอบ เนื้อหา คำถาม - ตอบ

16 บันทึกผลการตอบและสิ้นสุดการ ทำข้อสอบ ไม่บันทึกผลการตอบ

17 บันทึกผลการตอบและสิ้นสุดการ ทำข้อสอบ

18 Overview and Test ดูผลคะแนน

19 รายละเอียดผล คะแนนและเฉลย คลิกที่คำเฉลย เมื่อต้องการ กลับไปดูข้อสอบ

20 Vocabulary Test

21

22 มีข้อสอบ Vocabulary 3 ระดับ

23 ลักษณะชุดคำศัพท์ 1 เรียนรู้คำศัพท์ คลิกเพื่อดูคำอธิบาย ความหมาย

24 เก็บคำไว้เพื่อ ศึกษาซ้ำ คำศัพท์ที่รู้แล้วไม่ เก็บไว้ศึกษา สลับคำศัพท์

25 ลักษณะแบบทดสอบคำศัพท์ 2 : เติมคำศัพท์ เลือกคำที่เหมาะและลากไป วางข้างบน

26 คะแนนที่ ทำได้

27 ลักษณะแบบทดสอบคำศัพท์ 3 คลิกหน้าคำที่ เลือกตอบ

28 Writing and Grammar Test

29

30

31 ลักษณะแบบทดสอบ Writing

32 บันทึกผลการตอบและสิ้นสุดการ ทำข้อสอบ ไม่บันทึกผลการตอบ

33 ชุดข้อสอบที่ทำไปแล้ว และ เฉลยคำตอบ คลิกที่คำเฉลย เมื่อต้องการ กลับไปดูข้อสอบ

34 Online Books คู่มือเตรียมสอบ

35 คู่มือเตรียมสอบ Reading

36 ตัวอย่างคู่มือเตรียมสอบ

37 คู่มือเตรียมสอบ Vocabulary

38 ตัวอย่างคู่มือเตรียมสอบ Vocabulary

39 คู่มือเตรียมสอบ Writing

40 TOEIC Test มีแบบทดสอบการฟัง การอ่าน มีแบบทดสอบ 2 ชุด การ ฟังและอ่าน

41 Listening Comprehension

42 เปิดโปรแกรมฟังเสียง บันทึกผลการทำข้อสอบ

43 ดูผลการทำ แบบทดสอบ เฉลย

44 หาที่เรียน Graduate School Search หาสถานที่เรียน หาโปรแกรม MBA โปรแกรมเรียน พยาบาล หาทุนการศึกษา

45 หาสถานที่ เรียน หาที่เรียนจาก ทางเลือกที่มีให้

46 จำนวนที่เรียนที่ ค้นพบ

47 แสดงสถานที่ศึกษา ที่พบ ข้อมูลของ สถานศึกษา

48 รายละเอียดข้อมูล สถานศึกษา

49 บางสถาบัน สามารถติดต่อได้ทาง อีเมล์

50 กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล / คะแนนสอบ สถาบันที่สนใจจะติดต่อกลับ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

51 ขอบคุณที่ให้ความสนใจใน กิจกรรมของสำนักหอสมุด งานบริการสารนิเทศ โทร. 053-944531 e-Mail : libref@lib.cmu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt TOEFL TOEIC ทำแบบทดสอบและหาที่เรียน ในต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google