งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำแบบทดสอบและหาที่เรียนในต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำแบบทดสอบและหาที่เรียนในต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำแบบทดสอบและหาที่เรียนในต่างประเทศ
TOEFL TOEIC ทำแบบทดสอบและหาที่เรียนในต่างประเทศ

2 ฐานข้อมูล Testing & Education Reference Center
เหมาะสำหรับผู้สนใจหาข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ให้ข้อมูลสถานศึกษาระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับมัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีพ วิทยาลัยการพยาบาล และหลักสูตรบริหาร MBA ให้แบบทดสอบที่ใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับ เช่น SAT GMAT GRE TOEFL TOEIC ให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา

3 ช่องทางการเข้าใช้งาน http://library.cmu.ac.th

4 คำอธิบายขอบเขตฐานข้อมูล
ชื่อฐานข้อมูล คำอธิบายขอบเขตฐานข้อมูล

5 หน้าแรกของฐานข้อมูล Testing & Education และแถบเครื่องมือ

6 หัวข้อที่แนะนำในวันนี้

7 ชุดข้อสอบ TOEFLในฐานข้อมูล
Reading Vocabulary Writing International Tools ประกอบด้วย แบบทดสอบ หนังสือเตรียมสอบ และ ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ

8 TOEFL Information TOEFL Version iBT PBT

9 Reading Test

10 ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

11 กรอกข้อมูลและกำหนดรหัสส่วนตัว

12

13 มีข้อสอบ Reading 3 ชุดให้เลือก

14

15 ลักษณะแบบทดสอบ Reading
เลือกข้อสอบ คำถาม- ตอบ เนื้อหา

16 บันทึกผลการตอบและสิ้นสุดการทำข้อสอบ
ไม่บันทึกผลการตอบ

17 บันทึกผลการตอบและสิ้นสุดการทำข้อสอบ

18 Overview and Test ดูผลคะแนน

19 รายละเอียดผลคะแนนและเฉลย
คลิกที่คำเฉลย เมื่อต้องการกลับไปดูข้อสอบ รายละเอียดผลคะแนนและเฉลย

20 Vocabulary Test

21

22 มีข้อสอบ Vocabulary 3 ระดับ

23 ลักษณะชุดคำศัพท์ 1 เรียนรู้คำศัพท์
คลิกเพื่อดูคำอธิบายความหมาย

24 คำศัพท์ที่รู้แล้วไม่เก็บไว้ศึกษา เก็บคำไว้เพื่อศึกษาซ้ำ
สลับคำศัพท์

25 ลักษณะแบบทดสอบคำศัพท์ 2 : เติมคำศัพท์
เลือกคำที่เหมาะและลากไปวางข้างบน

26 คะแนนที่ทำได้

27 คลิกหน้าคำที่เลือกตอบ
ลักษณะแบบทดสอบคำศัพท์ 3 คลิกหน้าคำที่เลือกตอบ

28 Writing and Grammar Test

29

30

31 ลักษณะแบบทดสอบ Writing

32 บันทึกผลการตอบและสิ้นสุดการทำข้อสอบ
ไม่บันทึกผลการตอบ

33 ชุดข้อสอบที่ทำไปแล้ว และเฉลยคำตอบ
คลิกที่คำเฉลย เมื่อต้องการกลับไปดูข้อสอบ

34 Online Books คู่มือเตรียมสอบ

35 คู่มือเตรียมสอบ Reading

36 ตัวอย่างคู่มือเตรียมสอบ

37 คู่มือเตรียมสอบ Vocabulary

38 ตัวอย่างคู่มือเตรียมสอบ Vocabulary

39 คู่มือเตรียมสอบ Writing

40 TOEIC Test มีแบบทดสอบการฟัง การอ่าน
มีแบบทดสอบ 2 ชุด การฟังและอ่าน

41 Listening Comprehension

42 เปิดโปรแกรมฟังเสียง บันทึกผลการทำข้อสอบ

43 ดูผลการทำแบบทดสอบ เฉลย

44 หาที่เรียน Graduate School Search
หาสถานที่เรียน โปรแกรมเรียนพยาบาล หาโปรแกรม MBA หาทุนการศึกษา

45 หาที่เรียนจากทางเลือกที่มีให้
หาสถานที่เรียน หาที่เรียนจากทางเลือกที่มีให้

46 จำนวนที่เรียนที่ค้นพบ

47 แสดงสถานที่ศึกษาที่พบ
ข้อมูลของสถานศึกษา

48 รายละเอียดข้อมูลสถานศึกษา

49 บางสถาบัน สามารถติดต่อได้ทางอีเมล์

50 กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล/ คะแนนสอบ
สถาบันที่สนใจจะติดต่อกลับ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

51 ขอบคุณที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของสำนักหอสมุด
งานบริการสารนิเทศ โทร


ดาวน์โหลด ppt ทำแบบทดสอบและหาที่เรียนในต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google