งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจ FTA Trade Barrier (NTB) Hub CM. การเมือง วิสัยทัศน์ผู้นำ นโยบายผู้ว่า CEO นโยบาย Food Safety การเมืองมีพรรคใหญ่ 2 พรรค ความโปร่งใส เผด็จการ และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจ FTA Trade Barrier (NTB) Hub CM. การเมือง วิสัยทัศน์ผู้นำ นโยบายผู้ว่า CEO นโยบาย Food Safety การเมืองมีพรรคใหญ่ 2 พรรค ความโปร่งใส เผด็จการ และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจ FTA Trade Barrier (NTB) Hub CM

2 การเมือง วิสัยทัศน์ผู้นำ นโยบายผู้ว่า CEO นโยบาย Food Safety การเมืองมีพรรคใหญ่ 2 พรรค ความโปร่งใส เผด็จการ และ Double Standard ความร่วมมือ

3 สังคม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และสุขภาพ ของผู้บริโภค Organic Agriculture อาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค

4 เทคโนโลยี BioTechnology Information Technology Computer Literacy & Dependence E-Learning Genetic Engineering NanoTechnology Wireless Immune Material

5 ความต้องการของภาคเกษตร Information & Research Innovative Product Food Safety Knowledge Worker Network & Cluster Management Productivity Quality Good governance

6 จุดแข็ง บุคลากรที่มี ความสามารถ งานวิจัย องค์ความรู้ที่เข้มแข็ง

7 ประเด็นท้าทาย ขาดการเชื่อมโยง ค่านิยม วัฒนธรรม องค์กร

8 Strategic Issues สร้าง knowledge worker พัฒนา Innovative product เพิ่ม productivity & Quality สินค้าเกษตร ตอบสนองนโยบาย Food Safety การบริหารจัดการ Human Resource

9 Strategic Issues สร้าง knowledge worker พัฒนา Innovative product เพิ่ม productivity & Quality สินค้าเกษตร ตอบสนองนโยบาย Food Safety งานวิจัย

10 Strategic Issues สร้าง knowledge worker พัฒนา Innovative product เพิ่ม productivity & Quality สินค้าเกษตร ตอบสนองนโยบาย Food Safety ฐานความรู้

11 Strategic Issues Value Chain Information Innovative Product Productivity& Quality Food Safety Knowledge Worker Management

12 Key Result Area KRA : WAR Room งานวิจัย KSF : ระบบ MIS, บุคลากร และ การ เชื่อมโยงเครือข่าย Information

13 Key Result Area KRA : KSF : เชื่อมโยงกับ ภาคเอกชน Innovative Product

14 Key Result Area KRA : KSF : Productivity & Quality


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจ FTA Trade Barrier (NTB) Hub CM. การเมือง วิสัยทัศน์ผู้นำ นโยบายผู้ว่า CEO นโยบาย Food Safety การเมืองมีพรรคใหญ่ 2 พรรค ความโปร่งใส เผด็จการ และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google