งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กับ การประกันคุณภาพการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กับ การประกันคุณภาพการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กับ การประกันคุณภาพการศึกษา

3 A G G I E Abilit y Abilit y Great Great Gentle Gentle Intelligent Intelligent Efficient/effec tive Efficient/effec tive เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ยิ่งใหญ่ ( สามัคคี การรวมกลุ่มที่มีพลัง ) เป็นผู้สุภาพ ( มีคุณธรรม จริยธรรม ) บุคลิกดี มีความเฉลียวฉลาด กล้าคิด กล้าทำ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4 Fact Finding Strength นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ …. หากมีความสนใจและความชอบเป็นพื้นฐาน จะเป็นแรงกระตุ้นให้สามารถเรียนรู้ ค้นคว้า เพิ่มเติมได้ พร้อมที่จะทำงานหนักและทุ่มเท

5 Fact Finding Weakness ไม่นิยมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบรับฟังคำสั่งแต่ไม่ชอบคิดที่จะทำให้มี ประสิทธิภาพ ในการทำงาน ขาดความสามารถที่ดีในการสื่อสาร โดยเฉพาะการพูดและเขียน รู้แต่ทฤษฎีแต่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ กับการทำงานจริง ให้ความสนใจสังคมและสิ่งรอบตัวน้อยลง ซึมซับค่านิยมหลายประการที่ไม่เอื้อต่อการ ใช้ชีวิตอย่างมีค่า

6 AGGIE…. มีคุณภาพหรือยัง ? ถ้ายังไม่มี จะทำอย่างไร ? ถ้ามี … จงรักษามันไว้ให้คงอยู่คู่เกษตรศาสตรตร์ มช.

7


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กับ การประกันคุณภาพการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google