งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tips and Tools MS Excel By คนควน. Shortcut ที่น่าสนใจ 1. คัดลอกเซล กดแป้น Ctrl+C 2. วางเซลที่คัดลอก กดแป้น Ctrl+V 3. ตัดเซล กดแป้น Ctrl+X 4. เปลี่ยนอักษรเป็นตัวหนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tips and Tools MS Excel By คนควน. Shortcut ที่น่าสนใจ 1. คัดลอกเซล กดแป้น Ctrl+C 2. วางเซลที่คัดลอก กดแป้น Ctrl+V 3. ตัดเซล กดแป้น Ctrl+X 4. เปลี่ยนอักษรเป็นตัวหนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tips and Tools MS Excel By คนควน

2 Shortcut ที่น่าสนใจ 1. คัดลอกเซล กดแป้น Ctrl+C 2. วางเซลที่คัดลอก กดแป้น Ctrl+V 3. ตัดเซล กดแป้น Ctrl+X 4. เปลี่ยนอักษรเป็นตัวหนา กดแป้น Ctrl+B 5. เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวเอียง กดแป้น Ctrl+I 6. ขีดเส้นใต้อักขระใดๆ กดแป้น Ctrl+U 7. กรอกวันที่ในเซล กดแป้น Ctrl+;

3 Shortcut ที่น่าสนใจ ( ต่อ ) 8. กรอกเวลาในเซล กดแป้น Ctrl+: 9. ไปยังเซลสุดท้าย กดแป้น Ctrl+End 10. ไปยังเซลแรกสุดของแผ่นงาน กดแป้น Ctrl+Home 11. ไปยังแผ่นงานถัดไป กดแป้น Ctrl+Page Down 12. ไปยังแผ่นงานก่อนหน้า กดแป้น Ctrl+Page UP 13. เลือกทั้งแถว Shift+Space Bar 14. เลือกทั้งคอลัมน์ กดแป้น Ctrl+Space Bar

4 Shortcut ที่น่าสนใจ ( ต่อ ) 15. เลือกทั้งแผ่นงาน กดแป้น Ctrl+Shift+Space Bar 16. เลือกเซลที่ติดกัน กดแป้น Ctrl+*, Ctrl+A 17. ไปยังแผ่นงานถัดไป กดแป้น Ctrl+Page Down 18. พิมพ์งาน กดแป้น Ctrl+P 19. เปิดหน้าต่าง Explorer เพื่อเลือกแผ่นงาน กดแป้น Ctrl+O 20. เปิดแผ่นงานใหม่ Ctrl+N 21. คัดลอกเซลด้านบน Ctrl+D

5 Shortcut ที่น่าสนใจ ( ต่อ ) 22. คัดลอกสูตรเซลด้านบนเหมือนต้นฉบับ กด แป้น Ctrl+’ 23. คัดลอกเซลด้านซ้าย กดแป้น Ctrl+R 24. ไปยังเซลปัจจุบัน กดแป้น Ctrl+Backspace 25. ไปยังเซลแรกสุดของแถว กดแป้น Home 26. ไปยังเซลสุดท้ายที่มีข้อมูลในทิศทางใดๆ กดแป้น Ctrl +Arrow (↑↓→←) 27. กำหนดการเชื่อมโยง กดแป้น Ctrl+K

6 Shortcut ที่น่าสนใจ ( ต่อ ) 28. จัดเก็บงาน กดแป้น Ctrl+S 29. กระทำซ้ำการกระทำครั้งล่าสุด กดแป้น F4 30. ยกเลิกการกระทำครั้งล่าสุด กดแป้น Ctrl+Z 31. รวมค่าเซลด้านบนหรือด้านซ้าย กดแป้น Alt+= 32. จัดรูปแบบเซล กดแป้น Ctrl+1 33. สร้างรายการ กดแป้น Ctrl+L 34. ค้นหาค่าต่างๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว กด แป้น Ctrl+G

7 Tips ของการคลิกเมาส์ คลิกขวาบนตำแหน่งใดๆ ใน Window จะเกิด เมนูลัด กดแป้น Shift แล้วคลิกเมนู File จะมีเมนู Close all เพิ่มเติมเข้ามาให้ กดแป้น Shift แล้วคลิกเมน Edit จะมีเมนู Copy Picture, Paste Picture, Paste picture link เพิ่มเติมเข้ามาให้ คลิกขวาค้างที่เซลหรือกลุ่มเซลใดๆ แล้วลาก ไปปล่อยในพื้นที่เป้าหมาย จะมีเมนูลัด

8 Tips ของการคลิกเมาส์ กดแป้น Shift แล้วคลิกเมาส์ค้างลากเซลใดๆ แล้ว นำไปปล่อยในเซลเป้าหมายจะเป็นการสลับตำแหน่ง เซล เช่นกดแป้น Shift แล้วคลิกเมาส์ลากเซล A1 ไปวางที่ A5 เซล A2 จะเลื่อนไปแทนที่ A1, A1 วาง แทนที่ A4 นำเมาส์ไปชี้ที่ขอบเซลที่มีข้อมูลจนเห็นลูกศรสี่ทิศ แล้วดับเบิ้ลคลิกขอบเซล จะไปยังตำแหน่งสุดท้ายที่ มีข้อมูลในทิศเดียวกับที่คลิกขอบเซล ( คลิกขอบไป วิ่งไปทิศนั้น ) หากต้องการคลุมข้อมูล ให้กดแป้น Shift ก่อนดับเบิ้ลคลิกขอบเซล การดับเบิ้ลคลิกจุดจับเติม ( มุมขวาล่างของเซล ) จะ เป็นการ Copy ลงด้านล่าง ซึ่งจะเกิดผลต่อเมื่อมี ข้อมูลในคอลัมน์ก่อนหน้าหรือหลังเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt Tips and Tools MS Excel By คนควน. Shortcut ที่น่าสนใจ 1. คัดลอกเซล กดแป้น Ctrl+C 2. วางเซลที่คัดลอก กดแป้น Ctrl+V 3. ตัดเซล กดแป้น Ctrl+X 4. เปลี่ยนอักษรเป็นตัวหนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google