งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tips and Tools MS Excel By คนควน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tips and Tools MS Excel By คนควน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tips and Tools MS Excel By คนควน

2 Shortcut ที่น่าสนใจ คัดลอกเซล กดแป้น Ctrl+C
วางเซลที่คัดลอก กดแป้น Ctrl+V ตัดเซล กดแป้น Ctrl+X เปลี่ยนอักษรเป็นตัวหนา กดแป้น Ctrl+B เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวเอียง กดแป้น Ctrl+I ขีดเส้นใต้อักขระใดๆ กดแป้น Ctrl+U กรอกวันที่ในเซล กดแป้น Ctrl+;

3 Shortcut ที่น่าสนใจ (ต่อ)
กรอกเวลาในเซล กดแป้น Ctrl+: ไปยังเซลสุดท้าย กดแป้น Ctrl+End ไปยังเซลแรกสุดของแผ่นงาน กดแป้น Ctrl+Home ไปยังแผ่นงานถัดไป กดแป้น Ctrl+Page Down ไปยังแผ่นงานก่อนหน้า กดแป้น Ctrl+Page UP เลือกทั้งแถว Shift+Space Bar เลือกทั้งคอลัมน์ กดแป้น Ctrl+Space Bar

4 Shortcut ที่น่าสนใจ (ต่อ)
เลือกทั้งแผ่นงาน กดแป้น Ctrl+Shift+Space Bar เลือกเซลที่ติดกัน กดแป้น Ctrl+*, Ctrl+A ไปยังแผ่นงานถัดไป กดแป้น Ctrl+Page Down พิมพ์งาน กดแป้น Ctrl+P เปิดหน้าต่าง Explorer เพื่อเลือกแผ่นงาน กดแป้น Ctrl+O เปิดแผ่นงานใหม่ Ctrl+N คัดลอกเซลด้านบน Ctrl+D

5 Shortcut ที่น่าสนใจ (ต่อ)
คัดลอกสูตรเซลด้านบนเหมือนต้นฉบับ กดแป้น Ctrl+’ คัดลอกเซลด้านซ้าย กดแป้น Ctrl+R ไปยังเซลปัจจุบัน กดแป้น Ctrl+Backspace ไปยังเซลแรกสุดของแถว กดแป้น Home ไปยังเซลสุดท้ายที่มีข้อมูลในทิศทางใดๆ กดแป้น Ctrl +Arrow (↑↓→←) กำหนดการเชื่อมโยง กดแป้น Ctrl+K

6 Shortcut ที่น่าสนใจ (ต่อ)
จัดเก็บงาน กดแป้น Ctrl+S กระทำซ้ำการกระทำครั้งล่าสุด กดแป้น F4 ยกเลิกการกระทำครั้งล่าสุด กดแป้น Ctrl+Z รวมค่าเซลด้านบนหรือด้านซ้าย กดแป้น Alt+= จัดรูปแบบเซล กดแป้น Ctrl+1 สร้างรายการ กดแป้น Ctrl+L ค้นหาค่าต่างๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว กดแป้น Ctrl+G

7 Tips ของการคลิกเมาส์ คลิกขวาบนตำแหน่งใดๆ ใน Window จะเกิดเมนูลัด
กดแป้น Shift แล้วคลิกเมนู File จะมีเมนู Close all เพิ่มเติมเข้ามาให้ กดแป้น Shift แล้วคลิกเมน Edit จะมีเมนู Copy Picture, Paste Picture, Paste picture link เพิ่มเติมเข้ามาให้ คลิกขวาค้างที่เซลหรือกลุ่มเซลใดๆ แล้วลากไปปล่อยในพื้นที่เป้าหมาย จะมีเมนูลัด

8 Tips ของการคลิกเมาส์ กดแป้น Shift แล้วคลิกเมาส์ค้างลากเซลใดๆ แล้วนำไปปล่อยในเซลเป้าหมายจะเป็นการสลับตำแหน่งเซล เช่นกดแป้น Shift แล้วคลิกเมาส์ลากเซล A1 ไปวางที่ A5 เซล A2 จะเลื่อนไปแทนที่ A1, A1 วางแทนที่ A4 นำเมาส์ไปชี้ที่ขอบเซลที่มีข้อมูลจนเห็นลูกศรสี่ทิศแล้วดับเบิ้ลคลิกขอบเซล จะไปยังตำแหน่งสุดท้ายที่มีข้อมูลในทิศเดียวกับที่คลิกขอบเซล(คลิกขอบไปวิ่งไปทิศนั้น) หากต้องการคลุมข้อมูล ให้กดแป้น Shift ก่อนดับเบิ้ลคลิกขอบเซล การดับเบิ้ลคลิกจุดจับเติม(มุมขวาล่างของเซล) จะเป็นการ Copy ลงด้านล่าง ซึ่งจะเกิดผลต่อเมื่อมีข้อมูลในคอลัมน์ก่อนหน้าหรือหลังเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt Tips and Tools MS Excel By คนควน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google