งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน 2554
การบริหารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน 2554

2 ปัญญา ศรัทธา

3 อยากมีปัญญา ต้องมีการฝึกปฏิบัติมากๆ
เรียนรู้ อนาคตภาพ สิ่งที่ที่เป็นไป ปัญญา มอง ฟัง การเปลี่ยนแปลง ทันโลก คิด ถาม ภาพความสำเร็จ สิ่งที่อยากเห็น เป้าหมาย ใจ ศรัทธา ทำ กิจกรรม โครงการ

4 แนวคิดการจัดทำยุทธศาสตร์
Outside-in Senses Think global คิดให้ไกล ตาดูดาว โอกาส อุปสรรค Inside-out Response Act Local ไปให้ถึง เท้าติดดิน จุดแข็ง จุดอ่อน Top down planning การบริหารเชิงกลยุทธ์ Bottom up control การบริหารโครงการ

5 รู้เขา กลยุทธ์ รู้เรา กรอบการจัดทำกลยุทธ์ ข้างบน ข้างล่าง สถานการณ์
Inspiration กรอบการจัดทำกลยุทธ์ ข้างบน สถานการณ์ ภายนอก รู้เขา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ โอกาส ข้อจำกัด ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ จุดแข็ง สถานการณ์ ภายใน Operation ข้างล่าง จุดอ่อน รู้เรา

6 การบริหารเชิงกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation การนำไปปฏิบัติ Developing a Functional strategy Company analysis การควบคุมกลยุทธ์ Performance monitoring กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

7 โลกการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธ์

8 มารู้จักการมอง มองไม่เป็น หลง รับอารมณ์ ปัญหา แข่งขัน
มองไม่เป็น หลง รับอารมณ์ ปัญหา แข่งขัน มองเป็นรู้ รับความรู้ ปัญญา แบ่งปัน มองภาพอนาคตเป็น รู้อนาคต รับรู้สภาพแวดล้อมทั่วไป การเมือง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รู้สภาพแวดล้อมการศึกษา สมาคม ศิษย์เก่า โรงเรียน นักเรียน หุ้นส่วน พันธมิตร ระบุภาพอนาคตที่เห็นออกมาเป็นข้อๆ

9

10

11 คุณมองเห็นอะไร?

12 อภิปรายผลการมอง มองภาพเหมือนกัน มองภาพต่างกัน
สรุปภาพที่มองเห็นว่าเป็นอย่างไร เป็นภาพที่อยากเห็นอยากให้เป็นหรือภาพที่เป็นไปตามความจริงหรือควรเป็น

13 @ copyright chaiyot suntivong
Mind-set สมอง วิธีคิดของเราเปลี่ยนไปเพราะ กรอบหรือฐานที่ใช้อ้างอิงเปลี่ยนไป ได้รับข้อมูล องค์ความรู้เพิ่มขึ้น ตัวแบบของความคิด ตัวแบบความคิดคนเป็นหัวหน้าและลูกน้อง แผนที่ทางความคิด กว้างกระจายมากขึ้น เห็นเป็นระบบ เชื่อมโยง สติ จิต @ copyright chaiyot suntivong 1- 13

14 ความคิด คิดเหมือนกัน คิดต่างกัน ภาพเดียวกัน ภาพ ภาพต่างกัน

15 มองแบบพญาอินทรี มองให้กว้าง
มองสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ตามความจริงในอนาคต ไม่ใช่สิ่งที่อยากมอง หรืออยากให้เป็น มองภาพข้างนอกในอนาคตกลับเข้ามา

16 หัวข้อวันนี้ Who are you ? External Environment General Environment
Business Environment

17 Who are you? คนเราแตกต่างกันเพราะปัจจัยทางจิตวิทยาและสภาพแวดล้อม
แต่ละคนจึงมีจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ แตกต่างกัน ปรัชญา ปณิธาน ภารกิจ ค่านิยมร่วม ทัศนคติ ความเชื่อ การมอง วิธีการมอง มองในสิ่งที่เป็นไป การคิด วิธีการคิด คิดในสิ่งที่ควรคิด การมอง คือ สัมมาทิฐฏิ การเห็นชอบ ดำริชอบ การคิด คือสัมมาสังกัปปะ การคิดชอบ


ดาวน์โหลด ppt รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google