งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 28 มิถุนายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 28 มิถุนายน 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 28 มิถุนายน 2554
Dummy project รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 28 มิถุนายน 2554

2 กลุ่มที่ 1 PEEST analysis พอไปได้แล้ว Scenario มีการทำแล้ว
Internal analysis พอไปได้ Matching Business opportunity O/S Business to be in ใช้ได้ แต่ควรเอา O/S มาขยายผล ต่อใน Matrix การประเมินโครงการ ธุรกิจที่เลือกไม่ต้องใส่คำว่า Lanna 5 forces Business environment มีข้อมูลสนับสนุน เอาขึ้นก่อนแล้วค่อยสรุป Business concept E-V-R ตัว V ยังไม่ชัด จะเชื่อมโยงกับ ใน Ideas- Asset – Value ให้ดู ว่า เรามี asset หรือ Resource อะไรที่มีลักษณะพิเศษแล้วทำให้เกิดคุณค่าตามแนวคิดของ Green Business model โดยรวมแล้วไปได้ Challenge ยังไม่มี Vision (want to be) ยังไม่มีที่มา Corporate strategy (want to go) ไปศึกษาทำความเข้าใจกันก่อน

3 กลุ่มที่ 2 PEEST analysis Scenario Internal analysis
Matching Business opportunity O/S Business to be in 5 forces Business environment Business concept E-V-R Business model Challenge Vision (want to be) Corporate strategy (want to go)

4 กลุ่มที่ 3 PEEST analysis ปัจจัยส่วนใหญ่ไม่ควรวิเคราะห์ตัดสินอะไรไปแล้ว Scenario มีการทำ Matrix Internal analysis ขาดการวิเคราะห์ resource ได้ข้ามขั้นนี้ไป Matching Business opportunity O/S Business to be in ควรหาโอกาสทางธุรกิจหลายๆตัวก่อนจาก O/S ทางกลุ่มลงไปในการเลือกบริษัทมาทำแล้ว ในที่นี้ต้องการภาพรวมก่อนยังไม่เลือกบริษัท 5 forces Business environment Business concept E-V-R Business model Challenge Vision (want to be) Corporate strategy (want to go)

5 กลุ่มที่ 4 PEEST analysis ใช้ได้ยกเว้นปัจจัยการเมือง ไม่ชัด
Scenario มี Matrix Internal analysis ไม่มี Matching Business opportunity O/S Business to be in ไม่มี เลือก Green product 5 forces Business environment ข้อมูลการวิเคราะห์มีบ้างแต่ไม่แน่นตัวเลข Business concept E-V-R มี Business model มี Challenge ไม่มี Vision (want to be) ไม่มีที่มา Corporate strategy (want to go) Product-market matrix

6 กลุ่มที่ 5 PEEST analysis ใช้ได้ Scenario มี matrix
Internal analysis ไปวิเคราะห์ SWOT แล้วและลง Value chain แล้ว?? Matching Business opportunity O/S Business to be in ไม่มี 5 forces Business environment มีการวิเคราะห์แต่ขาดตัวเลข Business concept E-V-R ขาดการวิเคราะห์ Business model มี เลือกธุรกิจไปแล้วร้านอาหารเพื่อสุขภาพ Challenge ไม่มี Vision (want to be) ไม่มีที่มา Corporate strategy (want to go) Growth and Integration strategy

7 กลุ่มที่ 6 PEEST analysis การเมืองกับเศรษฐกิจไม่ค่อยถูก
Scenario มี matrix Internal analysis ไม่มี Matching Business opportunity O/S Business to be inไม่ มีและไม่ควรใช้คำว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะเพราะแคบไป 5 forces Business environment ขาดข้อมูลส่วนใหญ่เป็นบท สัมภาษณ์ ความเห็นของคน Business concept E-V-R พอได้ Business model พอได้ Challenge ไม่มี Vision (want to be) ไม่เข้าใจ Corporate strategy (want to go) Growth strategy

8 กลุ่มที่ 7 PEEST analysis Scenario Internal analysis
Matching Business opportunity O/S Business to be in 5 forces Business environment Business concept E-V-R Business model Challenge Vision (want to be) Corporate strategy (want to go)


ดาวน์โหลด ppt รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 28 มิถุนายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google