งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 28 มิถุนายน 2554. 1. PEEST analysis พอไปได้แล้ว 2. Scenario มีการทำแล้ว 3. Internal analysis พอไปได้ 4. Matching Business opportunity.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 28 มิถุนายน 2554. 1. PEEST analysis พอไปได้แล้ว 2. Scenario มีการทำแล้ว 3. Internal analysis พอไปได้ 4. Matching Business opportunity."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 28 มิถุนายน 2554

2 1. PEEST analysis พอไปได้แล้ว 2. Scenario มีการทำแล้ว 3. Internal analysis พอไปได้ 4. Matching Business opportunity O/S Business to be in ใช้ได้ แต่ควรเอา O/S มาขยายผลต่อใน Matrix การประเมินโครงการ ธุรกิจที่เลือกไม่ต้องใส่ คำว่า Lanna 5. 5 forces Business environment มีข้อมูลสนับสนุน เอาขึ้นก่อนแล้วค่อยสรุป 6. Business concept E-V-R ตัว V ยังไม่ชัด จะ เชื่อมโยงกับ ใน Ideas- Asset – Value ให้ดูว่า เรามี asset หรือ Resource อะไรที่มีลักษณะพิเศษแล้วทำ ให้เกิดคุณค่าตามแนวคิดของ Green 7. Business model โดยรวมแล้วไปได้ 8. Challenge ยังไม่มี 9. Vision (want to be) ยังไม่มีที่มา 10. Corporate strategy (want to go) ไปศึกษาทำ ความเข้าใจกันก่อน

3 1. PEEST analysis 2. Scenario 3. Internal analysis 4. Matching Business opportunity O/S Business to be in 5. 5 forces Business environment 6. Business concept E-V-R 7. Business model 8. Challenge 9. Vision (want to be) 10. Corporate strategy (want to go)

4 1. PEEST analysis ปัจจัยส่วนใหญ่ไม่ควรวิเคราะห์ตัดสินอะไร ไปแล้ว 2. Scenario มีการทำ Matrix 3. Internal analysis ขาดการวิเคราะห์ resource ได้ข้ามขั้นนี้ ไป 4. Matching Business opportunity O/S Business to be in ควรหาโอกาสทางธุรกิจหลายๆตัวก่อนจาก O/S ทางกลุ่มลงไปในการเลือกบริษัทมาทำแล้ว ในที่นี้ต้องการ ภาพรวมก่อนยังไม่เลือกบริษัท 1. 5 forces Business environment 2. Business concept E-V-R 3. Business model 4. Challenge 5. Vision (want to be) 6. Corporate strategy (want to go)

5 1. PEEST analysis ใช้ได้ยกเว้นปัจจัยการเมือง ไม่ชัด 2. Scenario มี Matrix 3. Internal analysis ไม่มี 4. Matching Business opportunity O/S Business to be in ไม่มี เลือก Green product 5. 5 forces Business environment ข้อมูลการวิเคราะห์มีบ้างแต่ ไม่แน่นตัวเลข 6. Business concept E-V-R มี 7. Business model มี 8. Challenge ไม่มี 9. Vision (want to be) ไม่มีที่มา 10. Corporate strategy (want to go) Product-market matrix

6 1. PEEST analysis ใช้ได้ 2. Scenario มี matrix 3. Internal analysis ไปวิเคราะห์ SWOT แล้วและลง Value chain แล้ว ?? 4. Matching Business opportunity O/S Business to be in ไม่มี 5. 5 forces Business environment มีการวิเคราะห์แต่ขาดตัวเลข 6. Business concept E-V-R ขาดการวิเคราะห์ 7. Business model มี เลือกธุรกิจไปแล้วร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 8. Challenge ไม่มี 9. Vision (want to be) ไม่มีที่มา 10. Corporate strategy (want to go) Growth and Integration strategy

7 1. PEEST analysis การเมืองกับเศรษฐกิจไม่ค่อยถูก 2. Scenario มี matrix 3. Internal analysis ไม่มี 4. Matching Business opportunity O/S Business to be in ไม่มีและไม่ควรใช้คำว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะเพราะ แคบไป 5. 5 forces Business environment ขาดข้อมูลส่วนใหญ่เป็น บทสัมภาษณ์ ความเห็นของคน 6. Business concept E-V-R พอได้ 7. Business model พอได้ 8. Challenge ไม่มี 9. Vision (want to be) ไม่เข้าใจ 10. Corporate strategy (want to go) Growth strategy

8 1. PEEST analysis 2. Scenario 3. Internal analysis 4. Matching Business opportunity O/S Business to be in 5. 5 forces Business environment 6. Business concept E-V-R 7. Business model 8. Challenge 9. Vision (want to be) 10. Corporate strategy (want to go)


ดาวน์โหลด ppt รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 28 มิถุนายน 2554. 1. PEEST analysis พอไปได้แล้ว 2. Scenario มีการทำแล้ว 3. Internal analysis พอไปได้ 4. Matching Business opportunity.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google