งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

15-18 พฤศจิกายน 2554. โลกการเปลี่ยนแปลงกับกลยุทธ์การ บริหารการผลิต  สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จึงความจำเป็นต้องมีการบริหารกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "15-18 พฤศจิกายน 2554. โลกการเปลี่ยนแปลงกับกลยุทธ์การ บริหารการผลิต  สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จึงความจำเป็นต้องมีการบริหารกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 15-18 พฤศจิกายน 2554

2 โลกการเปลี่ยนแปลงกับกลยุทธ์การ บริหารการผลิต  สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จึงความจำเป็นต้องมีการบริหารกลยุทธ์  กลยุทธ์หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่จะไปสู่ เป้าหมาย  กลยุทธ์การบริหารการผลิตจึงเป็นการหาวิธีการ หรือแนวทางที่จะไปสู่เป้าหมายการบริหารการ ผลิต คือ ถูก เร็ว ดี หลากหลาย ฉับไว  เป็นเรื่องระยะยาว 5 ปี  การหาวิธีการต้องวิเคราะห์ รู้เขา รู้เรา  รู้เขา รู้จักตลาด ลูกค้า คู่แข่ง  รู้เรา รู้จักคัวเอง ขีดความสามารถ

3

4

5  กลยุทธ์การผลิตเป็น Functional Strategy ที่ ไปสนับสนุนกลยุทธ์การแข่งขันให้แข่งได้ Operations strategy is a long-range game plan for the production of a company’s products/services, and provides a road map for the production function in helping to achieve the business strategy  Competitive goal  Competitive Strategy

6 Market Competitiveness Speed Flexibility Cost Dependability Quality The operations function can provide a competitive advantage through its performance at the five competitive objectives Being RIGHT Being FAST Being ON TIME Being ABLE TO CHANGE Being PRODUCTIVE © Nigel Slack and Michael Lewis 2003

7 Introduction Growth Maturity Decline Introduction Growth Maturity Decline B&W TV Automobile Video Recorder CD Player Color Copier Cell Phone Internet Radio Internet Radio Fax Machine Dot-Matrix Printer Printer

8 VolumeVeryLowLowHighVeryHigh FocusProcessProcessProductProduct Fin.Gds.To-OrderTo-OrderTo-StockTo-Stock BatchSizeVerySmallSmallLargeVeryLarge ProductCustomSlightlyStandardStandardHighlyStandard LifeStageIntro.EarlyGrowthLateGrowthMaturity

9 Corporate Mission Business Strategy Product/Service Plans Competitive Priorities Operations Strategy Assessment of Global BusinessConditionsAssessment BusinessConditionsDistinctiveCompetenciesorWeaknessesDistinctiveCompetenciesorWeaknesses

10 Operations Resources Market Requirements OPERATIONS STRATEGY Strategic Reconciliation Operations strategy reconciles the requirements of the market with the capabilities of operations resources © Nigel Slack and Michael Lewis 2003

11 Strategic Reconciliation Market Requirements Understanding Markets Operations Resources Understanding Resources and Processes Capacity Supply networks Process technology Development and organization Quality Speed Dependability Flexibility Cost Operations Processes Operations Resources Operations Competences Market Positioning Market Segmentation Competitor Activity Strategic Decisions Operations Strategy Decisions Required Performance Performance Objectives © Nigel Slack and Michael Lewis 2003


ดาวน์โหลด ppt 15-18 พฤศจิกายน 2554. โลกการเปลี่ยนแปลงกับกลยุทธ์การ บริหารการผลิต  สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จึงความจำเป็นต้องมีการบริหารกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google