งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์
การบริหารโครงการ BA ครั้งที่ 5 วันที20 พฤศจิกายน 2555 การวางแผนโครงการ รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์

2 วันที่ เรียนเรื่ององค์กรและทีมโครงการ
อภิปรายหัวข้อ Organization culture Trust management Project organization Project team จบวันนี้แล้วเข้าใจเรื่ององค์กรโครงการและทีมโครงการว่าคืออะไร

3 Project Charters เอกสารที่เป็นทางการที่บอกถึงสิ่งที่อยู่ในโครงการ
และกำหนดทิศทางวัตถุประสงค์ของโครงการและการจัดการ สิ่งสำคัญคือผู้มีส่วนได้เสียหลักของโครงการต้องให้ความเห็นชอบโดยลงนามรับรอง ต้องการให้ทำโครงการนี้

4 Key parts of project charter
: ชื่อโครงการและวันที่มีผล authorization : ชื่อและที่ติดต่อของผู้จัดการโครงการ : ขอบเขตถ้อยคำโดยสรุป : สรุปแนวทางที่วางแผนไว้ในการบริหารโครงการ : แมทริกส์บทบาทและความรับผิดชอบ : ลงนามของผู้มีส่วนได้เสียหลัก : ส่วนข้อเสนอแนะ

5 Project: Enter Project Name Here Project Information
Process Importance Leader: Master Black Belt: Project Start: Project End: Cost of Poor Quality: Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Team Members Process Problem Sponsor: Black Belt: Master Black Belt: Subject Matter Experts: Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Project Goals Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Process Start/Stop Start Point: Stop Point: Enter Information Here Process Measurements Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Enter Information Here Project Time-Frame Milestone: Enter Here Enter Here Enter Here Enter Here Enter Here Enter Here Enter Here Date: Enter Here Enter Here Enter Here Enter Here Enter Here Enter Here Enter Here

6 Sample project charter

7 Project charter ไม่ยากที่จะเขียน แต่ยากที่จะได้รับ
การยอมรับและลงนาม ดังนั้น จงควรที่จะเขียนให้เห็นบทบาทและการคาดหวังที่ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google