งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การบริหารโครงการ BA 703405 ครั้งที่ 5 วันที 20 พฤศจิกายน 2555 การวางแผนโครงการ รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติ วงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การบริหารโครงการ BA 703405 ครั้งที่ 5 วันที 20 พฤศจิกายน 2555 การวางแผนโครงการ รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติ วงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การบริหารโครงการ BA 703405 ครั้งที่ 5 วันที 20 พฤศจิกายน 2555 การวางแผนโครงการ รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติ วงษ์

2 วันที่ เรียนเรื่ององค์กรและทีมโครงการ อภิปรายหัวข้อ Organization culture Trust management Project organization Project team จบวันนี้แล้วเข้าใจเรื่ององค์กร โครงการและทีมโครงการว่าคืออะไร

3 Project Charters เอกสารที่เป็นทางการที่บอกถึงสิ่ง ที่อยู่ในโครงการ และกำหนดทิศทางวัตถุประสงค์ของ โครงการและการจัดการ สิ่งสำคัญคือผู้มีส่วนได้เสียหลัก ของโครงการต้องให้ความเห็นชอบ โดยลงนามรับรอง ต้องการให้ทำ โครงการนี้

4 Key parts of project charter : ชื่อโครงการและวันที่มีผล authorization : ชื่อและที่ติดต่อของผู้จัดการ โครงการ : ขอบเขตถ้อยคำโดยสรุป : สรุปแนวทางที่วางแผนไว้ในการ บริหารโครงการ : แมทริกส์บทบาทและความ รับผิดชอบ : ลงนามของผู้มีส่วนได้เสียหลัก : ส่วนข้อเสนอแนะ

5 Project: Project Information Leader: Master Black Belt: Project Start: Project End: Cost of Poor Quality: Process Importance Process ProblemTeam Members Sponsor: Black Belt: Master Black Belt: Subject Matter Experts: Process Start/Stop Start Point: Stop Point: Project Goals Process Measurements Project Time-Frame Milestone: Date: Enter Information Here Enter Here Enter Information Here Enter Project Name Here

6 Sample project charter

7 Project charter ไม่ยากที่จะ เขียน แต่ยากที่จะได้รับ การยอมรับและลงนาม ดังนั้น จงควรที่จะเขียนให้เห็น บทบาทและการคาดหวังที่ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt 1 การบริหารโครงการ BA 703405 ครั้งที่ 5 วันที 20 พฤศจิกายน 2555 การวางแผนโครงการ รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติ วงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google