งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Quality Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Quality Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Quality Management
รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์

2 ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสถาบัน SMI
About Me วิศวไฟฟ้า ม.ขอนแก่น MBA Finance NIDA BOI BOI โตเกียว ผอ.BOI ภาคเหนือ ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสถาบัน SMI รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ที่ปรึกษาหอการค้าเชียงใหม่ 10 สมัย 20 ปี ผู้บรรยาย รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ ที่ติดต่อ

3 วิธีการเรียนการสอน เรียนอย่างไร สัญญาใจ การคาดหวังของนักศึกษา ตรง
ท่อง จำ จด ลุ้น ลืม เรียนด้วยใจ ตั้งใจ สนใจ เข้าใจ ฝังใจ สัญญาใจ การคาดหวังของนักศึกษา ตรง ไม่ตรง เรียนม่วน ตรง ทนเรียน การคาดหวังของ อาจารย์ ทนสอน เลิกเรียน ไม่ตรง

4 ความคาดหวัง นักศึกษา อาจารย์ อาจารย์ตั้งใจสอน นักศึกษาตั้งใจเรียน
นักศึกษา อาจารย์ อาจารย์ตั้งใจสอน นักศึกษาตั้งใจเรียน สอนตรงตามหัวข้อ กำหนดหัวข้อครอบคลุม ไปตามกำหนดตารางเรียน เรียนทันตามที่สอน อยากได้งานทำมากๆ ส่งงานตามสั่ง สอนสนุก ไม่น่าเบื่อ ให้ทฤษฎีบวกประสบการณ์ ขวนขวายอยากรู้ อยากตอบคำถาม ให้ความรู้ อยากมีคุณภาพ รักษามาตรฐาน การแบ่งกลุ่มตามความชอบ การแบ่งกลุ่มตามหลักการ

5 อาชีพที่ห้ามต่อรอง พระ การทำความดี รักษาศีล หมอ ความเป็นความตาย
พระ การทำความดี รักษาศีล หมอ ความเป็นความตาย อาจารย์ คุณภาพบัณฑิต มหาบัณฑิตยิ่งห้ามต่อรองใหญ่ นักศึกษา การทำงานหนัก การส่งงาน ตรงเวลา เรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก บริหารและใช้เวลาให้ดี ที่สุด

6 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข
จงไปวัดก่อนมีทุกข์ วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข

7 Consider These Quotes Tomorrow's illiterate will not be the man who can't read; he will be the man who has not learned how to learn. Herbert Gerjuoy Psycholgist Herbert Gerjuoy, “The new education must teach the individual how to classify and reclassify information, how to evaluate its veracity, how to change categories when necessary, how to move from the concrete to the abstract and back, how to look at problems from a new direction - how to teach himself. Tomorrow's illiterate will not be the man who can't read; he will be the man who has not learned how to learn.” As quoted by Alvin Toffler in his 1970 book, “Future Shock”, p Toffler cites a personal interview with the author.

8 Wisdom เรียนให้เข้าใจ เข้าใจหมายถึงอะไร Think how to think
Learning to Learn Paradigm Wisdom Discussion Shared knowledge เรียนให้เข้าใจ เข้าใจหมายถึงอะไร

9 หลักปฏิบัติ ทำให้เป็น ทำให้ถูก New Reality การพูด หลักวิชา
การกระทำ Respond หลักปฏิบัติ ทำให้เป็น ทำให้ถูก Knowledge New Reality Challenges การพูด ทักษะการเรียนรู้ หลักวิชา ทำในสิ่งที่ควรทำ คิด หลักคิด คิดในสิ่งที่ควรคิด คิดให้เป็น คิดให้ถูก ทักษะการคิด Change สมอง information ผัสสะทั้ง 5 Sense ตั้งใจ ตาดู หูฟัง ใจ ทักษะการมอง การฟัง Outside in Wisdom จิต Intelligence

10 “I still don’t have all of the answers, but I’m beginning to ask the right questions.”

11 เกณฑ์การประเมินผล เข้าชั้นเรียน 15% ค้นคว้าเดี่ยว 15%
เข้าชั้นเรียน 15% ค้นคว้าเดี่ยว 15% ค้นคว้างานกลุ่ม 25% ทดสอบย่อย 15% สอบปลายภาค 30% A >90 , B , B , C C 66-74, D , D , F<50

12 แนะนำหลักสูตรและภาพรวมของวิชา
ขอบเขตเนื้อหาของวิชา การมอบหมายงาน การจัดกลุ่ม การส่งงาน และการจัดที่นั่งเรียน การสอบย่อยและปลายภาค ดูในแผนการสอนใน website :

13 ขอบเขตเนื้อหาวิชา Introduction to Quality and Performance Excellence ความหมาย แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการ Frameworks for Quality and Performance Excellence กลุ่มระบบคุณภาพต่างๆ TQM ISO Six sigma คุณภาพในธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก Quality Management , control and Quality assurance Tools and Techniques for Quality Design and Control อาทิ QFD Tools and Techniques for Quality improvement 7 QC’s tool

14 ขอบเขตเนื้อหาวิชา Quality Teamwork
Leadership for performance excellence Performance excellence and Organizational change

15 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 จัดที่นั่ง ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการเรียน
อภิปรายความสำคัญเรื่องคุณภาพในองค์กรธุรกิจ แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ มอบหมายงานเดี่ยว ส่งวันที่ 6 พ.ย. 2554 หัวข้อ วิวัฒนาการและแนวคิดปรัชญาของระบบคุณภาพ

16 ประเด็นการอภิปราย คุณภาพหมายถึงอะไร เข้าใจว่าอย่างไร
คุณภาพหมายถึงอะไร เข้าใจว่าอย่างไร ทำไมคุณภาพจึงสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ โลกสมัยใหม่เข้าใจว่าอย่างไร แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้าใจว่าอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt Business Quality Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google