งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์. About Me ผู้บรรยาย รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติ วงษ์ ที่ติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์. About Me ผู้บรรยาย รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติ วงษ์ ที่ติดต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์

2 About Me ผู้บรรยาย รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติ วงษ์ ที่ติดต่อ E-mail: csuntivong@gmail.com csuntivong@gmail.com www.ba.cmu.ac.th/chaiyot วิศวไฟฟ้า ม. ขอนแก่น MBA Finance NIDA BOI 2518-2531 BOI โตเกียว 2531-2534 ผอ.BOI ภาคเหนือ 2534-2539 ที่ปรึกษาประธานสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสถาบัน SMI รองประธานกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ที่ปรึกษาหอการค้าเชียงใหม่ 10 สมัย 20 ปี

3 วิธีการเรียนการสอน  เรียนอย่างไร  ท่อง จำ จด ลุ้น ลืม  เรียนด้วยใจ ตั้งใจ สนใจ เข้าใจ ฝังใจ  สัญญาใจ การคาดหวังของนักศึกษา การคาดหวังของ อาจารย์ ตรง ไม่ตรง ตรง ไม่ตรง เรียนม่วน เลิกเรียน ทนสอน ทนเรียน

4 ความคาดหวัง นักศึกษาอาจารย์ อาจารย์ตั้งใจสอนนักศึกษาตั้งใจเรียน สอนตรงตามหัวข้อกำหนดหัวข้อครอบคลุม ไปตามกำหนดตารางเรียนเรียนทันตามที่สอน อยากได้งานทำมากๆส่งงานตามสั่ง สอนสนุก ไม่น่าเบื่อ ให้ทฤษฎีบวกประสบการณ์ ขวนขวายอยากรู้ อยากตอบคำถาม ให้ความรู้ อยากมีคุณภาพรักษามาตรฐาน การแบ่งกลุ่มตามความชอบการแบ่งกลุ่มตามหลักการ

5 อาชีพที่ห้ามต่อรอง พระการทำความดี รักษาศีล หมอความเป็นความตาย อาจารย์คุณภาพบัณฑิต มหาบัณฑิตยิ่งห้าม ต่อรองใหญ่ นักศึกษาการทำงานหนัก การส่งงาน ตรงเวลา เรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก บริหารและใช้ เวลาให้ดีที่สุด

6 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข วันนี้ไปวัดมาหรือยัง จงไปวัดก่อนมีทุกข์

7 Consider These Quotes Tomorrow's illiterate will not be the man who can't read; he will be the man who has not learned how to learn. Herbert Gerjuoy Psycholgist

8 เรียนให้เข้าใจ เข้าใจหมายถึงอะไร Paradigm Discussion Shared knowledge Think how to thinkLearning to Learn Wisdom

9 ใจ จิต สมอง ผัสสะทั้ง 5 Sense information คิด ทักษะการคิด Knowledge Challenges ทักษะการเรียนรู้ การ กระทำ Respo nd หลักคิด คิดในสิ่งที่ควรคิด คิดให้เป็น คิดให้ถูก หลักวิชา ทำในสิ่งที่ควรทำ หลักปฏิบัติ ทำให้เป็น ทำให้ถูก Outside in New Reality Change ตั้งใจ ตาดู หูฟัง การพูด ทักษะการมอง การฟัง Wisdom Intelligence

10 “I still don’t have all of the answers, but I’m beginning to ask the right questions.”

11  เข้าชั้นเรียน 15%  ค้นคว้าเดี่ยว 15%  ค้นคว้างานกลุ่ม 25%  ทดสอบย่อย 15%  สอบปลายภาค 30%  A >90, B+ 86-90, B 81-85, C + 75-80  C 66-74, D+ 61-65, D 50- 60, F<50

12  ขอบเขตเนื้อหาของวิชา การมอบหมายงาน การจัด กลุ่ม การส่งงาน และการจัดที่นั่งเรียน การสอบย่อย และปลายภาค ดูในแผนการสอนใน website : www.cmu.ac.th/chaiyot

13 1. Introduction to Quality and Performance Excellence ความหมาย แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการ 2. Frameworks for Quality and Performance Excellence กลุ่มระบบ คุณภาพต่างๆ TQM ISO Six sigma คุณภาพในธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจ ขนาดเล็ก  Quality Management, control and Quality assurance  Tools and Techniques for Quality Design and Control อาทิ QFD  Tools and Techniques for Quality improvement 7 QC’s tool

14  Quality Teamwork  Leadership for performance excellence  Performance excellence and Organizational change

15  จัดที่นั่ง ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการเรียน  อภิปรายความสำคัญเรื่องคุณภาพในองค์กรธุรกิจ  แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่  มอบหมายงานเดี่ยว ส่งวันที่ 6 พ. ย. 2554 หัวข้อ วิวัฒนาการและแนวคิดปรัชญาของระบบ คุณภาพ

16  คุณภาพหมายถึงอะไร เข้าใจว่าอย่างไร  ทำไมคุณภาพจึงสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ  โลกสมัยใหม่เข้าใจว่าอย่างไร  แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้าใจว่าอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์. About Me ผู้บรรยาย รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติ วงษ์ ที่ติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google