งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 2 กันยายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 2 กันยายน 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 2 กันยายน 2554
Case study รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 2 กันยายน 2554

2 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Case study Performance monitoring

3 เตือน มอบหมายงานเดี่ยวครั้งสุดท้าย
ไปค้นหัวข้อ Strategy Implementation Strategic Control ส่งภายในวันที่ 5 กันยายน 2554 ก่อน น. ค้นแล้วลองนำไปเทียบกับกรณีศึกษากลุ่มตัวเองว่าเป็นไปตามทฤษฎีที่ค้นมาหรือไม่ให้ความเห็นและส่งเป็นเอกสารในวันที่ 21 กันยายน 2554 ก่อน น.

4 กรณีศึกษา หจก. วัฒนธรรมจาวเหนือ แพ้คู่แข่งขันรายใหม่
What business to be in ? วัฒนธรรมล้านนา E-V-R model PEST Value proposition Resource GE matrix Market attractive What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix Business competitive strength กรณีศึกษา หจก. วัฒนธรรมจาวเหนือ 5 forces model แพ้คู่แข่งขันรายใหม่ Generic model หลงไปสู้กับคู่แข่งด้วยราคา Value chain คุณค่าแท้ ทางวัฒนธรรม Segment Target Positioning ไม่รู้จักลูกค้าตัวเอง ไม่รู้จัก channel ไปขึ้นกับทัวร์ เอเจนซี่ ตามคู่แข่ง ลูกค้าที่สนใจในคุณค่าทางวัฒนธรรม กลุ่มยุโรป ญี่ปุ่น Strategic group How to compete? Competitive strategies Differentiate Focus Functional strategies Marketing Operation Financial strategies Repositioning Re-Strategy Re-Branding Channel E-marketing Promotion Re Process Customize Service What to do?

5 นำเสนอความคืบหน้าการสืบค้นข้อมูลครั้งที่ 1
Airport Greenery Whole Earth G-Create ส่วนใหญ่ยังได้ข้อมูลค่อนข้างน้อย ต้องเร่งหน่อยเพราะวันที่ 6 กย. จะสรุปภาพรวมแล้ว

6 นำเสนอความคืบหน้าการสืบค้นข้อมูลครั้งที่ 2
Airport Greenery ไปได้มากพอสมควร Whole Earth ยังรอไปสัมภาษณ์ G-Create ไปได้มากพอสมควร

7 ประกาศ ใครสนใจจะไปฝึกงานที่ Whole Earth เผื่อเตรียมเข้าทำงาน
ต้องการประมาณ 2-4 คน ไปเริ่มวันที่ 3 กย.พรุ่งนี้เลย ดร.จรัล

8 สรุปความก้าวหน้าครั้งที่ 3
Airport Greenery Whole Earth G-Create

9 ความสำเร็จในการเขียนกรณีศึกษา
ความรู้ทางวิชาการ ความสามารถหาข้อมูล ความสามารถในการเขียน / นำเสนอ ลงมือเดี๋ยวนี้ และเขียนให้เสร็จเร็วที่สุด ที่สำคัญคือการแบ่งงานและประสายความร่วมมือสมาชิกในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ละครั้งที่ส่งรายงาน(อีก 2 ครั้ง)ให้ส่งบันทึกรายงานการประชุมการทำงานและส่งการประเมินความร่วมมือสมาชิกในกลุ่มไปให้ด้วย

10 คราวหน้า 6 กันยายน 2554 สรุปภาพรวมการเขียนกรณีศึกษากลุ่ม
ต้องเห็นโครงทั้งหมดแล้ว โหมโรง ประวัติกิจการ เรียงตามเวลา สภาพแวดล้อมธุรกิจและการแข่งขัน สภาพการดำเนินธุรกิจและปัญหาหรือความสำเร็จในปัจจุบัน ปิดท้าย ทิศทางแนวโน้มการดำเนินงานต่อไป ตั้งคำถาม เตรียมคำตอบ ปัญหาคืออะไร วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ปัจจัยความสำเร็จ กลยุทธ์การแข่งขันและการดำเนินงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ส่งงานล่วงหน้าในวันที่ 5 กันยายน 2554 ก่อนเวลา น.ทางอีเมล์ พร้อมรายงานการประชุมมอบหมายแบ่งงานไปทำ


ดาวน์โหลด ppt รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 2 กันยายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google