งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case study รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 2 กันยายน 2554. Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case study รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 2 กันยายน 2554. Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case study รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 2 กันยายน 2554

2 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring Case study

3 เตือน มอบหมายงานเดี่ยวครั้ง สุดท้าย   ไปค้นหัวข้อ   Strategy Implementation   Strategic Control ส่งภายในวันที่ 5 กันยายน 2554 ก่อน 16.00 น. ค้นแล้วลองนำไปเทียบกับกรณีศึกษากลุ่มตัวเอง ว่าเป็นไปตามทฤษฎีที่ค้นมาหรือไม่ให้ความเห็น และส่งเป็นเอกสารในวันที่ 21 กันยายน 2554 ก่อน 16.00 น.

4 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? วัฒนธรรมล้านนา E-V-R model PEST Value proposition Resource What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix 5 forces model แพ้คู่แข่งขันรายใหม่ Value chain คุณค่าแท้ ทางวัฒนธรรม Competitive strategies Differentiate Focus Generic model หลงไปสู้กับคู่แข่งด้วยราคา Functional strategies Marketing Operation Financial strategies How to compete? What to do? Repositioning Re-Strategy Re-Branding Segment Target Positioning ไม่รู้จักลูกค้าตัวเอง ไม่รู้จัก channel ไปขึ้นกับทัวร์ เอเจนซี่ ตามคู่แข่ง ลูกค้าที่สนใจในคุณค่าทางวัฒนธรรม กลุ่มยุโรป ญี่ปุ่น Channel E-marketing Promotion Re Process Customize Service กรณีศึกษา หจก. วัฒนธรรมจาวเหนือ Strategic group

5 นำเสนอความคืบหน้าการสืบค้น ข้อมูลครั้งที่ 1   Airport Greenery   Whole Earth   G-Create   ส่วนใหญ่ยังได้ข้อมูลค่อนข้างน้อย ต้องเร่งหน่อยเพราะวันที่ 6 กย. จะ สรุปภาพรวมแล้ว

6 นำเสนอความคืบหน้าการสืบค้น ข้อมูลครั้งที่ 2   Airport Greenery ไปได้มาก พอสมควร   Whole Earth ยังรอไปสัมภาษณ์   G-Create ไปได้มากพอสมควร

7 ประกาศ   ใครสนใจจะไปฝึกงานที่ Whole Earth เผื่อ เตรียมเข้าทำงาน   ต้องการประมาณ 2-4 คน ไปเริ่มวันที่ 3 กย. พรุ่งนี้เลย   081 868 5682 ดร. จรัล

8 สรุปความก้าวหน้าครั้งที่ 3   Airport Greenery   Whole Earth   G-Create

9 ความสำเร็จในการเขียนกรณีศึกษา 1. 1. ความรู้ทางวิชาการ 2. 2. ความสามารถหาข้อมูล 3. 3. ความสามารถในการเขียน / นำเสนอ 4. 4. ลงมือเดี๋ยวนี้ และเขียนให้เสร็จเร็วที่สุด 5. 5. ที่สำคัญคือการแบ่งงานและประสายความ ร่วมมือสมาชิกในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ ละครั้งที่ส่งรายงาน ( อีก 2 ครั้ง ) ให้ส่งบันทึก รายงานการประชุมการทำงานและส่งการ ประเมินความร่วมมือสมาชิกในกลุ่มไปให้ด้วย

10 คราวหน้า 6 กันยายน 2554   สรุปภาพรวมการเขียนกรณีศึกษากลุ่ม   ต้องเห็นโครงทั้งหมดแล้ว   โหมโรง   ประวัติกิจการ เรียงตามเวลา   สภาพแวดล้อมธุรกิจและการแข่งขัน   สภาพการดำเนินธุรกิจและปัญหาหรือความสำเร็จในปัจจุบัน   ปิดท้าย ทิศทางแนวโน้มการดำเนินงานต่อไป   ตั้งคำถาม เตรียมคำตอบ   ปัญหาคืออะไร วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ปัจจัย ความสำเร็จ กลยุทธ์การแข่งขันและการดำเนินงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ   ส่งงานล่วงหน้าในวันที่ 5 กันยายน 2554 ก่อนเวลา 12.00 น. ทางอีเมล์ พร้อมรายงานการประชุม มอบหมายแบ่งงานไปทำ


ดาวน์โหลด ppt Case study รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 2 กันยายน 2554. Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google