งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IMPACT THIRD MOLAR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IMPACT THIRD MOLAR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IMPACT THIRD MOLAR

2 1.Orthodontic theory 2.Phylogenic theory 3.Mendelian theory
Etiology 1.Orthodontic theory 2.Phylogenic theory 3.Mendelian theory 4.Systemic theory

3 Indication

4 Pericoronitis

5 Periodontitis

6 Caries

7 Resorption

8 Cyst

9 Osteoradionecrosis

10 Pain

11 Prosthodontic

12 Crowding

13 Mandibular fracture

14 Contraindication 1.คนแก่ที่ฟันคุดฝังอยู่ในกระดูกลึกๆโดยไม่มีอาการหรือพยาธิสภาพ 2.สุขภาพร่างกายของคนไข้ไม่ดี ไม่พร้อมจะผ่าตัด 3.มีความจำเป็นต้องใช้ฟันซี่นี้เป็น abutment ในกรณีที่ต้องถอน second molar 4.กรณีที่ฟันคุดอยู่ติดกับอวัยวะสำคัญ เช่น maxillary sinus,inferior alveolar nerve แล้วไม่มีอาการ 5.เมื่อผู้ป่วยไม่ต้องการถอน 6.เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ฟันซี่นี้ transplant แทนฟันที่ถูกถอนหรือเพื่อปิด OAC

15 Use of third molar transplantation for closure of oroantral communication after tooth extraction : A report of 2 cases

16 Patient 1 # 26 รากจุ่มอยู่ใน maxillary sinus

17 Patient 1 # 26 # 28

18 Patient 2 # 27 รากจุ่มอยู่ใน maxillary sinus

19 Patient 2 # 27 # 48

20 Result Patient 1 Patient 2

21 Surgical anatomy

22 Mandible

23

24 Maxilla

25

26 Classification of mandibular, 3rd

27 แบ่งตามช่องว่างระหว่างด้านdistal ของ second molar กับ ramus

28

29 แบ่งตามความลึกของฟันคุดเทียบกับระดับฟัน second molar

30

31 แบ่งตามความสัมพันธ์ระหว่างแกนตามยาวของฟันคุดกับแกนตามยาวของsecond molar

32

33 แบ่งตาม state of eruption
2.Partial eruption 3.Unerupted

34 Classification of maxillary,3rd

35 แบ่งตามความลึกของฟันคุดเทียบกับ second molar

36 แบ่งตามความสัมพันธ์ระหว่างแกนตามยาวของฟันคุดกับแกนตามยาวของ second molar

37

38 Surgical technique - การเปิด flap การกรอกระดูก
การตัดแบ่งฟันและเอาฟันคุดออก การทำความสะอาดแผล การเย็บแผล

39 การเปิด flap

40 การเปิด flap ฟันคุดล่าง

41 การเปิด flap ฟันคุดบน

42 การกรอกระดูก การตัดแบ่งฟันและเอาฟันคุดออก

43 Mesioangular

44 Mesioangular

45 Distoangular

46 Horizontal

47 Vertical

48 Maxillary,3rd

49 การทำความสะอาดแผล เอา dental sac หรือ granulation tissue ออกให้หมด
ตะไบส่วนที่แหลมคมของกระดูกให้มน ล้างแผลด้วยน้ำเกลือแล้วดูดออกให้หมด ให้คนไข้กัดผ้า gauze แน่นๆเลือดจะออกเล็กน้อยซึ่งเป็นสภาพปกติ

50 Suturing เย็บปิดแบบปฐมภูมิ เย็บปิดแบบทุติยภูมิ เย็บปิดบริเวณ IDP

51 Complication of operation
1.เลือดออกมาก 2.รากหัก 3.เกิดอันตรายต่อ second molar 4.กระดูกเบ้าฟันแตก 5.Maxillary tuberosity แตก 6.ขากรรไกรล่างหัก

52 Complication of operation
เกิดอันตรายต่อ inferior alveolar nerve และ lingual nerve

53 Complication of operation
รากหักทะลุ maxillary sinus เกิดเป็น OAC (oroantral communication)

54 Buccal flap

55 Repair of oroantral communication in third molar region by palatal rotation flap

56 Result

57 Complication of post-operation
1.เลือดออกมาก มีอาการบวม 3.มีการติดเชื้อ Dry socket (alveolar osteitis ) 5.Pyogenic granuloma Trismus

58 Special thanks อ.ทพ. วุฒินันท์ จตุพศ


ดาวน์โหลด ppt IMPACT THIRD MOLAR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google