งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นั่งเรียงตามลำดับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นั่งเรียงตามลำดับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นั่งเรียงตามลำดับที่

2 Strategic management MBA Nation University
ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

3 @ copyright chaiyot suntivong
ผมเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์ ชอบมองเรื่องชีวิต มองอย่างตะวันออก ผมเป็นนักปฏิบัติ ชอบทำเรื่องยุทธศาสตร์ ทำอย่างตะวันตก ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรไฟฟ้า ชอบคิดเป็นระบบ คิดอย่างตะวันออก +ตะวันตก ผมเป็นนักภาวนา ชอบเรื่องธรรมะ ศึกษาเรื่องรู้ใจ ใจรู้ BOI 21 ปี CMU 17 ปี รวม 38 ปี ที่ปรึกษา กกร. หอการค้า สภาอุตสาหกรรม อธิการบดีแม่โจ้ ราชมงคลล้านนา @ copyright chaiyot suntivong

4 ระบบการเรียนการสอน มาตรฐาน คุณภาพ เอกสารบรรยาย การศึกษาไทย

5 @ copyright chaiyot suntivong
เราชอบจัดการความรู้ แต่ไม่เคยการจัดการความไม่รู้ การจัดการความรู้หรือความหลง หลง ติดกับความรู้สึก รู้ เปลี่ยนความรู้สึก @ copyright chaiyot suntivong

6 หลวงปู่เทสก์ท่านกล่าวไว้ว่า
ศรัทธา ถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นงมงาย วิริยะ ถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิ ก็กลายเป็นเหน็ดเหนื่อย สมาธิ ถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นโมหะ ปัญญา ถ้ามีมากเกินไป ขาดศรัทธา ก็กลายเป็นทิฏฐิมานะ ปัญญา ถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิ ก็กลายเป็นฟุ้งซ่าน สมาธิ ถ้ามีมากเกินไป ขาดวิริยะ ก็กลายเป็นเกียจคร้าน ส่วน...สติ...นั้น ถ้ามีมากเท่าไร ก็มีแต่ คุณ ไม่มีโทษ

7 นักเรียน สุ จิ ปุ ลิ นักศึกษา มอง แบบคนแก่ ฟัง แบบผู้ใหญ่ คิด แบบเด็ก
Scenario Building ฟัง แบบผู้ใหญ่ Listening to the future คิด แบบเด็ก Strategic Thinking ถาม แบบเด็ก Strategic Question We need to teach our students new skills for them to be successful in the future. Since the Internet is such an abundant resource, sometimes overwhelmingly so, look at some ways to use it more effectively. ทำ แบบวัยรุ่น Strategic Implementation นักศึกษา

8 เก่ง ดี มีสุข คุณสมบัติของบัณฑิต

9 การคาดหวัง ผู้เรียน ผู้สอน

10 Get things done through people Management !!!! สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา
รู้ กับ หลง ปัญญา กับ ตัณหา ชุดความคิด Frame of reference Mental model Mind map Right think Think right Do right thing Do thing right Do it first Do it fast Do it right Do it right every time Get things done through people Management !!!! สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ศรัทธา กับ งมงาย ระดับของคน Why we Exist? Purpose Core Value บัวพ้นน้ำ บัวปิ่มน้ำ บัวใต้น้ำ โคลนตม

11 การวัดผล คะแนนเข้าชั้นเรียน 20 คะแนน คะแนนกรณีศึกษา 15 คะแนน
คะแนนเข้าชั้นเรียน 20 คะแนน คะแนนกรณีศึกษา 15 คะแนน คะแนนการค้นคว้าเดี่ยว คะแนน คะแนนรายงาน Dummy project คะแนน คะแนนสอบไล่ 30 คะแนน

12 Continuous Improvement
สัมมาทิฏฐิ Right View มองโลกตามความเป็นจริง สัมมาอาชีวะ Do right things สัมมาสังกัปปะ Right think ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สัมมาสติ Mindfulness รัฐบาล Good governance ลูกค้า Value proposition สภาพแวดล้อม Sustainable Development สังคม Corporate Social Responsibility ชุมชน Social Enterprise พนักงาน คุณธรรม Suppliers จริยธรรม สัมมาวาจา Communication PR จิตใจ สัมมาสมาธิ Concentration สัมมาวายามะ Continuous Improvement สัมมากัมมันตะ Do things right

13 มาคุยเรื่องเรือกัน โลกธุรกิจ ผู้ขาย ผู้ซิ้อ ผู้ประกอบการ
Introduction to Business ผู้ขาย ผู้ซิ้อ ผู้ประกอบการ กลยุทธ์ระดับองค์กร Cross culture จริยธรรม กลยุทธ์ระดับการแข่งขัน ผู้นำ กลยุทธ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจในอาเซียน การเจรจาต่อรอง การสื่อสาร กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน HR องค์การ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การวิจัย Quantitative Analysis มาคุยเรื่องเรือกัน

14 การเปลี่ยนแปลง คำถามเชิงกลยุทธ์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์
คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ What’s result ? การคิดเชิงกลยุทธ์ Resources Value Environment ระดับสูง Who are you? กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป Where you want to go ? ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน How to get there ? ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน What to perform ? นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ Where are you now ?

15 หัวข้อวันนี้ แนวคิดและกรอบการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์
โลกการเปลี่ยนแปลงกับภาพอนาคต

16 การแบ่งกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มละ 10 คน เริ่มทำ

17 มอบหมายงาน ค้นคว้าเพื่อการอภิปรายครั้งต่อไปคราวหน้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ Strategic thinking Strategic Planning กลยุทธ์ระดับองค์กร Corporate Strategy แนวคิด Business Concept และตัวแบบธุรกิจ Business Model


ดาวน์โหลด ppt นั่งเรียงตามลำดับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google