งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University
ครั้งที่ 5 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 Business Strategy

2 หลวงพ่อไม่มีอะไรจะเทศน์หรอก ภาวนาปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้น

3 คน 2 โลก

4 หัวข้อวันนี้ 09.15 เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 มอบหมายงานกลุ่ม ให้ข้อคิดเห็นงานกลุ่ม 4 กลุ่ม Group 1 Fresh salad Organic Group 2 Lanna Art Theater Group 3 Home stay Group 4 Muang Lanna

5 ทบทวนสิ่งที่เรียนมาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
Business Strategy How to Compete? รู้เขา Five Forces Model รู้เรา Value chain กลยุทธ์การแข่งขัน Generic Model

6 ภาพรวม วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์
ความแตกต่างระหว่าง Strategic thinking กับ Strategy Strategic Planning การเปลี่ยนแปลง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ What’s result ? Internal Environment External Environment Resources Value Environment What business to be in ? คำถามเชิงกลยุทธ์ ระดับสูง Who are you? กลยุทธ์ระดับองค์กร Where you want to go ? How to get there ? ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน กลยุทธ์ สภาพแวดล้อมการแข่งขัน How to compete ? ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน What to perform ? นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ Where are you now ? ภาพรวม วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์

7 การคิดเชิงกลยุทธ์ ระดับสูง กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป
Resources S Value Environment O Can do Business to be in Might do สภาพแวดล้อมทั่วไป Who are you? Purpose inspiration Objective TOWS OS TS Resources S/W PESTLE O/T OW TW Who are you? Mission Where to go? What to become ? Vision ระดับสูง กลยุทธ์ระดับองค์กร Portfolio Directional Parenting BCG GE matrix 9 Cells Ansoff

8 Business Strategy Business environment 5 forces
Internal environment Value chain Generic model

9 วงจรชีวิตธุรกิจ/อุตสาหกรรม
Demand Development Growth Maturity Decline Time User / buyer Competitive Conditions Demand : Supply Few Growing Saturate Drop Few Entry Fight to maintain Some Exit Fight for share efficiency/low cost Selective distribution D? D>S D_>S D<S

10 Industry Analysis A description of your industry
Current trends in your industry Strategic opportunities that exist in your industry

11 Competitive advantage
What sets an organization apart; its competitive edge.

12 Strategic group A group of firms following essentially the same strategy in a particular market or industry .

13 Strategic group: Possible Strategic Dimensions
Price Quality Level of vertical integration Geographic scope Product line breadth / depth Level of diversification R&D expenditures Market share Profits Product characteristics Any other relevant strategic factor

14 ตัวอย่าง: Strategic Group Map ของอุตสาหกรรมวิดีโอเกมส์
ต่ำ (เครื่องเล่นแบบ หยอดเหรียญ) Arcade operators Publishers of games on CD-ROMs Sony, Sega, Nintendo, several others ต่ำ (เครื่องเล่นแบบ หยอดเหรียญ) ประเภทของวิดีโอเกมส์ ช่องทางการจัดจำหน่าย MSN Gaming Zone, Pogo.com, America Online, HEAT, Engage, Oceanline, TEN ต่ำ (เครื่องเล่นแบบ หยอดเหรียญ) ต่ำ (เครื่องเล่นแบบ หยอดเหรียญ) กลาง (เครื่องเล่น VDO ราคา $100-$300) สูง (ใช้ PC) ต้นทุนของผู้เล่มวิดีโอเกมส์

15 SUPPLIER COMPETITION CUSTOMER
พลังการแข่งขัน 5พลัง NEW ENTRANCE SUPPLIER COMPETITION CUSTOMER SUBSTITUTION

16 Forces Driving Industry Competition
3.6 Forces Driving Industry Competition (Fig. 3.3) p. 62 Forces Driving Industry Competition Threat of New Entrants Bargaining Power of Suppliers of Buyers Relative of Unions, Governments, etc. Potential Threat of Substitute Products or Services Industry Competitors Rivalry Among Existing Firms Other Stakeholders Buyers Substitutes Suppliers Source:  Adapted/reprinted with permission of The Free Press, an imprint of Simon & Schuster, from Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors by Michael E. Porter. Copyright © 1980 by The Free Press.

17 Starbuck’s Five-Force Competitive Analysis
Exhibit –5

18 MICHAEL PORTER’s VALUE CHAIN (1985)
SUPPORT ACTIVITIES PRIMARY ACTIVITIES 18

19 LINKAGES OF ACTIVITIES BETWEEN FIRMS
VALUE SYSTEM: LINKAGES OF ACTIVITIES BETWEEN FIRMS CHANNEL / BUYER SUPPLIER F I R M

20 Value Chain Analysis Ceramic value chain Support Activities
Administration and Infrastructure ปรับปรุงระบบบริหาร Human Resource Management รับคนทำ part time Product / Technology Management IT Procurement หาแหล่งวัตถุดิบที่ดี ราคาถูก Value added- Cost = Margin Marketing Sales and หาตลาดเอง Inbound Logistic ดินมีคุณภาพ Operation ออกแบบ Outbound Logistics Services Primary Activities Differentiation value added Cost leadership reduce cost

21 Value Chains are part of a Total Value System
Supplier Value Chain Firm Value Chain Channel Value Chain Buyer Value Chain 69

22 Three Strategic Options
Cost leadership Strategy? Differentiation Focus Competitive Advantage Uniqueness Perceived by the Customer Low Cost Position Differentiation Low Cost Industry Target Market Cost Focus Differentiation Focus Niche

23 ผู้นำด้านต้นทุน เป้าหมาย : เป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำสุดในอุตสาหกรรม (หรือส่วนของตลาด) ผู้นำด้านต้นทุนมีข้อดีในการเข้าถึงผู้ซื้อที่ยึดถือราคาเป็นตัวตัดสินใจซื้อและบริษัทมีอำนาจที่จะกำหนดราคาในตลาดได้. กลยุทธ์นี้เหมาะสมเมื่อ ผู้ซื้อไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา บริษัทคู่แข่งขายสินค้าชนิดเดียวกัน บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากขนาดของความประหยัด

24 สร้างความแตกต่าง บริษัทมุ่งสร้างความภักดีจากลูกค้าโดยวางตำแหน่งสินค้าและบริการให้มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์หรือเป็นแฟชั่น. ความคิดบางอย่างที่พิเศษต่อคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ หลัก:สร้างพื้นฐานความแตกต่างในความชำนาญพิเศษ บางสิ่งที่บริษัทเล็กทำได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

25 มุ่งเน้นเจาะลึก บริษัทเลือกลูกค้าเพียงหนึ่งหรือสองส่วนของตลาด ระบุความต้องการหรือความสนใจพิเศษของลูกค้าออกมา แล้วนำมาเป็นเป้าหมายในการออกแบบสินค้า บริการที่มีความพิเศษสำหรับเขา กลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างในระหว่างส่วนของตลาด บริษัทมุ่งตอบสนองตลาดเฉพาะส่วนหรือหลายๆส่วนในตลาดมากกว่าที่จะตอบสนองตลาดทั้งหมดโดยรวม

26 - - + + - E -V- R Who are you? Core competencies Capabilities
Resources PEST Scenario Opportunities Ideas What business to be in? Value proposition What customer buy? Scenario matrix GE matrix OS O/T S/W Business concept challenges Driving Forces Business model Customer requirement Vision statement What to become ? Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix Vision Substitution New entrance Competitive Environment - - + + Customer Segment PQCD Supplier Business process Competitor - Business Function Competencies Capability Resource

27 - - + + - ความต้องการลูกค้า ลูกค้าพอใจ Substitution New entrance
Competitive Environment - - + + Customer Segment PQCD Supplier Competitor - Competencies Capability Resource ไปดู Business Model canvas ไปดู Business concept ความต้องการลูกค้า ลูกค้าพอใจ Business process Business Function marketing ไปดู Primary activities ใน Value chain operation Finance HR R&D

28 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

29 กลยุทธ์ไม่ต้องมากแต่ต้องชัด เพราะเรามีทรัพยากร จำกัดทำทุกเรื่องไม่ได้ แต่จะทำเรื่องที่มี impact แรง
ดังนั้นกลยุทธ์อย่าพยายามคิดให้มากเข้าไว้ แต่ต้องคิดว่าอะไรที่ใช่จริงๆ

30 มอบหมายงานครั้งต่อไป
ค้นคว้าเดี่ยว Functional Strategy Strategy Implementation งานกลุ่ม ไปแก้ไขงานกลุ่ม Business Strategy ทำกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ส่งภายใน 24น.คืนวันศุกร์ที่ 29 พย 2556


ดาวน์โหลด ppt Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google