งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 1203832 การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ
วันที่ 16 มิถุนายน 2556

2 ตามงานที่มอบหมาย กรณีศึกษางานกลุ่ม 25% จัดกลุ่มตามเลขที่เรียงลำดับไป 6 ลำดับ กลุ่มละ 6 คนได้ 6 กลุ่ม 3 กลุ่มแรก กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 3 ให้แต่ละกลุ่มไปค้นหาแผนธุรกิจที่ชนะ การประกวดในเวทีการประกวดแผนธุรกิจมา 1 แผนพร้อมทั้งวิเคราะห์แผน ดังกล่าวแล้วเตรียมนำมาเสนอ 3 กลุ่มหลัง กลุ่มที่ 4 ถึงกลุ่มที่ 6 ให้แต่ละกลุ่มไปค้นหาเรื่องราว ผู้ประกอบการคนไทยที่สนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จแล้ว เตรียมมานำเสนอ ทั้งหมดนำเสนอในวันที่ 23 มิถุนายน 2556 ส่งชื่อกลุ่มและหัวข้อที่แต่ละกลุ่มเลือก ไม่มีใครส่งเลย ขอให้ส่งไฟล์ ไปภายในวันที่ 20 มิถุนายน ก่อน 24 น.

3 งานค้นคว้าเดี่ยวเพื่อรวบรวมเขียนเป็นหนังสือ
ค้นและส่งพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม การก่อตั้งธุรกิจ/ การวิเคราะห์และระดมเงินทุน Financing Entrepreneur Venture การเริ่มต้นธุรกิจ Start up business การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน Managing the rapid Business growth And beyond ทยอยเขียนไปเรื่อยๆ คะแนนขึ้นอยู่กับคุณภาพของงาน ลอกกันตัดคะแนนทั้งคู่ ทั้งกลุ่ม เรียนปริญญาโทต้องซื่อสัตย์และมีจิตใจสูง

4 Guest speaker อ.ประยูร เป็น MD บริษัท ITO Kin ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครือสหพัฒน์ ร่วมทุนระหว่างสหพัฒน์กับญี่ปุ่น ให้แขกรับเชิญบรรยาย เรื่องราวความสำเร็จในการบริหารบริษัทตั้งแต่ ที่มาของการก่อตั้งธุรกิจ Business Ideas Business concept Business model การวิเคราะห์และระดมเงินทุน Financing Entrepreneur Venture การเริ่มต้นธุรกิจ Start up business เริ่มอย่างไร การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนอย่างไร Managing the rapid Business growth And beyond การแลกเปลี่ยนความเห็นโดยนักศึกษาเตรียมประเด็นมาส่วนหนึ่ง ให้นักศึกษาทุกคนสรุปผลการบรรยายและส่งในวันรุ่งขึ้นตอนเข้าเรียน วันที่ 16 มิถุนายน

5 สารบัญหนังสือ ส่วนที่ 1 ผู้ประกอบการกับธุรกิจ
ส่วนที่ 1 ผู้ประกอบการกับธุรกิจ ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมธุรกิจกับโลกการเปลี่ยนแปลง ส่วนที่ 3 แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ ส่วนที่ 4 ผู้ก่อตั้งและทีม ในการเตรียมความพร้อมทำธุรกิจ ส่วนที่ 5 การจัดทำแผนธุรกิจ ส่วนที่ 6 การเริ่มต้น พัฒนาและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธุรกิจ ส่วนที่ 7 การออกจากธุรกิจ ภาคผนวก กรณีศึกษาแผนธุรกิจ ( ของตัวเอง) 1 แผน ส่งแผนธุรกิจเดี่ยว วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ก่อน 24 น.

6 หัวข้อการเรียน ภาพรวมของวิชา ผู้ประกอบการกับโลกการเปลี่ยนแปลง
ภาพรวมของวิชา ผู้ประกอบการกับโลกการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะ และแนวคิดของผู้ประกอบการในโลกใบใหม่ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดและตัวแบบการทำธุรกิจ การประเมินโอกาสในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการกับการเงินธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การก่อตั้งธุรกิจ/ การวิเคราะห์และระดมเงินทุน การเริ่มต้นธุรกิจ การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน นำเสนอ กรณีศึกษา

7 แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ
โลกการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการ Mind set Revolution Competencies &Capability ธุรกิจ Product Innovation สภาพแวดล้อมธุรกิจ New venture Risk & Return Stake-holders แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ Business Idea, Concept ,Model การจัดทำแผนธุรกิจ Venture plan Financial analysis ผู้ก่อตั้งและทีม เตรียมความพร้อม เริ่มธุรกิจ Resource requirement Business form &Legal การเริ่มต้น พัฒนา เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธุรกิจ การออกจากธุรกิจ

8 Marketing Operation Finance
Entrepreneur Mind set Frame of reference Mental model Mind mapping Think right Business Ideas Scenario Right think Who are you? Inspiration Challenge Creativity Visionary Knowledge Risk lover Market What business to be in? Technology push Product & Service Demand pull Who are you? Do right things Idea-Assets-Value Life cycle Market share Market growth Business concept Revenue Cost Assets What to become ? Business Model Form of business Individual Partnership Corporation Business Environment Leadership-Focus Business strategy Supplier Company Customer How to compete ? Value chain Business Process Competitor What to perform? Law Regulation Taxation Do things right Business function Marketing Operation Finance Strategic positioning STP Proforma financial statement Goal High return Low risk Liquidity Income statement Revenue - Cost Balanced sheet Investment Financing Business Plan Cash flow What result ? ROI Angle Fund Venture Capital Loan Incentives Value of the firm Capital gain Dividend Financial analysis Business is money , money is your : You are business

9 การก่อตั้งธุรกิจ ผู้ก่อตั้งและทีม
เตรียมความพร้อมวิเคราะห์และระดมเงินทุน การเริ่มต้นธุรกิจ ดูhandout ที่แจกวันแรก

10 Venture Capital Stock Exchange Private Equity Business Angels
Amount of financial sources Business Angels Venture Capital Private Equity Stock Exchange Time

11 Institutional Investors:
Companies Institutional Investors: Pension Funds Insurance Comp. Foundations Pension Inst. Risk Capital Private Equity Stock Ex. Private Placement Loans Bonds Investment Banks “Traditional” banks Debt Capital

12 เหมืองบ้านปู นิ่มซี่เส็ง เมล์เขียว ผึ้งน้อย โออิชิ บ้านศิลาดล WaWee อินทรีย์พืชผล นครพิงค์เทียนหอม หางดงบรรจุภัณฑ์ ก๋ยวเตี๋ยวโอชา ร้านในไนท์บาซาร์ บ้านไร่กาแฟ วัฒนธรรมจาวเหนือ วาสนา คอลเลคชั่น เอิร์ทดีไซน์ ดอกไม้แม่ปิง โรงชุบโลหะลำปาง Art of Living ครูอำเภอเทิง

13 Institutional Investor
Stock market Stage model of Finance Institutional Investor Retained profits Venture Capital Banks Informal Investors Family/Friends Own capital

14 Market D? D>S D=S D<S
Strategic Aggressive Turnaround Retrenchment Operation R&D Product development Cost focus Down size Cash Cash out Cash out/in Cash in Cash out Investment Invest Expansion Utilize Divestment


ดาวน์โหลด ppt วิชา การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google