งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 16 มิถุนายน 2556. กรณีศึกษางานกลุ่ม 25% จัดกลุ่มตามเลขที่เรียงลำดับไป 6 ลำดับ กลุ่มละ 6 คนได้ 6 กลุ่ม 3 กลุ่มแรก กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 3 ให้แต่ละกลุ่มไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 16 มิถุนายน 2556. กรณีศึกษางานกลุ่ม 25% จัดกลุ่มตามเลขที่เรียงลำดับไป 6 ลำดับ กลุ่มละ 6 คนได้ 6 กลุ่ม 3 กลุ่มแรก กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 3 ให้แต่ละกลุ่มไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 16 มิถุนายน 2556

2 กรณีศึกษางานกลุ่ม 25% จัดกลุ่มตามเลขที่เรียงลำดับไป 6 ลำดับ กลุ่มละ 6 คนได้ 6 กลุ่ม 3 กลุ่มแรก กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 3 ให้แต่ละกลุ่มไป ค้นหาแผนธุรกิจที่ชนะการประกวดในเวทีการ ประกวดแผนธุรกิจมา 1 แผนพร้อมทั้งวิเคราะห์แผน ดังกล่าวแล้วเตรียมนำมาเสนอ 3 กลุ่มหลัง กลุ่มที่ 4 ถึงกลุ่มที่ 6 ให้แต่ละกลุ่มไป ค้นหาเรื่องราวผู้ประกอบการคนไทยที่สนใจพร้อม ทั้งวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จแล้วเตรียมมานำเสนอ ทั้งหมดนำเสนอในวันที่ 23 มิถุนายน 2556 ส่งชื่อกลุ่มและหัวข้อที่แต่ละกลุ่มเลือก ไม่มี ใครส่งเลย ขอให้ส่งไฟล์ไปภายในวันที่ 20 มิถุนายน ก่อน 24 น.

3 ค้นและส่งพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม การก่อตั้งธุรกิจ / การวิเคราะห์และระดมเงินทุน Financing Entrepreneur Venture การเริ่มต้นธุรกิจ Start up business การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน Managing the rapid Business growth And beyond ทยอยเขียนไปเรื่อยๆ คะแนนขึ้นอยู่กับคุณภาพของงาน ลอกกันตัดคะแนนทั้งคู่ ทั้งกลุ่ม เรียนปริญญาโทต้อง ซื่อสัตย์และมีจิตใจสูง

4 เป็น MD บริษัท ITO Kin ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้า เครือสหพัฒน์ ร่วมทุนระหว่างสหพัฒน์กับญี่ปุ่น ให้แขกรับเชิญบรรยาย เรื่องราวความสำเร็จในการบริหารบริษัทตั้งแต่ ที่มาของการก่อตั้งธุรกิจ Business Ideas Business concept Business model การวิเคราะห์และระดมเงินทุน Financing Entrepreneur Venture การเริ่มต้นธุรกิจ Start up business เริ่มอย่างไร การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนอย่างไร Managing the rapid Business growth And beyond การแลกเปลี่ยนความเห็นโดยนักศึกษาเตรียมประเด็นมา ส่วนหนึ่ง ให้นักศึกษาทุกคนสรุปผลการบรรยายและส่งในวันรุ่งขึ้น ตอนเข้าเรียน วันที่ 16 มิถุนายน

5 ส่วนที่ 1 ผู้ประกอบการกับธุรกิจ ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมธุรกิจกับโลกการ เปลี่ยนแปลง ส่วนที่ 3 แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ ส่วนที่ 4 ผู้ก่อตั้งและทีม ในการเตรียมความพร้อม ทำธุรกิจ ส่วนที่ 5 การจัดทำแผนธุรกิจ ส่วนที่ 6 การเริ่มต้น พัฒนาและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ จากธุรกิจ ส่วนที่ 7 การออกจากธุรกิจ ภาคผนวก กรณีศึกษาแผนธุรกิจ ( ของตัวเอง ) 1 แผน ส่งแผนธุรกิจเดี่ยว วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ก่อน 24 น.

6 1. ภาพรวมของวิชา ผู้ประกอบการกับโลกการเปลี่ยนแปลง 2. คุณลักษณะ และแนวคิดของผู้ประกอบการในโลกใบใหม่ 3. การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดและตัวแบบการทำธุรกิจ 4. การประเมินโอกาสในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ 5. ผู้ประกอบการกับการเงินธุรกิจ 6. การจัดทำแผนธุรกิจ 7. การก่อตั้งธุรกิจ / การวิเคราะห์และระดมเงินทุน 8. การเริ่มต้นธุรกิจ 9. การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน 10. นำเสนอ กรณีศึกษา

7 ผู้ประกอบการ Mind set Revolution Competencies &Capability ธุรกิจ Product Innovation สภาพแวดล้อมธุรกิจ New venture Risk & Return Stake-holders โลกการเปลี่ยนแปลง แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ Business Idea, Concept,Model ผู้ก่อตั้งและทีม เตรียมความพร้อม เริ่มธุรกิจ Resource requirement Business form &Legal การจัดทำแผนธุรกิจ Venture plan Financial analysis การเริ่มต้น พัฒนา เก็บเกี่ยว ผลประโยชน์จาก ธุรกิจ การออกจากธุรกิจ

8 Entrepreneur Who are you? Inspiration Challenge Creativity Visionary Knowledge Risk lover Mind set Frame of reference Mental model Mind mapping Form of business Individual Partnership Corporation Goal High return Low risk Liquidity Value of the firm Capital gain Dividend Market Product & Service Demand pull Technology push Life cycle Market share Market growth Business Environment Company Supplier Customer Competitor Strategic positioning STP Scenario Business strategy Business Ideas Business concept Business Model Business Process Business function Marketing Operation Finance Proforma financial statement ROI Cash flow Income statement Revenue - Cost Balanced sheet Investment Financing Revenue Cost Assets Idea-Assets-Value Value chain Leadership-Focus Financial analysis Right think Think right Do right things Do things right Law Regulation Taxation Business Plan Angle Fund Venture Capital Loan Incentives Who are you? What business to be in? What to become ? How to compete ? What to perform? What result ? Business is money, money is your : You are business

9 การก่อตั้งธุรกิจ ผู้ก่อตั้งและทีม เตรียมความพร้อมวิเคราะห์และระดมเงินทุน การเริ่มต้นธุรกิจ ดู handout ที่แจกวันแรก

10 Amount of financial sources Business Angels Venture Capital Private Equity Stock Exchange Time

11 Companies Institutional Investors: Pension Funds Insurance Comp. Foundations Pension Inst. Risk Capital Private Equity Stock Ex. Private Placement Loans Bonds Investment Banks “Traditional” banks Debt Capital

12 นครพิงค์เทียนหอม ดอกไม้แม่ปิง ร้านในไนท์บาซาร์ ครูอำเภอเทิง นิ่มซี่เส็ง โออิชิ WaWee เมล์เขียว ผึ้งน้อย เหมืองบ้านปู Art of Living บ้านไร่กาแฟ วาสนา คอลเลคชั่น บ้านศิลาดล หางดงบรรจุภัณฑ์ อินทรีย์พืชผล ก๋ยวเตี๋ยวโอชา เอิร์ทดีไซน์ วัฒนธรรมจาวเหนือ โรงชุบโลหะลำปาง

13 Stock market Institutional Investor Retained profits Venture Capital Banks Informal Investors Family/Friends Own capital Stage model of Finance

14 Strategic Aggressive TurnaroundRetrenchment Operation R&D Product development Cost focus Down size CashCash out Cash out/in Cash in Cash out Market D? D>S D=SD { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2275310/slides/slide_14.jpg", "name": "Strategic Aggressive TurnaroundRetrenchment Operation R&D Product development Cost focus Down size CashCash out Cash out/in Cash in Cash out Market D.", "description": "D>S D=SD


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 16 มิถุนายน 2556. กรณีศึกษางานกลุ่ม 25% จัดกลุ่มตามเลขที่เรียงลำดับไป 6 ลำดับ กลุ่มละ 6 คนได้ 6 กลุ่ม 3 กลุ่มแรก กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 3 ให้แต่ละกลุ่มไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google