งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียนวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 การวางผัง Facility Layout ประเด็นพิจารณาในการวางผัง การออกแบบผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ กระบวนการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียนวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 การวางผัง Facility Layout ประเด็นพิจารณาในการวางผัง การออกแบบผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ กระบวนการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสารเรียนวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 การวางผัง

3 Facility Layout ประเด็นพิจารณาในการวางผัง การออกแบบผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ กระบวนการผลิต กำลัง ผลิต คุณภาพชีวิตในการทำงานและการ ติดต่อสื่อสาร ข้อจำกัดด้านตัวอาคาร ทำเลที่ตั้งและ ต้นทุนการเคลื่อนย้าย ชนิดของการวางผัง   Fixed position layout   Trade and Service layout   Office layout   Warehouse layout   Process Layout   Product layout

4

5 Service Process Layout Women’s lingerie Women’s dresses Women’s sportswear Shoes Cosmetics & Jewelry Entry & display area House wares Children’s department Men’s department

6 The ground floor plan of a department store showing the sports goods shop-within-a-shop retail ‘cell’ Sports shop Menswear Women’s clothes Luggage and gifts Confectioner y, newspaper, magazines and stationery Books and videos Footwea r Perfume & jewellery Elevators Entrance

7 แผนกปริมาณเที่ยวในการขนย้ายพื้นที่ที่ต้องการ ( หน่วย ) 1. เครื่องปิ้งขนมปัง 2801 2. เครื่องปรับอากาศ 1602 3. ไมโครเวฟ 3601 4. สเตริโอเครื่องเสียง 3753 5. ทีวี 8004 6. วิทยุ 1501 7. เก็บสินค้าเทกอง 1002

8 แผนกอัตราส่วนต่อพื้นที่อันดับที่ 1. เครื่องปิ้งขนมปัง 280/12 2. เครื่องปรับอากาศ 160/26 3. ไมโครเวฟ 360/11 4. สเตริโอเครื่องเสียง 375/35 5. ทีวี 800/43 6. วิทยุ 150/14 7. เก็บสินค้าเทกอง 100/27 3 5 5 6 4 27 1 5 5 4 4 27

9 Ranking System For Departments A- absolutely necessary E- especially important I- important O- okay U- unimportant X- undesirable

10

11 Relationship Diagramming Example Production Offices Stockroom Shipping and Receiving Locker Room Tool room A A A O O O O O U U U U E X I

12 A Product Layout IN OUT

13

14

15 Comparison Of Product And Process Layouts PRODUCT LAYOUT PROCESS LAYOUT 1. DescriptionSequential arrangementFunctional groupingof machines 2. Type of ProcessContinuous, mass Intermittent, job shop production, mainlybatch production, assemblymainly fabrication 3. ProductStandardized Varied, made to stockmade to order 4. DemandStableFluctuating 5. VolumeHighLow 6. EquipmentSpecial purposeGeneral purpose 7. WorkersLimited skillsVaried skills

16 Comparison Of Product And Process Layouts PRODUCT LAYOUTPROCESS LAYOUT 8. InventoryLow in-process,High in-process, high finished goodslow finished goods 9. Storage spaceSmallLarge 10. MaterialFixed pathVariable path handling(conveyor)(forklift) 11. AislesNarrowWide 12. SchedulingPart of balancingDynamic 13. Layout decisionLine balancingMachine location 14. GoalEqualize work atMinimize material each stationhandling cost 15. AdvantageEfficiencyFlexibility

17 Designing Process Layouts  Minimize material handling costs  Block Diagramming minimize nonadjacent loadsminimize nonadjacent loads use when quantitative data is availableuse when quantitative data is available  Relationship Diagramming based on location preference between areasbased on location preference between areas use when quantitative data is not availableuse when quantitative data is not available

18

19 Manufacturing Process Layout L L L L L L L L L LM M M M D D D D D D D D G G G G G G P P AAA Receiving and Shipping Assembly Painting Department Lathe Department Milling Department Drilling Department Grinding Department

20 Block Diagramming  Create load summary chart  Calculate composite (two way) movements  Develop trial layouts minimizing number of nonadjacent loads

21 Block Diagramming Example LOAD SUMMARY CHART DEPARTMENT DEPT.12345 110050 220050 3604050 4100 55060

22 Initial & Final Designs

23 Block Diagrams

24 Relationship Diagramming  Used when quantitative data is not available  Muther’s grid displays preferences  Denote location preferences with weighted lines

25 Service Layouts  Usually process layouts due to customers needs  Minimize flow of customers or paperwork  Retailing tries to maximize customer exposure to products  Computer programs consider shelf space, demand, profitability  Layouts must be aesthetically pleasing

26 Designing Product Layouts  Product layouts or assembly lines  Develop precedence diagram of tasks  Jobs divided into work elements  Assign work elements to workstations  Try to balance the amount work of each workstation

27 Line Balancing  Precedence diagram network showing order of tasks and restrictions on their performancenetwork showing order of tasks and restrictions on their performance  Cycle time maximum time product spends at any one workstationmaximum time product spends at any one workstation

28 Flow Time vs Cycle Time  Flow time = time to complete all stations  Cycle time = max time spent at any station 12 3 4 min5 min4 min Flow time = 4 + 5 + 4 = 13 Cycle time = max (4, 5, 4) = 5

29 Drawing A Precedence Example Work element Precedencetime A Press out sheet of fruit-0.1 B Cut into stripsA0.2 C Outline fun shapesA0.4 D Roll up and packageB, C0.3 CD B A 0.1 0.2 0.4 0.3

30 Computing Cycle Time C = maximum time product spends at station Produce 6,000 units per 40 hour week

31 Balancing The Line Workstation TaskRemaining timeFeasible tasks 1A 0.3B B 0.1none 2C 0.0none 3D 0.1 12 3 0.3 min0.4 min0.3 min A, BCD

32 Calculating Efficiency

33 Trial & Error Method of Line Balancing 1. Draw & label precedence diagram 2. Calculate required cycle time 3. Calculate theoretical minimum number of workstations 4. Group elements into workstations using cycle time & precedence constraints 5. Calculate efficiency 6. Stop if theoretical minimum number of workstations or acceptable efficiency level reached If not, go back to step 4

34 Computerized Line Balancing  Use heuristics to assign tasks to workstations longest operation timelongest operation time shortest operation timeshortest operation time most number of following tasksmost number of following tasks least number of following tasksleast number of following tasks

35 งานย่อย ใช้เวลาคำบรรยายลักษณะงาน ลำดับงาน A 60 ประกอบแผงสวิชท์ - B 80 ประกอบฝาครอบ A C 30 พันมอเตอร์ - D 40 สวมมอเตอร์กับแกนหมุน C E 40 ประกอบขาตั้ง B,D F 50 เช็คทำความสะอาด - G 100 ประกอบโครงฝา F H 70 ประกอบใบพัด D,G I 30 ปิดฝาครอบ E,H รวม 500

36 A C B

37 ลำดับที่ สถานีที่ งานที่จัดให้ งานเลือก เวลาที่ใช้ เวลาเหลือ งานที่ยังจัดได้ 11A C FA 60120C B F 21C B FB 80 40 C F 3 1C FC 30 10 - 42D FF 50 130D G 52D GG 10030- 63DD 40140E H 73E HH 7070E 83EE 4030I 93II 300-

38 มอบหมายงานต่อ   ให้ไปค้นคว้าและทำ Dummy ต่อ ในหัวข้อ ต่อไปนี้   การพยากรณ์ กรอบของเวลา ชนิดของการ พยากรณ์ ดีมานด์เป็นอย่างไร   กำลังการผลิต กำหนดอย่างไร ใช้เกณฑ์อะไร   ทำเลที่ตั้ง พิจารณาปัจจัยอะไร ใช้เครื่องมือ อะไรในการเลือก   การวางผัง เลือกชนิดไหน เพราะอะไร   ส่งภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ก่อนเที่ยงที่ ภาควิชาการจัดการ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียนวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 การวางผัง Facility Layout ประเด็นพิจารณาในการวางผัง การออกแบบผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ กระบวนการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google