งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการ ผลิต กำลังการผลิต 2 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการ ผลิต กำลังการผลิต 2 กรกฎาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการ ผลิต กำลังการผลิต 2 กรกฎาคม 2556

2 วันนี้ 2 กรกฎาคม 2553 1. แจ้งการสอบย่อยครั้งที่ 1 เก็บ 5 คะแนน วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.40-9.55 น. ห้อง Mini MBA ชั้นสอง สอบตั้งแต่ต้นถึงเรื่องกลยุทธ์กระบวนการผลิต เสร็จแล้วกลับขึ้นมาเรียนตามปกติที่ห้องเรียน 2. มอบหมายงานค้นคว้าเดี่ยวต่อเรื่อง Capacity Planning และ Plant Location ส่งภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ก่อนเที่ยง

3 การวางแผนกำลังการผลิต คำนิยาม การวัดกำลังการผลิต ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิต การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว แนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต ขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัด กลยุทธ์กำลังการผลิต เทคนิคการวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนกำลังการผลิต

4 กำลังผลิตมี หลายความหมาย Designed Capacity ( Ideal Capacity ) Effective Capacity (Normal Condition) Actual Capacity Capacity Utilization = Actual Output / Capacity

5 กำลังการผลิต คือ อัตราผลผลิตที่สามารถผลิตได้โดยหน่วยการผลิต แสดงถึงผลผลิตที่ผลิตได้ต่อหน่วยของเวลา การวัดกำลังการผลิต Utilization Input rate Output rate Aggregate unit % of Utilization

6 Examples of Capacity Measures Measure of Capacity Type of organization Input Output Truck manufacturer Machine hours per shift Number of truck per shift Hospital Number of beds Number of patients treated per day Airline Number of planes Seat-miles flown per week Restaurant Number of seats Customer served per day Retailer Size of display areas Number of customers per week Theater Number of seats Number of customers per week

7 ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ การกำหนดตารางการผลิต การบริหารวัสดุให้พอต่อการผลิต การบำรุงรักษา การออกแบบงานและบริหารบุคลากร

8 การวางแผนกำลังผลิต Total Demand Market share Company share CapacityCapacity Cushion = Design capacity1 - Utilization capacity Effective (Utilization) capacity Actual output Rate

9 การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว 1. หาอุปสงค์รวมในตลาดรวม 2. หาส่วนแบ่งตลาดของเรา 3. เอา ข้อ 1 คูณข้อ 2 ได้อุปสงค์ของเรา 4. เอาไปแปลงเป็นขนาดกำลังผลิตที่ต้องการ แนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต 1. กำลังการผลิตต่ำกว่าอุปสงค์ Subcontract ขยาย เพิ่มราคาขาย 2. กำลังการผลิตเกินกว่าอุปสงค์ ลดกำลังผลิต หาสินค้าใหม่มาเพิ่ม ลดราคาขายลง

10 การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว เป็นเรื่องของกลยุทธ์การผลิต เพราะปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลง ต้องคาดการณ์อุปสงค์ระยะยาว ที่สำคัญ กำลังการผลิตต้องไม่ต่ำกว่าจุดคุ้มทุน กำลังการผลิตที่ดีคือกำลังการผลิตที่ประหยัด ต้นทุนการผลิตรวมโดยเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำสุด

11 ปริมาณต่อปี ต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ยต่อหน่วย Economies of scale Diseconomies of scale

12 ขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัด 250 room hotel ต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ยต่อ หน่วย Best operating level 500 room hotel 1000 room hotel Best operating level Best operating level Diseconomies of scale

13 กลยุทธ์กำลังการผลิต 1. Sizing capacity cushions = 1- Utilization Process focus / Product focus 2.Timing and Expansion Strategies Expansionist Wait and see Mixed 3. Competitive advantage

14 กลยุทธ์กำลังการผลิต 1. ขนาดกำลังการผลิตสำรอง 2. ช่วงเวลาและกลยุทธ์การขยายขนาดกำลังการผลิต 3. ข้อตัดสินใจอื่นๆ เช่น เงินลงทุน สินค้าคงคลัง Units Capacity Time Demand Units Capacity Time Demand Capacity lead strategy Capacity lag strategy

15 Ways of reconciling capacity and demand Level capacity Capacity Demand Chase demand Demand Capacity Demand management Demand Capacity

16 เทคนิคการวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนกำลังผลิต 1.Break-Even analysis 2.Decision Tree analysis 3.Present Value 4.Computer Simulation

17

18

19 รายการราคา VV/P1-V/P Sale for. สัดส่วน ถ่วงน้ำหนัก แซนด์วิช 2.951.250.420.5820,650 0.446 0.259 เครื่องดื่ม 0.800.300.380.625,600 0.121 0.075 มันฝรั่งทอด 1.550.470.300.707,750 0.167 0.117 น้ำชา 0.750.250.330.673,750 0.081 0.054 สลัดผัก 2.851.000.350.658,550 0.185 0.120 รวม 46,300 1.000 0.625 BEP รวม = ( 3,500 x 12) /0.625 = 67,200 บาท / ปี หรือ 215.38 บาทต่อวัน BEP แซนด์วิช ( 0.446 x 215.38 )/ 2.95 = 32.56 ชิ้นต่อวัน

20 สภาพแวดล้อม Demand กลยุทธ์ตัวสินค้า แน่นอนแน่นอน Mass me-too product ปานกลางปานกลาง Batch me-too + Product development ไม่แน่นอนไม่แน่นอน Job shop Product Development กลยุทธ์ตัวสินค้ากลยุทธ์กระบวนการผลิต me-too productMass Assembly Continuous me-too + Product development Batch + Mass Product Development Job shop + Batch กลยุทธ์กระบวนการผลิตปัจจัยการแข่งขันกำลังการผลิต Mass Assembly ContinuousCostStandardLead strategy Batch + MassQuality + VarietiesMixed Job shop + BatchProduct Varieties CustomizeLag

21 จบเรื่องกำลังการผลิตแล้วต้องรู้ กำลังผลิตหมายถึงอะไร มีกี่ความหมาย การวัดกำลังการผลิต วัดตรงไหน หน่วยวัดคือ อะไร ปัจจัยกำหนดกำลังการผลิตที่สำคัญคือปัจจัย อะไร การวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาวคำนึงถึง เรื่องอะไร มีแนวทางการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตได้ อย่างไร ขนาดกำลังการผลิตที่ประหยัดหมายถึงอะไร กลยุทธ์กำลังการผลิตมีอะไรบ้าง เทคนิคการวิเคราะห์ตัดสินใจวางแผนกำลังการ ผลิตมีอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการ ผลิต กำลังการผลิต 2 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google