งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ วันที่ ๑๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ วันที่ ๑๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก

4 การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพและพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๔. ๓๐ - ๑๖. ๓๐ น. ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก ๑๔. ๓๐ น. พิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ ๑๖. ๓๐ น. พิธีถวายดอกไม้จันทน์

5 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพและพิธีถวาย ดอกไม้จันทน์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๔. ๓๐ - ๑๖. ๐๐ น. ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก ข้าราชการ : แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ สายสะพายชั้นสูงสุด ( ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ ) ประชาชนทั่วไป : ชุดสากลนิยมสีดำ / สีเข้ม ( ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ ) ชุดพื้นเมืองสีดำ / สีเข้ม หรือ ชุดสุภาพสีดำ / สีขาว การแต่งกาย

6 การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พิธีการเผาดอกไม้จันทน์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๒๑. ๐๐ - ๒๒. ๐๐ น. ณ วัด สวนดอก ๒๑. ๐๐ น. ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี วัดสวนดอก ๒๑. ๓๐ น. งานแสดงสมโภชงานออกพระเมรุ ๒๒. ๐๐ น. พิธีเผาดอกไม้จันทน์

7 พิธีการเผาดอกไม้จันทน์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๒๑. ๐๐ - ๒๒. ๐๐ น. ณ วัดสวนดอก ข้าราชการ : แต่งเครื่องแบบปกติขาว ( ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ ) ประชาชนทั่วไป : ชุดสากลนิยมสีดำ / สีเข้ม ( ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ ) ชุดพื้นเมืองสีดำ / สีเข้ม หรือ ชุดสุภาพสีดำ / สีขาว การแต่งกาย

8 การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิ วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในห้วงพระราชทานเพลิงศพ ขอความร่วมมือไว้ทุกข์โดยทั่วกัน เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ ( ๑๐ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ )

9 การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิ วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในห้วงพระราชทานเพลิงศพ ขอความร่วมมือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง พร้อมลดธงครึ่งเสา

10 สถานที่จอดรถในงานพิธี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ วัดสวนดอก โรงเรียนวัดสวนดอก โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. คณะเภสัชศาสตร์ มช. สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่ หอแสดงศิลปวัมนธรรม มช. หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11


ดาวน์โหลด ppt การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ วันที่ ๑๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google