งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 6 มกราคม 2555 เปลี่ยนที่นั่งครั้งที่ 2   แถวที่ 1 เลขที่ 25 ถึง 36, 76   แถวที่ 2 เลขที่ 13 ถึง 24, 73   แถวที่ 3 เลขที่ 61 ถึง 72, 75  

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 6 มกราคม 2555 เปลี่ยนที่นั่งครั้งที่ 2   แถวที่ 1 เลขที่ 25 ถึง 36, 76   แถวที่ 2 เลขที่ 13 ถึง 24, 73   แถวที่ 3 เลขที่ 61 ถึง 72, 75  "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 6 มกราคม 2555 เปลี่ยนที่นั่งครั้งที่ 2   แถวที่ 1 เลขที่ 25 ถึง 36, 76   แถวที่ 2 เลขที่ 13 ถึง 24, 73   แถวที่ 3 เลขที่ 61 ถึง 72, 75   แถวที่ 4 เลขที่ 1 ถึง 12, 74   แถวที่ 5 เลขที่ 37 ถึง 48   แถวที่ 6 เลขที่ 49 ถึง 60 หัวข้อเรียนวันนี้ กลยุทธ์ทรัพยากร มนุษย์   การวางแผน แรงงาน   การออกแบบงาน   การวิเคราะห์งาน   มาตรฐานแรงงาน

2 การวางแผนแรงงานการจัดหาคนเข้าทำงาน นโยบายเสถียรภาพการจ้างงานในองค์กร จ้างงานตามความต้องการผลิต จ้างงานในระดับคงที่ การกำหนดตารางเวลาการทำงาน กำหนดตารางเวลาทำงานเป็นมาตรฐาน กำหนดสัปดาห์การทำงานที่ยืดหยุ่น สถานการทำงานแบบไม่เต็มเวลา

3 การออกแบบงาน  ปัจจัยด้านเทคนิคและกายภาพ  ปัจจัยด้านสังคมจิตวิทยา องค์ประกอบในการออกแบบงาน ความเชี่ยวชาญในงาน ความเชี่ยวชาญในงาน การขยายงาน Job enlargement Job rotation Job enrichment การขยายงาน Job enlargement Job rotation Job enrichment องค์ประกอบด้านจิตวิทยา องค์ประกอบด้านจิตวิทยา ทีมทำงานเฉพาะกิจ ทีมทำงานเฉพาะกิจ ระบบการจูงใจและให้ผลตอบแทน ระบบการจูงใจและให้ผลตอบแทน Ergonomics Ergonomics การผลิตมุ่งประสิทธิภาพ Lean Production การผลิตมุ่งประสิทธิภาพ Lean Production

4 Elements of Job Design Task AnalysisWorker AnalysisEnvironmental Analysis

5 ผลตอบแทน ที่ซ่อนเร้นภายใน Intrinsic ที่แสดงออกชัดแจ้ง Extrinsic การให้ผลตอบแทนพนักงาน จะต้องตรงกับแรงจูงใจ ในตัวของพนักงาน

6 Human Factors  Physiology  Biomechanics  Ergonomic Design  Occupational Safety

7 Human Factors  Physiology  Biomechanics  Ergonomic Design  Occupational Safety

8 Human Factors  Physiology  Biomechanics  Ergonomic Design  Occupational Safety

9 Human Factors  Physiology  Biomechanics  Ergonomic Design  Occupational Safety

10 Human Factors  Physiology  Biomechanics  Ergonomic Design  Occupational Safety

11  Study how job should be done  Tools: Flow diagram -work flowFlow diagram -work flow Process flowchart - analyze process stepsProcess flowchart - analyze process steps Activity chart หรือ Worker-machine chart - study time utilizationActivity chart หรือ Worker-machine chart - study time utilization Operation chart หรือ Motion study - study human motions in tasksOperation chart หรือ Motion study - study human motions in tasks Job Analysis

12 Flow Diagrams Service visible to customer Customer departs with car Repair not authorized Repair authorized Service not visible to customer * = Points critical to the success of the service † = Points at which failure is most often experienced Collect payment Notify customer Figure 4.6 Customer drops off car Mechanic makes diagnosis* Discuss needed work with customer* Order parts Parts available Check parts availability † Perform work † Parts not available Inspect/ test and repair Perform corrected work Corrective work necessary Repair complete

13 Process Flowchart Symbols Operation - direct contribution to product/service Transportation - move to another location Inspection - examine for completeness, quality Delay - process has to wait Storage - store product/service for later use D

14 Process Charts Figure 4.8 Process: Emergency room admission Subject: Ankle injury patient Beginning: Enter emergency room Ending: Leave hospital Step no. Time (min) Distance (ft) Summary Number of steps Activity Time (min) Distance (ft) Step description Insert Step Append Step Remove Step 1XEnter emergency room, approach patient window 2XSit down and fill out patient history 3XNurse escorts patient to ER triage room 4XNurse inspects injury 5XReturn to waiting room 6XWait for available bed 7XGo to ER bed 8XWait for doctor 9XDoctor inspects injury and questions patient 10XNurse takes patient to radiology 11XTechnician x-rays patient 12XReturn to bed in ER 13XWait for doctor to return 14XDoctor provides diagnosis and advice 15XReturn to emergency entrance area 16XCheck out 17XWalk to pharmacy 18XPick up prescription 19XLeave the building 0.5015 10.0- 0.7540 3.00- 0.7540 1.00- 1.0060 4.00- 5.00- 2.00200 3.00- 2.00200 3.00- 2.00- 1.0060 4.00- 2.00180 4.00- 1.0020 Transport911815 Operation523— Inspect28— Store——— Delay38—

15 Desk operator fills out work order Date: 9/11 Analyst: Calvin Job: Copying Job Work order placed in “waiting job” box Job picked up by operator and read Job carried to appropriate copy machine Operator waits for machine to vacate Operator loads paper Operator sets machine Operator performs and completes job Job filed alphabetically in completed shelves Job waits for pick up Job moved by cashier for pick up Cashier completes transaction Operator inspects job for irregularities Cashier packages job (bag, wrap, or box) Page: 1 D D D D D D D D D D D D D D Process Flowchart

16 Motion Study  Frank & Lillian Gilbreth  Find one “best way” to do task  Divide task into therbligs search, select, grasp, holdsearch, select, grasp, hold  Use videotape to study motions

17 ‘Two handed’ process chart

18 Operation Chart Job Photo-Id CardsDate 10/14 TimeRight handTime Left hand -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 Key in customer data on card Feed data card in Position customer for photo Take picture Inspect card & trim edges Idle Photo/card processed Accept card Begin photo process 2.6 0.4 1.0 0.6 3.4 1.2

19 Worker-Machine Chart Job Photo-Id CardsDate 10/14 TimeOperatorTimePhoto Machine -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 Key in customer data on card Feed data card in Position customer for photo Take picture Inspect card & trim edges Idle Photo/card processed Accept card Begin photo process 2.6 0.4 1.0 0.6 3.4 1.2

20 มาตรฐานแรงงาน คือจำนวนของเวลาที่ต้องการในการปฏิบัติงาน การหามาตรฐานแรงงานได้ต้องมีการวัดงานและมาตรฐาน เวลาที่ใช้ทำงาน

21 Work Measurement  Estimate standard time required to perform a task  Standard time คือ เวลาที่พนักงานในสภาพปกติ ทำงานที่อัตราความเร็วปกติ จะต้องใช้ไปในการ ทำงานชิ้นหนึ่ง  จุดมุ่งหมายของมาตรฐานเวลา การวางแผนกำลังผลิต การวางแผนกำลังผลิต การกำหนดตารางเวลาทำงาน การกำหนดตารางเวลาทำงาน การจัดชิ้นงานเข้ากับพนักงาน การจัดชิ้นงานเข้ากับพนักงาน การคาดคะเนต้นทุน การคาดคะเนต้นทุน การประเมินผล การประเมินผล

22 1. Establish the standard job method 2. Break down the job into elements 3. Study the job 4. Rate the worker’s performance (RF) 5. Compute the average time ( t ) Stopwatch Time Study Basic Steps Methods of performing work measurement Stopwatch time study Elemental standard time files Predetermined motion times Work sampling

23 6. Compute the normal time Normal Time = (Elemental average) (rating factor) Nt = ( t )(RF) Normal Cycle Time = NT = Nt 7. Compute the standard time Standard Time = (normal cycle time) (1 + allowance factor) ST = (NT) (1 + AF)

24 ขั้นตอนการศึกษาเวลา (Time Study)  ขั้นตอนที่ 1 เลือกงานที่ต้องการศึกษา  ขั้นตอนที่ 2 แบ่งงานออกเป็นองค์ประกอบ ย่อย  ขั้นตอนที่ 3 กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ วัด  ขั้นตอนที่ 4 จับเวลาองค์ประกอบงาน เหล่านั้นและบันทึกค่า  ขั้นตอนที่ 5 คำนวณหา Average Actual cycle time  ขั้นตอนที่ 6 คำนวณหาเวลาปกติกำหนด Normal time  ขั้นตอนที่ 7 รวมผลรวม Normal Time  ขั้นตอนที่ 8 คำนวณหาเวลามาตรฐาน Standard Time

25

26 Time Study Example  Compute average element time  Normal time = (Elemental average) (rating factor) Nt = ( t )(RF) = (0.053)(1.05) = 0.056 Normal Cycle Time = NT = Nt = 0.387

27 ST = (NT) (1 + AF) = (0.387)(1+0.15) = 0.445 min How many sandwiches can be made in 2 hours?

28 Incentive Piece-Rate Example  Piece-rate is $0.04 per sandwich  What would average worker earn per hour?  Wage rate = (135)(0.04) = $5.40

29 Studied Worker’s Wage  Average cycle time = 0.361 without RF  ST = (0.361)(1+0.15) = 0.415  Wage rate = (145)(0.04) = $5.80

30 จบการเรียนวันที่ 6 มกราคม 2555 แล้วควรรู้ว่า การวางแผนแรงงาน นโยบายการวางแผนแรงงานมีกี่อย่าง ตารางเวลาการทำงานมีกี่แบบ การออกแบบงาน มีปัจจัยอะไรบ้าง มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การวิเคราะห์งาน วัตถุประสงค์เพื่ออะไร มีเครื่องมืออะไร ใช้อย่างไร มาตรฐานแรงงาน คืออะไร หาได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 6 มกราคม 2555 เปลี่ยนที่นั่งครั้งที่ 2   แถวที่ 1 เลขที่ 25 ถึง 36, 76   แถวที่ 2 เลขที่ 13 ถึง 24, 73   แถวที่ 3 เลขที่ 61 ถึง 72, 75  

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google