งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Strategies รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 26 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Strategies รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 26 กรกฎาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Strategies รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 26 กรกฎาคม 2554

2 หลักการ  รู้เขา 5 Forces model  รู้เรา Value chain  กลยุทธ์ Generic model  Differentiate Focus   ต้องรู้ว่าแต่ละอันหมายถึงอะไร  ลงรายละเอียดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อที่จะนำ ลงสู่กลยุทธ์ปฏิบัติการ

3 แนวทางการจัดทำกลยุทธ์การ แข่งขัน  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ดูการ แข่งขันในตลาด ย้อนกลับไปดูตอนวิเคราะห์ GE matrix market attractiveness คืออะไร เอามาใช้ประโยชน์ โดยมาวิเคราะห์ 5Forces หลักการ Login +and logout -  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน Value chain ย้อนกลับไปดู GE matrix ตอนวิเคราะห์ Business Competitive strength คืออะไร เอา มาใช้ประโยชน์ อะไรที่ไป log in log out ได้

4  กลยุทธ์ไม่ต้องมากแต่ต้องชัด เพราะเรามี ทรัพยากร จำกัดทำทุกเรื่องไม่ได้ แต่จะทำเรื่อง ที่มี impact แรง  ดังนั้นกลยุทธ์อย่าพยายามคิดให้มากเข้าไว้ แต่ ต้องคิดว่าอะไรที่ใช่จริงๆ

5 Dummy  กลุ่ม 1 ยังหลากหลายไม่ชัด อยากทำหลาย อย่าง  กลุ่ม 2 ยังหลากหลายไม่ชัด อยากทำหลาย อย่าง  กลุ่ม 3 ยังหลากหลายไม่ชัด อยากทำหลาย อย่าง  กลุ่ม 4 ดี กระชับ ลงต่อกลยุทธ์ปฏิบัติการได้  กลุ่ม 5 ยังกว้างมาก อยากทำหลายอย่าง  กลุ่ม 6 ยังกว้างมาก อยากทำหลายอย่าง  กลุ่ม 7 ดี กระชับ ลงต่อกลยุทธ์ปฏิบัติการได้

6 Organizational Strengths and Weaknesses Competitor Strengths and Weaknesses Strategic Decision: GE, BCG ( resources allocations) Strategic Investment Functional Area Strategies Sustainable Competitive Advantage Market Needs Attractiveness And Key Success Factors

7 3 ทางเลือก เชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลาดเป้าหมาย อุตสาห กรรม เฉพาะ ส่วน ลูกค้ารับรู้ความแตกต่างตำแหน่งต้นทุนต่ำ กลยุทธ์ ? ผู้นำด้าน ต้นทุน สร้างความ แตกต่าง มุ่งเน้น เจาะลึก ผู้นำด้าน ต้นทุน สร้างความ แตกต่าง มุ่งเน้น เจาะลึก สร้างความ แตกต่าง มุ่งเน้น เจาะลึก ด้านต้นทุน

8 ผู้นำด้านต้นทุน   เป้าหมาย : เป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำสุด ในอุตสาหกรรม ( หรือส่วนของตลาด )   ผู้นำด้านต้นทุนมีข้อดีในการเข้าถึงผู้ซื้อ ที่ยึดถือราคาเป็นตัวตัดสินใจซื้อและ บริษัทมีอำนาจที่จะกำหนดราคาใน ตลาดได้.   กลยุทธ์นี้เหมาะสมเมื่อ   ผู้ซื้อไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา   บริษัทคู่แข่งขายสินค้าชนิดเดียวกัน   บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากขนาด ของความประหยัด

9 สร้างความแตกต่าง   บริษัทมุ่งสร้างความภักดีจากลูกค้า โดยวางตำแหน่งสินค้าและบริการให้ มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์หรือ เป็นแฟชั่น.   ความคิดบางอย่างที่พิเศษต่อคุณ ค่าที่ลูกค้าจะได้รับ   หลัก : สร้างพื้นฐานความแตกต่างใน ความชำนาญพิเศษ บางสิ่งที่ บริษัทเล็กทำได้ดีเมื่อเปรียบเทียบ กับคู่แข่งขัน

10 มุ่งเน้นเจาะลึก   บริษัทเลือกลูกค้าเพียงหนึ่งหรือสอง ส่วนของตลาด ระบุความ ต้องการหรือความสนใจพิเศษของลูกค้า ออกมา แล้วนำมาเป็นเป้าหมายใน การออกแบบสินค้า บริการที่มีความ พิเศษสำหรับเขา   กลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างในระหว่าง ส่วนของตลาด   บริษัทมุ่งตอบสนองตลาดเฉพาะส่วน หรือหลายๆส่วนในตลาดมากกว่าที่จะ ตอบสนองตลาดทั้งหมดโดยรวม

11 The way you compete Product strategy Positioning strategy Manufacturing Strategy Distribution strategy Etc; Basis of Competition Assets and Competencies The way you compete Product – market selection Whom you compete against Competitor selection Sustainable Competitive Advantage

12 Strategic Thrusts (Generic Business Strategy Strategic Theme Strategic Orientation) Route to an SCA Differentiation Low Cost Focus Preemption Synergy

13 Differentiation Strategies Product offering is different from competitor Value added affect customer choice and ultimate satisfaction Something can be done much better than it is done by competitors Ingredient or component, superior product offering, Combining products, Added service, Breadth of product line, Service backup, Channel, Design, Quality, Brands Successful Differentiation Strategies Generate Customer Values Provide Perceived Value Be difficult to copy

14 Low cost No-Frills Product/Service Product Design Scale Economies Experience Curve Production/ Operation

15 Focus Strategy Product,Segment,Geographic focus Avoid Strategy dilution Or distraction Reduce Competitive pressures Provide Positioning strategy Compete with Limited resources Bypass Competitor assets/ Competencies

16 Preemptive Move product opportunities Preempt a position Develop a dominant design Secure superior product-development personnel Production system Develop production processes Expand capacity Vertically Integrate Customer Opportunities Train customer in usage skills Get customer to make long-term commitments Gain specialized knowledge about a customer set Distribution and Service system Occupy prime locations Dominate key distributors or outlets

17 Synergy Enhance customer Value Reduce Operation Cost Reduce required investment

18 Strategic Position The face of the Business strategy Differentiate from competitor Resonate with customers Drive and Guide Strategic initiatives Drive the communication program Express the Values And culture of the Organization

19 Strategic Position Options The best Value Pioneer Product focus Target segment Product category Product attributes and functional benefits Breadth of product line Organizational intangibles Emotional self-expressive benefits Experience Being contemporary Brand personality Competitor position


ดาวน์โหลด ppt Business Strategies รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 26 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google