งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 26 กรกฎาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 26 กรกฎาคม 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 26 กรกฎาคม 2554
Business Strategies รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 26 กรกฎาคม 2554

2 หลักการ รู้เขา 5 Forces model รู้เรา Value chain กลยุทธ์ Generic model
Differentiate Focus ต้องรู้ว่าแต่ละอันหมายถึงอะไร ลงรายละเอียดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อที่จะนำลงสู่กลยุทธ์ปฏิบัติการ

3 แนวทางการจัดทำกลยุทธ์การแข่งขัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ดูการแข่งขันในตลาด ย้อนกลับไปดูตอนวิเคราะห์ GE matrix market attractiveness คืออะไร เอามาใช้ประโยชน์ โดยมาวิเคราะห์ 5Forces หลักการ Login +and logout - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน Value chain ย้อนกลับไปดู GE matrix ตอนวิเคราะห์ Business Competitive strength คืออะไร เอามาใช้ประโยชน์ อะไรที่ไป log in log out ได้

4 กลยุทธ์ไม่ต้องมากแต่ต้องชัด เพราะเรามีทรัพยากร จำกัดทำทุกเรื่องไม่ได้ แต่จะทำเรื่องที่มี impact แรง
ดังนั้นกลยุทธ์อย่าพยายามคิดให้มากเข้าไว้ แต่ต้องคิดว่าอะไรที่ใช่จริงๆ

5 Dummy กลุ่ม1 ยังหลากหลายไม่ชัด อยากทำหลายอย่าง
กลุ่ม2 ยังหลากหลายไม่ชัด อยากทำหลายอย่าง กลุ่ม3 ยังหลากหลายไม่ชัด อยากทำหลายอย่าง กลุ่ม4 ดี กระชับ ลงต่อกลยุทธ์ปฏิบัติการได้ กลุ่ม5 ยังกว้างมาก อยากทำหลายอย่าง กลุ่ม6 ยังกว้างมาก อยากทำหลายอย่าง กลุ่ม7 ดี กระชับ ลงต่อกลยุทธ์ปฏิบัติการได้

6 Strategic Decision: GE , BCG (resources allocations)
Competitor Strengths and Weaknesses Organizational Strengths and Weaknesses Strategic Decision: GE , BCG (resources allocations) Strategic Investment Functional Area Strategies Sustainable Competitive Advantage Market Needs Attractiveness And Key Success Factors

7 มุ่งเน้นเจาะลึกสร้างความแตกต่าง มุ่งเน้นเจาะลึกด้านต้นทุน
3ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ ผู้นำด้านต้นทุน กลยุทธ์ ? สร้างความแตกต่าง มุ่งเน้นเจาะลึก ความได้เปรียบในการแข่งขัน ลูกค้ารับรู้ความแตกต่าง ตำแหน่งต้นทุนต่ำ อุตสาหกรรม สร้างความแตกต่าง ผู้นำด้านต้นทุน ตลาดเป้าหมาย มุ่งเน้นเจาะลึกสร้างความแตกต่าง มุ่งเน้นเจาะลึกด้านต้นทุน เฉพาะส่วน

8 ผู้นำด้านต้นทุน เป้าหมาย : เป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำสุดในอุตสาหกรรม (หรือส่วนของตลาด) ผู้นำด้านต้นทุนมีข้อดีในการเข้าถึงผู้ซื้อที่ยึดถือราคาเป็นตัวตัดสินใจซื้อและบริษัทมีอำนาจที่จะกำหนดราคาในตลาดได้. กลยุทธ์นี้เหมาะสมเมื่อ ผู้ซื้อไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา บริษัทคู่แข่งขายสินค้าชนิดเดียวกัน บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากขนาดของความประหยัด

9 สร้างความแตกต่าง บริษัทมุ่งสร้างความภักดีจากลูกค้าโดยวางตำแหน่งสินค้าและบริการให้มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์หรือเป็นแฟชั่น. ความคิดบางอย่างที่พิเศษต่อคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ หลัก:สร้างพื้นฐานความแตกต่างในความชำนาญพิเศษ บางสิ่งที่บริษัทเล็กทำได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

10 มุ่งเน้นเจาะลึก บริษัทเลือกลูกค้าเพียงหนึ่งหรือสองส่วนของตลาด ระบุความต้องการหรือความสนใจพิเศษของลูกค้าออกมา แล้วนำมาเป็นเป้าหมายในการออกแบบสินค้า บริการที่มีความพิเศษสำหรับเขา กลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างในระหว่างส่วนของตลาด บริษัทมุ่งตอบสนองตลาดเฉพาะส่วนหรือหลายๆส่วนในตลาดมากกว่าที่จะตอบสนองตลาดทั้งหมดโดยรวม

11 Sustainable Competitive Advantage The way you compete
Product strategy Positioning strategy Manufacturing Strategy Distribution strategy Etc; Basis of Competition Assets and Competencies Sustainable Competitive Advantage The way you compete Product – market selection Whom you compete against Competitor selection

12 Strategic Thrusts Differentiation Focus (Generic Business Strategy
Strategic Theme Strategic Orientation) Route to an SCA Preemption Synergy Low Cost

13 Differentiation Strategies
Product offering is different from competitor Value added affect customer choice and ultimate satisfaction Something can be done much better than it is done by competitors Ingredient or component , superior product offering , Combining products , Added service , Breadth of product line , Service backup , Channel , Design , Quality , Brands Successful Differentiation Strategies Generate Customer Values Provide Perceived Value Be difficult to copy

14 Low cost No-Frills Product/Service Production/ Product Operation
Design Low cost Experience Curve Scale Economies

15 Focus Strategy Avoid Strategy dilution Or distraction Compete with
Limited resources Focus Strategy Product ,Segment ,Geographic focus Reduce Competitive pressures Bypass Competitor assets/ Competencies Provide Positioning strategy

16 Preemptive Move product opportunities Preempt a position
Develop a dominant design Secure superior product-development personnel Production system Develop production processes Expand capacity Vertically Integrate Customer Opportunities Train customer in usage skills Get customer to make long-term commitments Gain specialized knowledge about a customer set Distribution and Service system Occupy prime locations Dominate key distributors or outlets

17 Enhance customer Value
Synergy Enhance customer Value Reduce Operation Cost Reduce required investment

18 Strategic Position The face of the Business strategy
Differentiate from competitor Resonate with customers Strategic Position Express the Values And culture of the Organization Drive and Guide Strategic initiatives Drive the communication program

19 Strategic Position Options
The best Value Pioneer Product focus Target segment Product category Product attributes and functional benefits Breadth of product line Organizational intangibles Emotional self-expressive benefits Experience Being contemporary Brand personality Competitor position


ดาวน์โหลด ppt รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 26 กรกฎาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google