งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระสุดท้ายมาถึงแล้ว 11 สิงหาคม 2556. Case study 11 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระสุดท้ายมาถึงแล้ว 11 สิงหาคม 2556. Case study 11 สิงหาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระสุดท้ายมาถึงแล้ว 11 สิงหาคม 2556

2 Case study 11 สิงหาคม 2556

3 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? วัฒนธรรมล้านนา E-V-R model PEST Value proposition Resource What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix 5 forces model แพ้คู่แข่งขันรายใหม่ Value chain คุณค่าแท้ ทางวัฒนธรรม Competitive strategies Differentiate Focus Generic model หลงไปสู้กับคู่แข่งด้วยราคา Functional strategies Marketing Operation Financial strategies How to compete? What to do? Repositioning Re-Strategy Re-Branding Segment Target Positioning ไม่รู้จักลูกค้าตัวเอง ไม่รู้จัก channel ไปขึ้นกับทัวร์ เอเจนซี่ ตามคู่แข่ง ลูกค้าที่สนใจในคุณค่าทางวัฒนธรรม กลุ่มยุโรป ญี่ปุ่น Channel E-marketing Promotion Re Process Customize Service กรณีศึกษา หจก. วัฒนธรรมจาวเหนือ Strategic group

4 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? PEST Demand Value proposition Standard Product Resource Funding What to become ? Standard Product Leadership Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies Growth Strategy Investment BCG Product-Market matrix Cash cow 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies PriceMass Liquidity Channel Inventory How to compete? Cost Leadership What to do? Segment Target Positioning General Standard Price Strategic group หางดงบรรจุภัณฑ์

5 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? PEST Quality of life Value proposition Healthy Resource Knowhow High land What to become ? Organic Exporter Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies Niches Organic Product BCG Product-Market matrix 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies Products Quality Cash cow Varieties Standard How to compete? Differentiate and Focus Product What to do? Segment Target Positioning Medium Quality Japan Strategic group อินทรีย์พืชผล

6 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? PEST Quality of Life Value proposition Design Resource Designer What to become ? Product design Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies Growth strategy Investment BCG Product-Market matrix Question Mark to Star 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies Product Design Liquidity Varieties Quality How to compete? Differentiate and Focus What to do? Segment Target Positioning Medium high Quality Strategic group นครพิงค์เทียนหอม

7 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? E-V-R model PEST Value proposition Resource What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix 5 forces model O/T Value chain S/W TOWS matrix Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies How to compete? What to do? ต้องสอดคล้องกับ Business concept Business model ต้องสอดคล้องกับ Competitive strategy Segment Target Positioning กรอบการเตรียมสอบกรณีศึกษา

8 แนวทางวิเคราะห์กรณีศึกษา Business concept Ideas Asset Value เข้าไปในธุรกิจอะไร ? Corporate Strategy Business Model Value Target market Customer ทำรายได้ได้อย่างไร ขายอะไร ขายใคร STP Competitive strategy 5 Forces’ model Value chain Generic model แข่งตลาดไหน ด้วยอะไร Broad /Narrow Leadership /Focus Functional strategy Marketing 4 P Operation product /Process technology Leadership / Focus Finance Cash Working Capital Capital structure แสดงอาการ ออกมาเป็นปัญหา ตรวจสอบว่า วางกลยุทธ์ถูกไหม สภาพการแข่งขันเปลี่ยนไปไหม ตรวจสอบว่าแนวคิดธุรกิจ ยังใช้ได้ไหม ต้องเปลี่ยนไหม

9 E -V- R Vision statement PEST Scenario Opportunities Ideas Who are you? Core competencies Capabilities Resources Value proposition What customer buy? O/T S/W OS Business conceptBusiness model Customer requirement Vision Driving Forces challenges GE matrix Scenario matrix What business to be in? What to become ? Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix Competitive Environment Supplier Customer SubstitutionNew entrance Competitor + + - - - Segment ResourceCapability Competencies PQCD Customer Satisfaction Business process Business Function marketing operation Finance HR R&D ลูกค้าพอใจ ความต้องการลูกค้า ไปดู Business Model canvas ไปดู Business concept ไปดู Primary activities ใน Value chain Business Strategy Corporate Strategy Get things done through people Performance Financial Ratio Organization Structure Leadership Organization Architecture BSC management

10 ปัญหาอุปสรรค 1. หลงใหลในอำนาจ กลัวสูญเสียอำนาจ 2. ไม่อยากแบ่งปันอำนาจไปให้ข้างล่าง เดี๋ยว จะหมดความสำคัญ 3. กลัวสถานะและตำแหน่งหายไป 4. กลัวสูญเสีย รางวัลผลตอบแทน 5. กลัวลูกน้องเก่ง ได้หน้า ตัวเองเสียหน้า ได้หน้า เสียหน้า เรื่องใหญ่มากสำหรับคนไทย ฆ่าได้หยามไม่ได้

11 โลก เปลี่ยนไ ป ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รัฐบาล นักศึกษา ผู้ประกอบกา ร สภาพแวดล้ อม สังคม ชุมชน พนักงาน จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน การปรับตัว ทันโลก งาน คน บริหารงา น งานดี บริหาร ( ใจ ) คน ( ใจ ) คนมี สุข ภารกิจ ผู้ นำ งานมาคนกับคน อิทธิบาทสี่ คนมาคนกับคน พรหมวิหารสี่ Respect Your people

12 1. ขอให้ประเมินการทำงาน กลุ่ม 2. ตอบแบบประเมินความรู้ ทั้งหมดหลังจากจบการ เรียนอีกครั้ง 3. ส่งผลให้อาจารย์หน้าชั้น ก่อนกลับบ้าน

13 พวกเราพร้อมออกจาก ขวดหรือยัง ?

14 พร้อมจะสอบหรือยัง แหล่มเลย บ่องตง ขอให้โชคดี !!! สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00-11.00 เป็นกรณีศึกษา เก็บ 30 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt วาระสุดท้ายมาถึงแล้ว 11 สิงหาคม 2556. Case study 11 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google