งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jirawat Promporn Update Latest 18/07/49 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jirawat Promporn Update Latest 18/07/49 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jirawat Promporn jirawat@book.co.th Update Latest 18/07/49 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD.

2 History The American Society of Mechanical Engineers หรือ ASME ก่อตั้งขึ้นในปี 1880 เป็นองค์กรทางการศึกษาและด้านเทคนิคที่ไม่ แสวงหาผลกำไรและให้บริการข้อมูลด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติงานด้าน วิศวกรรมเครื่องกลแก่สมาชิก 125,000 แห่ง ทั่วโลก

3 History กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม ด้านการผลิต เป็นผู้จัดการประชุมทางด้านเทคนิคกว่า 30 หัวข้อและหลักสูตรต่างๆ ในการพัฒนากว่า 200 หลักสูตรในแต่ละปี เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

4 Search Browse SPIN Web Browse Publications Basic Search Advanced Search Search Method

5 Homepage คลิกเลือก Browse : By Publisher

6 Browse Publications 1 1. คลิกเลือก ASME

7 Browse Publications 2. คลิกเลือกวารสารที่ต้องการ 2

8 Search Methods เลือกสืบค้นแบบไล่เรียง เลือกสืบค้นจากคำค้น ของวารสารที่เลือก

9 Browse 1. เรียกดู Issue ปัจจุบัน2. เรียกดู Issue ทั้งหมด 1 2

10 Browse-Current Issue 1 2 1. ไป Issue ก่อนหน้า/ไล่เรียงตาม Volume/เรียกดู Issue/ไปด้านล่างของหน้าจอ 2. เลือกดูสาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็มแบบ HTML และ PDF

11 Browse- All Issues คลิกเลือก Volume ที่ต้องการ

12 1. เลือกดูหน้าสารบัญวารสารแบบ HTML 2. เลือกดูหน้าสารบัญวารสารแบบ PDF Browse - All Issues 12

13 Search 1. สืบค้น Issue ปัจจุบัน2. สืบค้น Issue ทั้งหมด 1 2

14 Current Issue (Simple Search) 1. ใส่คำค้น 5. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 2. ระบุเขตข้อมูล4. เลือกรูปแบบการแสดงผล 6. ระบุ Volume และ Issue7. คลิก Search 3. ระบุคำเชื่อม 1 2 3 4 5 6 7

15 Current Issue ( Advanced Search) 1 1. ใส่ชุดคำสั่ง 2 2. เลือกรูปแบบการแสดงผล 3 3. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 4 4. ระบุ Volume และ Issue 5 5. คลิก Search

16 Current Issue ( Advanced Search)

17 Results 3. เริ่มการสืบค้นใหม่1. คลิกแสดงรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป 2. คลิกแสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML หรือ PDF 1 3 2 4. จัดเก็บลงใน myArticles 4

18 Article แสดงรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป

19 Reference References Link

20 Full Text - HTML

21 Full Text - PDF Print, Save

22 สืบค้นจาก SPIN Database Simple Search Simple Search Advanced Search Advanced Search SPIN Database

23

24 Simple Search

25 Advanced Search

26 Content Alert คลิกเพื่อบอกรับบริการ Alert

27 1. ระบุ Email Address2. ระบุชื่อวารสารที่ต้องการ3. คลิก Subscribe 1 2 3

28


ดาวน์โหลด ppt Jirawat Promporn Update Latest 18/07/49 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google