งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งข้อมูลเพื่ออนาคต ทางการศึกษา Testing & Education Reference Center Testing & Education Reference Center งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งข้อมูลเพื่ออนาคต ทางการศึกษา Testing & Education Reference Center Testing & Education Reference Center งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งข้อมูลเพื่ออนาคต ทางการศึกษา Testing & Education Reference Center Testing & Education Reference Center งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 Testing & Education Reference Center ♪ ฐานข้อมูลสถาบันการศึกษาใน ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดาในระดับอุดมศึกษา ♪ แหล่งทุนการศึกษา ♪ แบบทดสอบออนไลน์กว่า 50 ชุด ตั้งแต่ระดับมัธยม - ป. เอก ครอบคลุมข้อสอบด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิศวกรรม การทหาร การพยาบาล เช่น TOEFL/ TOEIC/ GMAT/ SAT GRE etc ♪ คู่มือแตรียมสอบในรูป อิเล็กทรอนิกส์ กว่า 140 รายการ

3 การ ใช้ งาน 1. ใช้เฉพาะในเครือข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. ลงทะเบียนสมาชิกใน ฐานข้อมูล 3. การทำแบบทดสอบ กำหนดระยะเวลา ภายใน 90 วัน

4 เริ่มต้นที่ library.cmu.ac.th

5

6 ลงทะเ บียน เลือกประเภท สถาบัน ทดสอบ ออนไลน์ คู่มือ เตรียม สอบ

7 ศึกษาต่อระดับวิทยาลัย หลักสูตร 2- 4 ปี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรการ บัญชี สถาบันการพยาบาล ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติ ทางไกล ( ออนไลน์ ) ทุกสาขาวิชา รวมถึง MBA กฎหมาย การพยาบาล

8 การศึกษาพิเศษทุกสาขาวิชา วิทยาลัยการอาชีวะ ทั้งระดับปริญญา อนุปริญญา และ ประกาศนียบัตร สำหรับอ่านคู่มือเตรียมสอบ เช่น TOEFL GRE TOEIC SAT พื้นที่สำหรับบันทึกข้อมูลต่างๆของผู้ ลงทะเบียน เช่น แหล่ง การศึกษาที่สนใจ บริการแจ้งข้อมูล การทำแบบประวัติ (resume) ทุนการศึกษา »

9 ลงทะเบียน

10 การลงทะเบียน ลงทะเบียน สมาชิกใหม่ ผู้เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ใส่รหัสที่นี่ กรอกข้อมูลเพื่อกำหนดรหัสผ่าน

11 หาที่เรียนระดับ College

12 หาที่ เรียน หา ทุนการศึก ษา หาที่เรียนตาม คุณสมบัติผู้เรียน

13 เลือก โปรแกรมการ เรียน

14 Basic College Search ค้นด้วยชื่อ สถาบัน ช่อง ทางการค้น ชื่อสถาบัน คำสำคัญ ไล่เรียง ตามลำดับ อักษรชื่อ สถาบัน ค้นด้วยคำ สำคัญ ไล่ดูสถาบัน ตามลำดับอักษร

15 ระบุประเทศที่ ต้องการไปศึกษาต่อ ระบุรัฐ / ย่าน / ระยะทาง ของสถานศึกษาที่ ต้องการ

16 ระบุภาค / รัฐที่ ต้องการไปศึกษา

17 ดูผลการค้น ระบุ ค่าลงทะเบี ยน ระบุประเภทของสถาบัน รัฐ / เอกชน

18 ระบุที่ตั้งของสถาบัน ระบุจำนวน นักศึกษา ระบุ ค่าลงทะเบี ยน ระบุประเภทของสถาบัน รัฐ / เอกชน

19 ดูผลการค้นตาม ข้อมูลที่ผู้เรียนระบุ

20 สถาบันการศึกษาและ ข้อมูลเบื้องต้น

21 รายละเอียดของแต่ละสถาบัน ข้อมูล สถาบัน

22 ตัวอย่างลิงค์ไปเว็บไซ็ตสถาบัน ข้อมูลการสมัครเรียน

23 หาโปรแกรมระดับ Graduate หาโปรแกรมการ เรียน หาแหล่งทุน หาที่เรียนตาม คุณสมบัติ

24 หาโปรแกรม การเรียน

25 ค้นตามชื่อสถาบัน / โปรแกรมการเรียน / คำสำคัญ เช่น home school ค้นหาด้วยทางเลือกที่ มีให้

26 ผลการค้นที่ ได้รับ เลือก สาขาวิชา / โปรแกรม การเรียน / ระดับ การศึกษา / สถานที่

27 เลือก สถาบัน

28 ข้อมูลรายละเอียดของ โปรแกรมที่เลือก

29 หาที่เรียนตามคุณสมบัติผู้เรียน : Get Recruited

30 Log in ด้วย user name/password ที่ ลงทะเบียนไว้แล้ว หาที่ เรียน หาทุน

31 หาที่เรียนตาม คุณสมบัติ กรอกข้อมูล ส่วนบุคคล

32 ระบุสาขาวิชา ที่สนใจ

33 ระบุข้อกำหนดต่างๆ เช่น รัฐที่ต้องการ

34 กรอกข้อมูลคะแนน สอบของผู้เรียน

35 หาแหล่ง ทุนการศึกษา

36 หาทุน - กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

37 ระบุเกรดที่จบ ป. ตรี

38 ระบุรางวัลที่เคยได้รับ ข้อมูลบิดามารคา

39 เมื่อกรอกข้อมูลครบ สามารถดู ทุนการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติ ได้ทันที

40

41 ลักษณะทุน และเงินทุน เลือกดูรายละเอียด ของทุน

42 รายละเอียดของทุน เช่น เจ้าของทุน การติดต่อ ระยะเวลา การสมัคร

43 การอ่านคู่มือ เตรียมสอบ

44 เลือกหนังสือที่ต้องการ

45 หน้าสารบัญ ตัวอย่างหนังสือ คู่มือ GRE

46 ตัวอย่างคู่มือ TOEFL

47 ตัวอย่างคู่มือ GMAT

48 การทำ แบบทดสอบ ออนไลน์

49 การทำแบบทดสอบ - TOEFL

50

51

52 คำแน ะนำ

53 แบบทดสอบ Reading Test

54 ทำการทดสอบ ต้องการดูผลการทดสอบ ให้ save & End Section ก่อน ตอบ ข้อสอบ

55 ดูผลการทดสอบ

56 คะแนนผลการ ทดสอบ และเฉลย

57 Vocab Test

58

59 เลือกระดับและชุดข้อสอบ

60

61 คลิกเพื่อดู / ฟัง ความหมาย เก็บคำศัพท์นี้ไว้ สลับคำ ใหม่ ย้อนกลับไป คำศัพท์เดิม เริ่มต้น ใหม่

62 ตัวอย่าง VOCAB TEST (1)

63 ตัวอย่าง vocab test (2)

64 Good Luck


ดาวน์โหลด ppt แหล่งข้อมูลเพื่ออนาคต ทางการศึกษา Testing & Education Reference Center Testing & Education Reference Center งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google