งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งข้อมูลเพื่ออนาคตทางการศึกษา Testing & Education Reference Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งข้อมูลเพื่ออนาคตทางการศึกษา Testing & Education Reference Center"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งข้อมูลเพื่ออนาคตทางการศึกษา Testing & Education Reference Center
งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 Testing & Education Reference Center
♪ ฐานข้อมูลสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดาในระดับอุดมศึกษา ♪ แหล่งทุนการศึกษา ♪ แบบทดสอบออนไลน์กว่า 50 ชุดตั้งแต่ระดับมัธยม-ป.เอก ครอบคลุมข้อสอบด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิศวกรรม การทหาร การพยาบาล เช่น TOEFL/ TOEIC/ GMAT/ SAT GRE etc ♪ คู่มือแตรียมสอบในรูปอิเล็กทรอนิกส์ กว่า 140 รายการ

3 การใช้งาน 2. ลงทะเบียนสมาชิกในฐานข้อมูล 3. การทำแบบทดสอบ กำหนดระยะเวลา
1. ใช้เฉพาะในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. ลงทะเบียนสมาชิกในฐานข้อมูล 3. การทำแบบทดสอบ กำหนดระยะเวลา ภายใน 90 วัน

4 เริ่มต้นที่ library.cmu.ac.th

5

6 เลือกประเภทสถาบัน ทดสอบออนไลน์ คู่มือเตรียมสอบ ลงทะเบียน

7 ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติ
ศึกษาต่อระดับวิทยาลัย หลักสูตร 2- 4 ปี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรการบัญชี สถาบันการพยาบาล ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติ ทางไกล(ออนไลน์) ทุกสาขาวิชา รวมถึง MBA กฎหมาย การพยาบาล

8 ทั้งระดับปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
การศึกษาพิเศษทุกสาขาวิชา วิทยาลัยการอาชีวะ ทั้งระดับปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร สำหรับอ่านคู่มือเตรียมสอบ เช่น TOEFL GRE TOEIC SAT พื้นที่สำหรับบันทึกข้อมูลต่างๆของผู้ลงทะเบียน เช่น แหล่ง การศึกษาที่สนใจ บริการแจ้งข้อมูล การทำแบบประวัติ (resume) ทุนการศึกษา

9 ลงทะเบียน

10 การลงทะเบียน ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ กรอกข้อมูลเพื่อกำหนดรหัสผ่าน
ผู้เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ใส่รหัสที่นี่ กรอกข้อมูลเพื่อกำหนดรหัสผ่าน

11 หาที่เรียนระดับ College

12 หาที่เรียนระดับ College
หาที่เรียนตามคุณสมบัติผู้เรียน หาทุนการศึกษา

13 เลือกโปรแกรมการเรียน

14 ไล่ดูสถาบันตามลำดับอักษร
Basic College Search ช่องทางการค้น ชื่อสถาบัน คำสำคัญ ไล่เรียงตามลำดับอักษรชื่อสถาบัน ค้นด้วยคำสำคัญ ค้นด้วยชื่อสถาบัน ไล่ดูสถาบันตามลำดับอักษร

15 ระบุประเทศที่ต้องการไปศึกษาต่อ
ระบุรัฐ/ย่าน/ระยะทางของสถานศึกษาที่ต้องการ

16 ระบุภาค/รัฐที่ต้องการไปศึกษา

17 ระบุประเภทของสถาบัน รัฐ/ เอกชน
ระบุค่าลงทะเบียน ระบุประเภทของสถาบัน รัฐ/ เอกชน ดูผลการค้น

18 ระบุประเภทของสถาบัน รัฐ/ เอกชน
ระบุที่ตั้งของสถาบัน ระบุจำนวนนักศึกษา ระบุค่าลงทะเบียน ระบุประเภทของสถาบัน รัฐ/ เอกชน

19 ดูผลการค้นตามข้อมูลที่ผู้เรียนระบุ

20 สถาบันการศึกษาและข้อมูลเบื้องต้น

21 รายละเอียดของแต่ละสถาบัน
ข้อมูลสถาบัน

22 ตัวอย่างลิงค์ไปเว็บไซ็ตสถาบัน
ข้อมูลการสมัครเรียน

23 หาโปรแกรมระดับ Graduate
หาโปรแกรมการเรียน หาที่เรียนตามคุณสมบัติ หาแหล่งทุน

24 หาโปรแกรมการเรียน

25 ค้นตามชื่อสถาบัน/โปรแกรมการเรียน/คำสำคัญ เช่น home school
ค้นหาด้วยทางเลือกที่มีให้

26 เลือกสาขาวิชา / โปรแกรมการเรียน / ระดับการศึกษา / สถานที่
ผลการค้นที่ได้รับ

27 เลือกสถาบัน

28 ข้อมูลรายละเอียดของโปรแกรมที่เลือก

29 หาที่เรียนตามคุณสมบัติผู้เรียน : Get Recruited

30 Log in ด้วย user name/password ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
หาที่เรียน หาทุน

31 หาที่เรียนตามคุณสมบัติ
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

32 ระบุสาขาวิชาที่สนใจ

33 ระบุข้อกำหนดต่างๆ เช่น รัฐที่ต้องการ

34 กรอกข้อมูลคะแนนสอบของผู้เรียน

35 หาแหล่งทุนการศึกษา

36 หาทุน - กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

37 ระบุเกรดที่จบ ป.ตรี

38 ระบุรางวัลที่เคยได้รับ ข้อมูลบิดามารคา

39 เมื่อกรอกข้อมูลครบ สามารถดูทุนการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติได้ทันที

40 เมื่อกรอกข้อมูลครบ สามารถดูทุนการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติได้ทันที

41 เลือกดูรายละเอียดของทุน
ลักษณะทุน และเงินทุน เลือกดูรายละเอียดของทุน

42 รายละเอียดของทุน เช่น เจ้าของทุน
การติดต่อ ระยะเวลาการสมัคร

43 การอ่านคู่มือเตรียมสอบ

44 เลือกหนังสือที่ต้องการ

45 ตัวอย่างหนังสือคู่มือ GRE
หน้าสารบัญ

46 ตัวอย่างคู่มือ TOEFL

47 ตัวอย่างคู่มือ GMAT

48 การทำแบบทดสอบออนไลน์

49 การทำแบบทดสอบ-TOEFL

50

51

52 คำแนะนำ

53 แบบทดสอบ Reading Test

54 ต้องการดูผลการทดสอบ ให้ save & End Section ก่อน
ทำการทดสอบ ตอบข้อสอบ

55 ดูผลการทดสอบ

56 คะแนนผลการทดสอบ และเฉลย

57 Vocab Test

58

59 เลือกระดับและชุดข้อสอบ

60

61 คลิกเพื่อดู/ฟังความหมาย ย้อนกลับไปคำศัพท์เดิม
เก็บคำศัพท์นี้ไว้ ย้อนกลับไปคำศัพท์เดิม สลับคำใหม่ เริ่มต้นใหม่

62 ตัวอย่าง VOCAB TEST (1)

63 ตัวอย่าง vocab test (2)

64 Good Luck


ดาวน์โหลด ppt แหล่งข้อมูลเพื่ออนาคตทางการศึกษา Testing & Education Reference Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google