งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงานความร้อนใต้พิภพ. พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานความร้อนตามธรรมชาติของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงานความร้อนใต้พิภพ. พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานความร้อนตามธรรมชาติของโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังงานความร้อนใต้พิภพ

2 พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานความร้อนตามธรรมชาติของโลก

3 ความร้อนจะไหลออกมาจากภายในโลก เปลือกโลกจะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความ ร้อน Inner core เป็นของแข็ง Outer core เป็นของเหลว Mantle มีสภาพกึ่ง เหลวกึ่งแข็ง Crust เป็นของแข็ง

4 ยิ่งลึกลงไปจากเปลือกโลก อุณหภูมิก็จะยิ่งสูงขึ้น โดยปกติจะเพิ่ม 30 0 ซ /ความลึก 1 กม.

5 เปลือกโลกแตกออกเป็นเพลท (Plate) ซึ่งอาจเคลื่อนที่ออกจากกัน หรือผ่านซึ่ง กันและกัน หรือชนกัน ตามแนวแตกก็จะมีหินหนืด (Magma) ดันแทรกขึ้นมา

6 เปลือกโลกใหม่เกิดขึ้นตามแนวแตกของพื้นมหาสมุทร เมื่อเพลทสองเพลทมาเจอกัน เกิด การมุดตัว (Subduction) เปลือกโลกส่วนที่มุดลงไป ได้ความร้อนสูงมากก็จะหลอมละลาย และจะดันแทรกตัวขึ้นมาตามขอบของเพลทส่วนที่มุดลงไป

7 เปลือกโลกที่บางหรือแตกทำให้หินหนืดดันแทรกขึ้นมาที่ผิวดินเรียกว่าลาวา (Lava) ปกติหินหนืดจะไม่โผล่ที่ผิวดินแต่จะอยู่ข้างล่างลงไปและให้ความร้อนแก่หินข้าง เคียงเป็นบริเวณกว้าง

8 น้ำฝนสามารถไหลซึมลงไปตามรอยแตกได้ลึกหลายกิโลเมตร หลังจากถูกทำให้ ร้อนจัด ก็จะไหลกลับขึ้นมาที่ผิวโลกในรูปของไอน้ำร้อนหรือน้ำร้อน

9 ลักษณะผืนดินที่ร้อนระอุด้วยไอน้ำร้อน แสดงว่าด้านล่างมีความร้อนมหาศาล ในประเทศฟิลิปปินส์

10 เมื่อน้ำร้อนและไอน้ำร้อนดันขึ้นมาที่ผิวดิน อาจอยู่ในรูปของน้ำพุร้อน (Hot Springs) โคลนเดือด (Mud Pots) ไอน้ำร้อน (Fumaroles) และอื่นๆ

11 น้ำร้อนที่ดันแทรกขึ้นมา จะถูกกักเก็บไว้ในชั้นหินเนื้อพรุน กลายเป็นแหล่งกักเก็บ พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Reservoir)

12 แหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงานอันมหาศาล อุณหภูมิ ของแหล่งกักเก็บอาจสูงถึง 370 O ซ

13 การสำรวจ และการขุดเจาะ

14 แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพจะเป็นแนวที่ชัดเจน เปลือกโลกมีลักษณะพิเศษ แตกหักอ่อนแอ การไหลของความร้อนสูง มีภูเขาไฟ และแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อย

15 วิธีสำรวจประกอบด้วย การแปลภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ การศึกษา ภูเขาไฟ การสำรวจทางธรณี ทางเคมี ทางธรณีฟิสิกส์ หลุมเจาะเพื่อวัดอุณหภูมิ

16 การสำรวจมักจะเริ่มต้นด้วยการแปลภาพถ่ายดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ

17 ภูเขาไฟเป็นตัวบ่งบอกว่ามีพลังงานความร้อนมหาศาลกักเก็บอยู่ด้านล่าง

18 นักธรณีวิทยาจะเข้าไปสำรวจในบริเวณภูเขาไฟเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะสำรวจ ในรายละเอียดต่อไป ตัวอย่างเช่น พื้นที่ที่มีไอน้ำร้อนสูง ในนิคารากัว

19 นักธรณีวิทยาจะสำรวจทำแผนที่ธรณี แสดงลักษณะภูมิประเทศ โครงสร้างธรณี เช่น รอยเลื่อน รอยแตก ประเภทของหินที่พบ

20 นักธรณีจะศึกษาและตรวจสอบ ชนิด ลักษณะ และคุณสมบัติของหินอย่างละเอียด

21 ข้อมูลทางธรณีต่างๆจะถูกนำเสนอในรูปของแผนที่ธรณีวิทยา โครงสร้างธรณี ชนิดและคุณสมบัติของหินจะแสดงโดยเครื่องหมายและสีที่แตกต่างกัน

22 ข้อมูลทางเคมี คุณสมบัติทางไฟฟ้า ทางแม่เหล็ก ทางคลื่นไหวสะเทือน และอื่นๆ ได้มาจากการสำรวจภาคสนาม

23 ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาคสนามจะถูกนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ และนำมา วิเคราะห์ต่อไป

24 นักธรณีวิทยาจะศึกษาและตัดสินใจว่าควรเจาะหลุมสำรวจหรือไม่ แหล่งพลังงาน ความร้อนใต้พิภพที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจจะถูกตรวจพบโดยการเจาะเท่านั้น

25 หลุมสำรวจอุณหภูมิที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กและไม่ลึกมากนักจะถูกเจาะโดย เครื่องเจาะขนาดเล็กเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิและชนิดของหิน

26 ช่างเจาะเตรียมการสำหรับการเจาะหลุมตรวจวัดอุณหภูมิ

27 มีการเก็บตัวอย่างหินที่เจาะผ่าน นำขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาคุณสมบัติต่างๆ รวมทั้งวัดอุณหภูมิที่ระดับความลึกต่างๆ

28 นักธรณีวิทยาจะศึกษา ตรวจสอบตัวอย่างหินที่นำขึ้นมาอย่างละเอียดทีแต่ละ ระดับความลึก

29 ข้อมูลอุณหภูมิที่เพิ่มค่อนข้างมากเมื่อลึกลงไปเช่นนี้ เป็นข้อมูลสนับสนุนให้มีการ เจาะหลุมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อมองหาแหล่งกักเก็บขนาดใหญ่

30 การเจาะหลุมผลิตต้องใช้หลุมขนาดใหญ่และเครื่องเจาะที่มีขนาดใหญ่มาก ค่าเจาะอาจสูงเป็นสิบล้านบาท และสามารถเจาะได้ลึกกว่าสามกิโลเมตร

31 แท่นเจาะขนาดใหญ่จะใช้ช่างเจาะหลายคน และจะทำการเจาะตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

32 ถ้าเจาะพบแหล่งกักเก็บ จะทำการทดสอบคุณลักษณะของหลุมเจาะและของแหล่ง กักเก็บโดยการปล่อยให้น้ำร้อนและไอน้ำร้อนไหลออกมาจากบ่อตามธรรมชาติ

33 ถ้าพบว่าหลุมเจาะนั้นมีคุณสมบัติที่ดี ก็จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ปากหลุม ซึ่งจะสามารถควบคุมการไหลของน้ำร้อน/ไอน้ำร้อน และความดันของหลุมได้

34 กรณีการทดสอบการไหลของหลุมเจาะพลังงานความร้อนใต้พิภพที่รัฐเนวาดา

35 การผลิตกระแสไฟฟ้า

36 ไอน้ำร้อนจากหลุมผลิตจะไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า ไอน้ำที่เหลือจะควบแน่นในหอ ควบแน่นเป็นน้ำเย็น และถูกปั๊มคืนลงไปในแหล่งกักเก็บเพื่อหมุนเวียนใช้ Turbine Cooling tower Hot Cold

37 แรงดันจากไอน้ำร้อนจะหมุนกังหันไอน้ำ ซึ่งจะไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยไม่ ต้องมีการใช้เชื้อเพลิงมาต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำร้อนก่อน

38 ลักษณะของกังหันไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

39 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ Imperial Valley, California

40 กังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ Cerro Prieto, Mexico

41 พนักงานห้องควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่ฟิลิปปินส์

42 เครื่องแปลงไฟฟ้า ฉนวน และอุปกรณ์ต่างๆในสถานีย่อยของโรงไฟฟ้า

43 สายส่งเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายไฟฟ้าที่ Mojave Desert, California

44 ควันขาวที่เห็นเป็นไอน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพไม่มีการเผาไหม้ เชื้อเพลิงจึงไม่มีควันไฟ

45 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยได้มีการสร้าง ในสภาพแวดล้อมต่างๆข้างต้นโดยไม่ก่อปัญหา

46 สภาพแวดล้อมต่างๆที่มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ไร่ข้าวโพด ฟิลิปปินส์Mammoth Lakes, California Mojave Desert, California Tropical Forest, Mt. Apo, Philippines

47 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพมี 3 แบบขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ของน้ำร้อน/ไอน้ำร้อนของแหล่งกักเก็บพลังงานเป็นสำคัญ (1) โรงไฟฟ้าใช้ไอน้ำร้อนแห้ง (Dry Steam) (2) โรงไฟฟ้าใช้ไอน้ำร้อนที่แยกมาจากน้ำร้อน (Flash Steam) (3) โรงไฟฟ้าระบบสองวงจร (Binary Cycle)

48 กรณีแหล่งกักเก็บมีอุณหภูมิสูงมาก มีแต่ไอร้อนแห้ง (Dry steam) ไอร้อนนี้จะถูก นำไปหมุนกังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรง ผลิตไฟฟ้า ไอที่เหลือจะถูก ควบแน่นเป็นน้ำแล้วอัดคืนลงแหล่ง โรงไฟฟ้าที่ใช้ไอน้ำร้อนแห้ง

49 Prince Piero Ginori Conti สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพขึ้นเป็น แห่งแรกในปี ค.ศ. 1904 ที่ Larderello, Italy ซึ่งเป็นแหล่งแบบไอน้ำร้อนแห้ง

50 โรงไฟฟ้าที่ Lardello, Italy ถูกทำลายในสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ได้ก่อสร้าง ขึ้นใหม่ ปัจจุบันยังผลิตไฟฟ้า หลังจากผลิตไฟฟ้ามาได้กว่า 90 ปี

51 ในอเมริกาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพแห่งแรกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1962 ที่ The Geysers, California ปัจจุบันเป็นแหล่งที่มีการผลิตขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

52 ปัจจุบัน The Geysers มีโรงไฟฟ้า 20 โรง น้ำเสียจากเมืองข้างเคียงจะถูกอัดลง ไปในแหล่งกักเก็บซึ่งมีความร้อนมหาศาล เป็นการทิ้งน้ำเสียที่ไม่ทำลาย สิ่งแวดล้อมและยังเพิ่มปริมาณไอน้ำร้อนเพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าอีกด้วย

53 โรงไฟฟ้าแบบ Flash Steam ใช้น้ำร้อนจากแหล่งกักเก็บที่เป็นน้ำร้อนส่วนใหญ่ ส่งเข้า Flash Tank น้ำร้อนนี้จะแปรสภาพเป็นไอน้ำร้อนหมุนกังหันไอน้ำและผลิต ไฟฟ้าต่อไป โรงไฟฟ้าแบบ Flash Steam

54 Flash Technology ค้นพบในนิวซีแลนด์ เนื่องจากมีแหล่งกักเก็บส่วนใหญ่เป็นน้ำ ร้อน โรงไฟฟ้า Flash Steam นี้อยู่ที่ East Mesa, California

55 โรงไฟฟ้า Flash Steam ในญี่ปุ่น ในโรงไฟฟ้าประเภทนี้ น้ำร้อน และไอน้ำร้อนที่ เหลือใช้และควบแน่นแล้วจะอัดกลับลงไปเพื่อหมุนเวียนใช้

56 โรงไฟฟ้า Flash Steam ที่ Imperial Valley, California

57 โรงไฟฟ้า Flash Steam ที่ Dixie Valley, Nevada

58 โรงไฟฟ้าระบบสองวงจร โรงไฟฟ้าระบบสองวงจรใช้ความร้อนจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพมาทำ ให้ของเหลวพิเศษ (Working Fluid) กลายเป็นไอ และส่งไอนี้ไปหมุนกังหันไอน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป

59 ในตัวแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ของโรงไฟฟ้าระบบสองวงจร ความร้อนจากน้ำร้อน (Geothermal Water) จะถูกถ่ายให้ของเหลวพิเศษที่ใช้ โดยน้ำร้อนจะไม่มีโอกาสสัมผัสอากาศเลย และจะถูกอัดกลับลงไปในดิน

60 โรงไฟฟ้าระบบสองวงจรสามารถใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิต่ำ จึงสามารถใช้ ประโยชน์จากหลายๆแหล่ง โรงไฟฟ้าระบบสองวงจรนี้อยู่ที่ Soda Lake, Nevada

61 โรงไฟฟ้าที่ Big Island, Hawaii เป็นโรงไฟฟ้าสองระบบ คือ ระบบสองวงจร และ Flash Steam

62 โรงไฟฟ้าระบบสองวงจรที่ Wendell-Amadee, California

63 โรงไฟฟ้าระบบสองวงจรที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 300 กิโลวัตต์

64 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพมีประโยชน์ในหลายๆรูปแบบ

65 ในสหรัฐอเมริการะหว่างปี 1980-1990 มีอัตราการเพิ่มของการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานความร้อนใต้พิภพมากที่สุดเมื่อรัฐกำหนดให้มีการผลิตไฟฟ้าอิสระได้

66 ในสหรัฐอเมริกา การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพมี มากกว่า 2,800 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าให้ประชากรมากกว่า 4 ล้านคน

67 ทั่วโลกมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพผลิตไฟฟ้ามากกว่า 8,200 เม กะวัตต์ ใน 21 ประเทศ จ่ายไฟฟ้าให้ประชากรมากกว่า 60 ล้านคน ส่วน ใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนา

68 แสดงตำแหน่งของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพทั่วโลก

69 ประเทศที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก www.geotherm.org/PotentialReport.htm

70 การใช้ประโยชน์โดยตรง การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ ในขณะที่มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์จากน้ำพุร้อนโดยตรงมาเป็นเวลานาน แล้ว ตั้งแต่ยุคต้นๆของมนุษย์

71 การใช้ประโยชน์โดยตรงจากพลังงานความร้อนใต้พิภพในรูปแบบต่างๆ

72 รูปวาดแสดงการใช้ประโยชน์จากน้ำพุร้อนของชนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกา บาง เผ่าจะถือว่าน้ำพุร้อนเป็นเขตอิสระและจะไม่ยอมให้มีการสู้รบกันในเขตดังกล่าว

73 ชาวเมารี ของประเทศนิวซีแลนด์ใช้น้ำพุร้อนสำหรับการหุงหาอาหาร และ ประโยชน์อื่นๆ ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน

74 ชาวญี่ปุ่นในเมือง Beppu ใช้น้ำพุร้อนเพื่อให้ความอบอุ่นในอาคารและโรงงาน ใน บริเวณนี้มีน้ำพุร้อนมากกว่า 4,000 แห่ง มีสถานอาบน้ำแร่มากมายและดึงดูด นักท่องเที่ยวมาเที่ยวปีละมากกว่า 12 ล้านคน

75 ตัวอย่างลักษณะสระอาบน้ำแร่ที่ Hot Creek, Mammoth Lakes, California

76 ตัวอย่าง การใช้ประโยชน์จากน้ำพุร้อนมาเพื่อทำสระน้ำอุ่นทั้งในร่มและกลางแจ้ง ในประเทศญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป การใช้ประโยชน์เช่นนี้มีมาตั้งแต่สมัยโรมัน

77 ในประเทศหนาว การใช้ประโยชน์จากน้ำพุร้อนมาให้ความอบอุ่นกับเรือนกระจก (Greenhouse) ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

78 ตัวอย่างเรือนกระจกที่ใช้ความร้อนจากน้ำพุร้อนที่ New Mexico

79 เรือนกระจกที่ได้รับความร้อนจากพลังงานความร้อนใต้พิภพสามารถปลูกพืชผล ต่างๆได้เป็นอย่างดี

80 การใช้น้ำพุร้อนมาช่วยให้ความอบอุ่นแก่สระเลี้ยงปลาในประเทศหนาว ช่วยทำให้ ปลาเจริญเติบโตได้ดี ที่ Mammoth Lake, California

81 อีกตัวอย่างของสระเลี้ยงปลาที่ได้ความอบอุ่นจากน้ำพุร้อน ที่ Imperial Valley, California

82 ภาพขยายของปลาจากบ่อดังกล่าว

83 ภาพขยายของกุ้งที่เลี้ยงในบ่อที่ได้รับความอบอุ่นจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่ GeoHeat Center, Oregon Institute of Technology

84 ฟาร์มจระเข้ที่ใช้น้ำพุร้อนช่วยในการให้ความอบอุ่น ที่ Idaho

85 การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพในอุตสาหกรรม เช่นโรงงานอบแห้งหอมหัวใหญ่ ที่ Brady, Nevada

86 การต่อท่อน้ำร้อนพลังงานความร้อนใต้พิภพใต้ทางเดินเท้า เพื่อไม่ให้น้ำจับตัวเป็น น้ำแข็ง และเป็นสาเหตุทำให้ทางเท้าลื่น ที่ Klamath Falls, Oregon

87 ความร้อนใต้พิภพสามารถนำมาให้ความอบอุ่นในบ้านเรือน อาคารสถานที่ต่างๆ เช่น ที่ Klamath Falls, Oregon (ภาพเครื่องเจาะบ่อน้ำร้อนติดตั้งบนรถบรรทุก)

88 ในประเทศหนาว น้ำร้อนจะถูกนำมาใช้ให้ความอบอุ่นในครัวเรือนและอาคารต่างๆ

89 ในระบบแลกเปลี่ยนความร้อน น้ำร้อนจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพจะ ถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำเย็นโดยไม่มีการผสมกัน น้ำที่ร้อนขึ้นก็จะส่งไปให้ความ อบอุ่นตามอาคารบ้านเรือน

90 ระบบการถ่ายเทความร้อนในลักษณะเป็นแผ่น (Plate Type) น้ำร้อนจะถ่าย ความร้อนให้กับน้ำเย็นที่ไหลผ่านแผ่นดังกล่าว

91 ปั๊มน้ำเหล่านี้จะทำการปั๊มน้ำที่ร้อนขึ้นหลังจากได้รับการถ่ายเทความร้อนจากน้ำ ร้อนพลังงานความร้อนใต้พิภพแล้ว และส่งไปให้ความอบอุ่นตามอาคารบ้านเรือน

92 สภาพอากาศของ Reykjavik, Iceland เมื่อปี ค.ศ. 1932 ซึ่งขณะนั้นทั้งเมืองใช้ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ (Fossil fuels) ต้มน้ำเพื่อให้ความอบอุ่นในอาคาร

93 ปัจจุบัน 95 % ของ Reykjavik ใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นตัวให้ความ อบอุ่นในอาคาร ทำให้ Reykjavik เป็นเมืองที่มีอากาศสะอาดบริสุทธิ์มาก

94 ระบบทำความอบอุ่นในอาคารโดยพลังงานความร้อนใต้พิภพแห่งแรกใน สหรัฐอเมริกา คือ เมือง Boise

95 Oregon Institute of Technology ใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพให้ความอบอุ่น

96 ข้อมูลการใช้ประโยชน์และศักยภาพที่จะใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้ พิภพในการทำความอบอุ่นในอาคาร บริเวณภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา

97 ศักยภาพของพลังงานความร้อนใต้พิภพ และการใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์จากความร้อนโดยตรง ของสหรัฐอเมริกา

98 มีหลักฐานว่ามีการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพทำความอบอุ่นในอาคารใน ฝรั่งเศสมากว่า 600 ปีแล้ว ปัจจุบันมีการใช้ในประเทศ โปแลนด์ ฝรั่งเศส ฮังการี ไอซ์แลนด์ ตุรกี และสหรัฐอเมริกา

99 ปั๊มพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Heat Pump) สามารถใช้ ประโยชน์ได้เกือบทุกแห่งบนโลก โดยไม่ต้องมีแหล่งกักเก็บพลังงาน ความร้อนใต้พิภพอยู่ คุณสมบัติที่เป็นฉนวนของเปลือกโลกช่วยทำให้ มนุษย์อบอุ่นหรือเย็นสบายได้

100 ในหน้าหนาว เราสามารถปั๊มเอาความร้อนที่มีกักเก็บอยู่ใต้ดินลงไป ส่งผ่านเข้ามา ทำความอบอุ่นภายในอาคารได้

101 ในหน้าร้อน เราสามารถปั๊มเอาความเย็นที่ถูกกักเก็บไว้ใต้ดินเข้ามาในอาคาร เกิด การแลกเปลี่ยนถ่ายเทเอาความร้อนที่มีอยู่ในอาคารออกไป ทำให้อาคารเย็นลงได้

102 รูปแบบต่างๆของการวางท่อนอกอาคาร ในท่อจะมีของเหลวอยู่ ในหน้าหนาว ของเหลวนี้จะนำความร้อนจากใต้ดินเข้ามาทำความอบอุ่นในบ้าน ในหน้าร้อน ของเหลวนี้ก็จะนำความเย็นเข้ามาถ่ายเทในบ้าน ทั้งหมดนี้โดยการทำงานของปั๊ม (Heat Pump)

103 ประโยชน์จากรูปแบบต่างๆของการใช้ Geothermal Heat Pump 95 % ของผู้ ที่ติดตั้งระบบปั๊มดังกล่าวตอบว่ามีความพอใจและจะแนะนำให้คนอื่นๆติดตั้งด้วย

104 หน่วยงานทางด้านป้องกันสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาจัดลำดับให้ระบบปั๊ม พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นเทคโนโลยีที่ทำความอบอุ่นและทำความเย็นที่มี ประสิทธิผลดีที่สุดระบบหนึ่งในบรรดาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

105 การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพรูปแบบต่างๆในสหรัฐอเมริกา

106 ศักยภาพพลังงานความร้อนใต้พิภพของสหรัฐอเมริกา แหล่งกักเก็บพลังงาน ความร้อนใต้พิภพจะมีอยู่เฉพาะทางตะวันตกเพื่อการใช้ผลิตไฟฟ้าและใช้ความ ร้อนโดยตรง ในขณะที่ปั๊มพลังงานความร้อนใต้พิภพจะใช้ได้ทั่วทั้งประเทศ

107 พลังงานและสิ่งแวดล้อม ต้องถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่แหล่งพลังงานจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

108 โลกปัจจุบันอาศัยไฟฟ้าในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากและในเกือบทุกอย่าง

109 ปัจจุบันเราพึ่งพาแหล่งพลังงานที่มีอยู่มากและราคาไม่แพง อย่างไรก็ตามเรา จะต้องอนุรักษ์ ต้องใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเลือกใช้พลังงานอย่าง หลากหลาย

110 สหรัฐอเมริกาใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินประมาณ 55 % และนำเข้าน้ำมันมากกว่า ครึ่งของปริมาณที่ใช้

111 ผลกระทบของการใช้พลังงาน การผลิตและการใช้พลังงานสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมมากกว่า กิจกรรมอื่นใดบนโลกในช่วงที่ไม่มีสงคราม

112 มลภาวะทางอากาศมีสาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ (Fossil Fuels) ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะในเด็กและในเขตเมืองใหญ่

113 แหล่งพลังงานที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา คือ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ได้แก่ น้ำมันดิบ (38%) ก๊าซธรรมชาติ (24%) และถ่านหิน (22%)

114 จะเกิดผลกระทบอะไรตามมาบ้าง ถ้าหากต้องใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ตาม ความต้องการพลังงานของโลกซึ่งเติบโตอย่างมหาศาล

115 การเติบโตของการบริโภคเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ของโลก

116 การเพิ่มของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

117 เปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากการใช้พลังงานชนิด ต่างๆ

118 ในแต่ละปี เนื่องจากการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพผลิตไฟฟ้า แทนที่การใช้ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ทำให้ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้ ถึง 22 ตัน ลดไนโตรเจนออกไซด์ 200,000 ตัน และลดละอองฝุ่น 110,000 ตัน

119 เราสามารถเลือกใช้พลังงานที่สะอาดจาก พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานความร้อนใต้พิภพ Wind Energy Solar Energy Hydro Power Geothermal Energy

120 ที่มาของข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt พลังงานความร้อนใต้พิภพ. พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานความร้อนตามธรรมชาติของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google