งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกคนให้ ถูกกับงาน ของ หน่วยงาน ในอีก 10 ปี ข้างหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกคนให้ ถูกกับงาน ของ หน่วยงาน ในอีก 10 ปี ข้างหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกคนให้ ถูกกับงาน ของ หน่วยงาน ในอีก 10 ปี ข้างหน้า

2 @ ข้อสงวน สิทธิ์ ผลงานการวิจัยชิ้นนี้ ได้รับการตรวจสอบทาง วิชาการ ยืนยันได้ถึง ความถูกต้อง และแม่นยำ แต่ทั้งนี้ การนำไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ ขึ้นอยู่กับ ความสามารถส่วนบุคลล

3 เราจะจัดคนเข้าทำงานที่ เหมาะสมได้อย่างไร ? How to put the right person in the right Job? ลองวิธีนี้ดู..

4 นำก้อนอิฐประมาณ 100 ก้อน มาวางเรียงไว้ใน ห้องปิด ที่มีหน้าต่าง จากนั้นส่งกลุ่มคนที่ ต้องการทดสอบเข้าไป แล้วปิดห้อง ปล่อยให้รอแบบนั้น ประมาณ 6 ชั่วโมง จากนั้นวิเคราะห์ผลตาม ข้อมูลต่อไปนี้

5 เลือก 1 ข้อ จาก 12 ข้อ 1 นั่งนับอิฐ นับแล้วนับอีกว่า มีกี่ก้อน 2 ทำอิฐกระจัดกระจายเลอะ เทอะเต็มห้อง 3 จัดก้อนอิฐใหม่ ให้เป็นอีก รูปแบบหนึ่ง 4 เอาอิฐขว้างกันเล่นอยู่ 5 ทำให้อิฐแตกเป็นชิ้นๆ 6 นั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไร 7 ขว้างอิฐออกไปนอก หน้าต่าง 8 ถืออิฐไว้ไม่ยอมวาง 9 บอกว่านำอิฐไปเรียง อยู่หลายแบบ ( จนเบื่อ แล้ว ) แต่อิฐไม่ได้ขยับไป ไหนแม้แต่ก้อนเดียว 10 แว่บหายไปจากห้อง แล้ว 11 นั่งเหม่อมองออกไป นอกหน้าต่าง 12 นั่งคุยกันโดยไม่ได้ ขยับอิฐแม้แต่ก้อนเดียว

6 ความ เหมาะสม

7 ให้ไปอยู่แผนก บัญชี ถ้ากลุ่มนั้นกำลังนั่ง นับอิฐ นับแล้วนับ อีกว่ามีกี่ก้อน

8 ให้ไปอยู่แผนก วิศวกรรม ถ้ากลุ่มนั้นทำ อิฐกระจัด กระจายเลอะ เทอะเต็มห้อง

9 ให้ไปอยู่แผนก วางแผน ถ้ากลุ่มนั้นจัดก้อน อิฐใหม่ ให้เป็นอีก รูปแบบหนึ่ง

10 ให้ไปอยู่ Operation ถ้ากลุ่มนั้นเอาอิฐ ขว้างกันเล่นอยู่

11 ให้ไปอยู่ IT ถ้ากลุ่มนั้นทำให้ อิฐแตกเป็นชิ้นๆ

12 ให้ไปอยู่ HR ถ้ากลุ่มนั้นนั่ง อยู่เฉยๆไม่ ทำอะไร

13 ให้ไปอยู่ แผนกพัสดุ ถ้ากลุ่มนั้นขว้างอิฐ ออกไปนอก หน้าต่าง

14 ให้ไปอยู่ Treasury ถ้ากลุ่มนั้นถืออิฐ ไว้ไม่ยอมวาง

15 ให้ไปอยู่ Sales ถ้ากลุ่มนั้นบอกคุณ ว่าได้นำอิฐไปเรียง อยู่หลายแบบ ( จน เบื่อแล้ว ) แต่อิฐไม่ได้ขยับไป ไหนแม้แต่ก้อนเดียว

16 ให้ไปอยู่ Marketing ถ้ากลุ่มนั้นแว่บ หายไปจากห้อง แล้ว

17 ให้ไปอยู่ Strategic Planning ถ้ากลุ่มนั้นกำลัง มองออกไป นอกหน้าต่าง

18 และ... สุดท้าย แต่ ไม่ท้ายสุด

19 ถ้ากลุ่มนั้นนั่ง คุยกัน โดย ไม่ได้ ขยับอิฐแม้แต่ ก้อนเดียว

20 ให้ไปเป็น …… ผู้บริหาร ระดับสูง

21 จากการ สำรวจ คน โดยส่วนใหญ่.... เหมาะจะ เป็น.....

22 ผู้บริหาร ระดับสูง อิอิ ……..

23


ดาวน์โหลด ppt การเลือกคนให้ ถูกกับงาน ของ หน่วยงาน ในอีก 10 ปี ข้างหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google