งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีชัณสูตรแรงแอลกอฮอล์ในน้ำสุรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลยสาขาเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีชัณสูตรแรงแอลกอฮอล์ในน้ำสุรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลยสาขาเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีชัณสูตรแรงแอลกอฮอล์ในน้ำสุรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลยสาขาเมือง

2

3

4 น้ำสุราผสมเทในหม้อต้มกลั่น

5 เทน้ำบริสุทธิในหม้อต้มกลั่น

6 จุดไฟทำการกลั่น จนได้น้ำสุราบริสุทธิ ปริมาณ 50 CC

7 เครื่องวัดแรงแอลกอออล์ ชนิดเคลูสัค

8 วัดแรงแอลกอฮอล์ การออกไปบริการออกใบอนุญาต ณ.ที่ทำการ อบต.
พิจารณาดำเนินการ

9 ๑๐.จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อคัดกรองเอกสาร และปฏิบัติตามมาตรฐาน

10 ๑๑.จัดทำและแสดงแผนผังขั้นตอนและระยะเวลา มาตรฐานบริการ

11 ๑๒.จัดทำแบบรายการหลักฐานประกอบการบริการ

12 ๑๓.จัดทำบัตรแสดงที่ตั้ง แผนที่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

13 วัดแรงแอลกอฮอล์ เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์มิเตอร์วัดแรงแอลกอฮอล์
การออกไปบริการออกใบอนุญาต ณ.ที่ทำการ อบต. พิจารณาดำเนินการ

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิธีชัณสูตรแรงแอลกอฮอล์ในน้ำสุรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลยสาขาเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google