งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำสุราผสมเทในหม้อต้มกลั่น เทน้ำบริสุทธิในหม้อต้มกลั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำสุราผสมเทในหม้อต้มกลั่น เทน้ำบริสุทธิในหม้อต้มกลั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 น้ำสุราผสมเทในหม้อต้มกลั่น

5 เทน้ำบริสุทธิในหม้อต้มกลั่น

6 จุดไฟทำการกลั่น จนได้น้ำสุราบริสุทธิ ปริมาณ 50 CC

7 เครื่องวัดแรงแอลกอออล์ ชนิด เคลูสัค

8 วัดแรงแอลกอฮอล์ การออกไป บริการออก ใบอนุญาต ณ. ที่ทำการ อบต. พิจารณา ดำเนินการ

9 ๑๐. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อคัดกรอง เอกสาร และปฏิบัติตามมาตรฐาน

10 ๑๑. จัดทำและแสดงแผนผังขั้นตอน และระยะเวลา มาตรฐานบริการ

11 ๑๒. จัดทำแบบรายการหลักฐาน ประกอบการบริการ

12 ๑๓. จัดทำบัตรแสดงที่ตั้ง แผนที่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

13 วัดแรงแอลกอฮอล์ เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์มิเตอร์วัดแรง แอลกอฮอล์ การออกไป บริการออก ใบอนุญาต ณ. ที่ทำการ อบต. พิจารณา ดำเนินการ

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt น้ำสุราผสมเทในหม้อต้มกลั่น เทน้ำบริสุทธิในหม้อต้มกลั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google